Šiluvos Marijos mylėtojai – metiniame Draugijos susitikime

Rugsėjo 12 dieną Šiluvoje vyko metinis Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos narių susitikimas.

Išvakarėse Draugijos valdyba, skyrių vadovai arba jų pavaduotojai susirinko Šiluvoje bendrystės vakarui prie laužo. Kalbėtasi apie Draugijos veiklą, planus, patirtis.

Metinis Draugijos narių susitikimas pradėtas Šiluvos bazilikoje Rytmetine Valandų liturgijos malda su Jo Eminencijos kardinolo S. Tamkevičiaus SJ homilija, dalyvaujant atlaidų piligrimams. Po maldos Šiluvos kultūros namuose Draugijos nariai klausėsi pirmojo kunigo Artūro Kazlausko mokymo apie Eucharistiją. Pranešėjas Eucharistijos slėpinį atskleidė per Šv. Rašto tekstą – Emauso mokinių (Lk 24) kelionės sceną. Akcentuota Dievo Žodžio klausymo, įsiklausymo dalis, taip pat Emauso mokinių patirties atskleidimu aptartas kelionės, keliavimo, buvimo kartu momentas: Bažnyčia yra buvimo kartu vieta, o ėjimas simbolizuoja neužsisklendimą, ieškojimą net tada, kai skauda.

Prieš 12 val. Šv. Mišias Draugijos nariai aikštėje meldėsi rožinį, dalyvavo Šv. Mišiose procesijoje atnešdami Draugijos skyrių vėliavas. Po Šv. Mišių į Draugiją priimti du nauji nariai: Genovaitė Balnanosienė iš Kauno Šv. Dvasios parapijos ir Algirdas Vaičius iš Kauno.

Po bendrystės prie pietų stalo Kultūros namuose vyko antrasis mokymas. Kunigas A. Kazlauskas tęsė Eucharistijos temą remdamasis Evangelija pagal Luką. Antroje dalyje buvo stabtelta ties dabarties momento išgyvenimu, jo įsisąmoninimu. Kai būdamas čia ir dabar „mąstai apie ateitį, o ne apie dabartį, dabartis tampa nevaisinga“, – apibendrino pranešėjas. Kunigas atsakė į susirinkusiųjų klausimus, ypač aiškiai pristatė Šv. Komunijos priėmimo į rankas teologinį ir istorinį kontekstą.     

Po mokymų Draugijos nariai susibūrė į forumą. Jame kalbėtasi, diskutuota apie Draugijos dabartį, ateities planus, numatytos gairės tarpusavio bendrystei ir maldai pandemijos atveju.

Dalis metinio susitikimo dalyvių liko maldoje naktinėje Švč. Sakramento adoracijoje ir tolimesnėje atlaidų programoje kitą dieną, tad bendrystė ir buvimo kartu patirtis tęsėsi.   

ŠMMD valdybos informacija
Nuotraukos: L. Lenčiauskienės