Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos taryba suplanavo savo metinę veiklą

Prasidėjus Naujiesiems metams sausio 13-osios išvakarėse keliolika Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos tarybos narių, susidedančių iš skyrių vadovų, Šiluvos Piligrimų centre planavo draugijos metų veiklą.

Artimiausias Draugijos metinis renginys – kovo 6-8 dienomis Šiluvoje vyksiančios  Draugijos narių rekolekcijos. Taryba išreiškė poreikį daugiau dėmesio skirti Dievo žodžio bei Švč. Sakramento adoracijos gilesniam pažinimui bei supratimui, kadangi nors daugelis tikinčiųjų ir klauso Marijos Radijo bei praktikuoja adoraciją,  stebimas sąmoningumo stygius. Rekolekcijos ypatingai skirtos tiems, kas per praėjusius metus nespėjo ar neturėjo kitos galimybės sudalyvauti savo skyriaus viduje, o Draugijos Statutas tai numato kaip būtinumą. Registracija į rekolekcijas vyks iki vasario vidurio, išsamią rekolekcijų dienotvarkę skelbs skyrių vadovai.

Birželio 12 – 13 dienomis Šiluvoje vyks visų Draugijos narių metinis suvažiavimas, kuris taip pat susidės iš bendrystės vakaro, Švč. Sakramento naktinės adoracijos, mokymų, bendros maldos, forumo.

Atsiliepiant į popiežiaus Pranciškaus pasisakymus prieš „išmetimo kultūrą” bei raginimą saugoti aplinką, nuspręsta savo susitikimuose ir vaišėse, ypač mėnesio 13-omis dienomis susitinkant prie arbatos Piligrimų centre, nenaudoti vienkartinių indų, o sąmoningiau ruoštis savo kelionėms, į krepšelį įsidedant ne tik užkandžius, bet ir daugkartinį puoduką.

Aptarta Draugijos inicijuota akcija įrengti Šiluvos bazilikos suolų šildymą. Džiugu, kad parapijų skyriai atlieka nuostabų darbą, rinkdami aukas ir perduodami Draugijos valdybai, kuri tiesiogiai rūpinasi šiuo projektu.  Vien šio posėdžio metu perduota tokia surinktų lėšų suma, kad jos užteks dar trijų suolų šildymui. Už aukotojus mėnesio 13-ąją dieną meldžiamasi 9 val. Šv. Mišiose Šiluvos Apsireiškimo koplyčioje.

Draugijos biudžeto, reikalingo įvairioms veikloms, palaikymui bei papildymui, nuspręsta kviesti skyriams nepriklausančius ir dėl to neturintiems nei kaip mokėti metinio mokesčio, nei vystyti organizuotos veiklos, pavienius narius pagal savo galimybes ir laisvą valią patiems skirti auką į bendrąjį Draugijos iždą. Draugijos valdyba skatina į šį kvietimą atsiliepti geranoriškai ir supratingai.

Aptartos tolimesnio Draugijos skyrių vadovų ugdymosi galimybės. Radus papildomo finansavimo, lapkričio mėnesį yra numatytas seminaras apie sielovadinę vadybą.

Susirinkimo metu ieškota galimybių Draugijai užmegzti glaudesnius santykius su jaunimu, ypač keliaujančiu į Šiluvą. Nutarta daugiau bendradarbiauti su Kaune veikiančiu Jono Pauliaus II Piligrimų centru.

Naujų narių į Draugiją priėmimas nuo šiol vyks ne kiekvieną mėnesį, o kas keleri; o pačios priėmimo apeigos numatytos 13-ąją dieną jau ne po 12 val. Šv. Mišių, kaip buvo iki šiol, bet 9 val. Šv. Mišiose Šiluvos Apsireiškimo koplyčioje.

Posėdyje aptartos ir atskirų parapijų skyrių aktualijos bei lūkesčiai.

Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos taryba į savo posėdžius renkasi kartą per ketvirtį.

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos valdybos informacija