Seminaras Šiluvos Draugijos nariams: „Nuo dieviškosios komunikacijos iki WhatsApp’o“

Liepos 13 dieną Šiluvos Švč. Mergelės Marijos skyrių vadovai ir atsakingieji už komunikaciją bei sklaidą dalyvavo pirmajame komunikacijų sferai skirtame seminare „Nuo dieviškosios komunikacijos iki WhatsApp‘o“, kurį vedė Draugijos narys kun. Gintaras Blužas, Romoje bebaigiantis komunikacijos studijas. Šiluvoje surengto seminaro tikslas buvo giliau suprasti, kas yra tikroji komunikacija, kokia jos reikšmė, iš kur ji kyla, kodėl  reikalinga Bažnyčioje ir kokiomis priemonėmis veiksmingiausia komunikuoti tarpusavyje šiandien. Šįkart buvo daugiau susitelkta į vidinę komunikaciją.

Pirmojoje – teorinėje – dalyje lektorius aptarė keletą esminių temų: komunikacijos sąvoka, institucinė komunikacija ir organizacijos identitetas, vizija, misija. Pabrėžta, jog komunikacija dvasiniame žmogaus gyvenime yra labai svarbi. Pasiremta teologine tema – Dievo komunikacijos pavyzdžiu: Švč. Trejybė komunikuoja. Dievas taip pat komunikuoja su žmogumi prisitaikydamas prie savo kūrinio. Dievo komunikacija yra ne tik žinia, bet ir veiksmas: komunikacija nėra tik žodžiai, tik informacijos pateikimas. Žmonės taip pat komunikuoja ir žodžiu, ir veiksmu. Paminėtos įvairios komunikacijos sritys: reklama, viešieji ryšiai, žurnalistika, kt. Institucinė komunikacija – seminaro temos dalis – yra viena iš komunikacijos sričių. Institucinės komunikacijos tikslas – sukurti kokybiškus santykius tarp institucijos narių. Plačiai kalbėta apie organizacijos identitetą, viziją, misiją. Lektorius akcentavo, jog Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos narių komunikacija turi išplaukti iš Draugijos identiteto, jos esmės. Apibrėžti vizijos ir misijos sąvokų skirtumai: vizija – organizacijos ateities siekiai (paminėta, jog viziją turi žinoti žinoti kiekvienas Draugijos narys), o misija – dabartinė veikla, veiksmų visuma, padedanti siekti vizijos. Plačiai komentuota Smart goals („išmanūs“ tikslai) trumpinio reikšmė.

Antroji seminaro dalis – praktinė. Dalyviai gavo užduotį aptarti (sukurti) Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos esmę, viziją ir misiją. Darbo grupėse rezultatai pristatyti visiems seminaro dalyviams.

Po praktinės dalies pristatymo buvo kalbama apie vidinės komunikacijos ypatumus, akcentuoti informacijos ir komunikacijos sąvokų skirtumai, pristatyta vidinės komunikacijos funkcionavimo nauda institucijai, vidinės komunikacijos kryptys.  

Baigiamojoje seminaro dalyje lektorius plačiau aiškino apie WhatsApp programėlę bei Google Docs ir jų privalumus, galimybes, praktinį pritaikymą, mokė naudotis šiais komunikacijos įrankiais.

Seminaras buvo baigtas svarbiu patarimu: vidinės komunikacijos įrankiai turi būti pasirinkti atsižvelgiant į Draugijos skyrių poreikius ir galimybes. Dalyviai gavo  praktines namų darbų užduotis.

Antrasis komunikacijų sričiai skirtas seminaras Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos nariams numatytas spalio mėnesį Šiluvoje.

Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos informacija