Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos nariams – dieviško skaitymo patirtys

Spalio pabaigoje Truskavoje vyko „Lectio Divina“ rekolekcijos.

Spalio 25-26 dienomis Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos skyrių vadovams Truskavos parapijos namuose vyko „Lectio Divina“ rekolekcijos. Jas vedė Marijos Tarnaičių sesuo Greta.

Rekolekcijų, kurias sudarė keturi – Lectio, Meditatio, Oratio, ir Contemplatio – etapai, metu buvo gilinamasi į Evangelijos pagal Joną 2, 2-12 eilutes (Kanos vestuvės). Dalyviai turėjo pokalbio su Marijos Tarnaičių seserimis, taip pat – Išpažinties sakramento galimybę, šventė Šv. Mišias, garbino Jėzų Švenčiausiajame Sakramente. 

Gelmės Dievo Žodyje paieškos tyloje sustiprino dvasines dalyvių patirtis.

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos informacija