2021 m. rugsėjo 7–15 d.

 

Rugsėjo 7–15 d. Šiluvos piligriminėje šventovėje švenčiame didžiųjų Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų (Šilinių) aštuondienį. Šiemet švenčiamais Šeimos-Amoris Laetitia ir Šv. Juozapo metais pagrindinė Šilinių diena – rugsėjo 12-osios sekmadienis – skiriamas šeimoms meldžiantis intencija, kad šeimoje išgyvenamas meilės džiaugsmas taptų visos Bažnyčios džiaugsmu. Tą patį sekmadienį 16 val. Šiluvos aikštėje bus švenčiamos Ekumeninės pamaldos.


Atlaidų programa

Rugsėjo 6 d., pirmadienis

Meldžiamės už Šiluvos parapiją ir atvykstančius piligrimus

17.30 val. Iškilminga Valandų liturgija (Vakarinė) 
18 val. Atlaidų pradžios šv. Mišios. 

Rugsėjo 7 d., antradienis

TAIKOS SIEKIO DIENA 

ŠV. JONAS PAULIUS II

Meldžiamės su Lietuvos kariais, šauliais, savanoriais

8 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje. Meldžiamės už smurtą patiriančias moteris ir vaikus
9 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje. Dėkojame už įveiktus pavojus ir Dievo teikiamą viltį

9 val. Valandų liturgija (Rytmetinė) Bazilikoje

9.30 val. Marijos valanda Bazilikoje

10 val. šv. Mišios Aikštėje. Meldžiame šv. Jono Pauliaus II užtarimo kraštų, kur vyksta karai, gyventojams

11 val. Katechezė Aikštėje

11.30 val. Rožinio malda Aikštėje
12 val. Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios Aikštėje. Meldžiamės už Lietuvos krašto apsaugos struktūras, kad jos savo darbu prisidėtų prie taikos užtikrinimo pasaulyje

14 val. Rožinio malda Bazilikoje

15 val. Gailestingumo vainikėlis Bazilikoje

15.30 val. Rožinio malda Apsireiškimo koplyčioje

16 val. piligrimystėje nuo Šiluvos šilo iki Apsireiškimo koplyčios
(15.30 val. autobusiukas nuveš žmones nuo Šiluvos parduotuvės aikštelės)
16 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje. Meldžiamės už krikščionis, kad jie suvoktų savo misionieriškąjį pašaukimą ir atsilieptų į giliausius žmonių lūkesčius

17.15 Rožinio malda nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką

17.45 val. Katechezė Aikštėje
18 val. šv. Mišios Aikštėje. Meldžiame taikos, ištikimybės ir kantrumo mūsų šeimoms

Po šv. Mišių Vaikų palaiminimas

 

Rugsėjo 8 d., trečiadienis

SIELOVADOS IR PASIŠVENTIMO DIEVUI DIENA

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMAS

Meldžiamės su kunigais, pašvęstaisiais, seminaristais, katechetais ir visais Viešpaties vynuogyno darbininkais

8 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje. Meldžiamės už vienišus ir apleistus žmones
9 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje. Dėkojame už Marijos pavyzdį ir Jos gyvenimo dovaną

9 val. Valandų liturgija (Rytmetinė) Bazilikoje

9.30 val. Marijos valanda Bazilikoje

10 val. šv. Mišios Aikštėje. Meldžiame vaisingos ir savęs dovanojančios meilės visiems Kristaus sekėjams

11 val. Katechezė Aikštėje

11.30 val. Rožinio malda Aikštėje
12 val. Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios Aikštėje. Meldžiamės už kunigus ir seminaristus, pašvęstojo gyvenimo institutų narius, kad jie būtų džiaugsmingi Dievo bendradarbiai

14 val. Rožinio malda Bazilikoje

15 val. Gailestingumo vainikėlis Bazilikoje

15.30 val. Rožinio malda Apsireiškimo koplyčioje

16 val. piligrimystėje nuo Šiluvos šilo iki Apsireiškimo koplyčios
(15.30 val. autobusiukas nuveš žmones nuo Šiluvos parduotuvės aikštelės)

16 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje. Meldžiamės, kad šeimose – mažosiose namų Bažnyčiose – kiekvienas galėtų augti ir liudyti Dievo meilę

17.15 Rožinio malda nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką

17.45 val. Katechezė Aikštėje
18 val. šv. Mišios Aikštėje. Meldžiamės, kad Viešpaties vynuogyno darbininkai rodytų svetingumo ir atjautos pavyzdį parapijose

Po šv. Mišių Vaikų palaiminimas

19.00 val. Kun.Vincento Lizdenio akustinis koncertas

Rugsėjo 9 d., ketvirtadienis

MOKSLO IR UGDYMO DIENA

Meldžiamės su darželių, mokyklų, kolegijų, universitetų bendruomenėmis

8 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje. Meldžiamės už apsisprendusius įsivaikinti ir globoti vaikus
9 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje. Dėkojame, kad Dievo Žodis lydi mus gyvenimo kelionės sunkumuose

9 val. Valandų liturgija (Rytmetinė) Bazilikoje

9.30 val. Marijos valanda Bazilikoje

10 val. šv. Mišios Aikštėje. Meldžiame tikro džiaugsmo, praplečiančio mūsų širdis ir gyvenimą

11 val. Katechezė Aikštėje

11.30 val. Rožinio malda Aikštėje

12 val. Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios Aikštėje. Meldžiamės už mokymo ir ugdymo bendruomenes, kad jose būtų gerbiamas žmogaus orumas ir skatinamas asmenybės augimas

14 val. Rožinio malda Bazilikoje

15 val. Gailestingumo vainikėlis Bazilikoje

15.30 val. Rožinio malda Apsireiškimo koplyčioje

16 val. piligrimystėje nuo Šiluvos šilo iki Apsireiškimo koplyčios
(15.30 val. autobusiukas nuveš žmones nuo Šiluvos parduotuvės aikštelės)

16 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje. Meldžiamės, kad krikščioniškąjį ugdymą stiprintų Kristaus Evangelijos pažinimas

17.15 Rožinio malda nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką

17.45 val. Katechezė Aikštėje

18 val. šv. Mišios Aikštėje. Meldžiamės, kad šeimos būtų tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu bei vienas kitu mokyklos

Po šv. Mišių Vaikų palaiminimas

 

Rugsėjo 10 d., penktadienis

ARTIMO MEILĖS IR SVEIKATOS DIENA

Meldžiamės su ligoniais ir visais, kurie rūpinasi žmonių sveikata ir stengiasi mažinti vargą

8 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje. Meldžiamės už patiriančius skurdą ir išgyvenančius nepriteklių
9 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje. Dėkojame už Dievo gailestingumą

9 val. Valandų liturgija (Rytmetinė) Bazilikoje

9.30 val. Marijos valanda Bazilikoje

10 val. šv. Mišios Aikštėje. Meldžiame drąsos būti gailestingumo ir artumo visiems žmonėms ženklais pasauliui

11 val. Katechezė Aikštėje

11.30 val. Rožinio malda Aikštėje

12 val. Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios Aikštėje. Meldžiamės už ligonius ir artimo meilės srityje veikiančias bei tarnaujančias organizacijas

14 val. Rožinio malda Bazilikoje

15 val. Gailestingumo vainikėlis Bazilikoje

15.30 val. Rožinio malda Apsireiškimo koplyčioje

16 val. piligrimystėje nuo Šiluvos šilo iki Apsireiškimo koplyčios
(15.30 val. autobusiukas nuveš žmones nuo Šiluvos parduotuvės aikštelės)

16 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje. Meldžiamės, kad krikščionių liudijama meilė leistų pasauliui pažinti ir patirti Dievo artumą

17.15 Rožinio malda nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką

17.45 val. Katechezė Aikštėje

18 val. šv. Mišios Aikštėje. Meldžiamės už priklausomybių paveiktus žmones ir jų šeimas

Po šv. Mišių Vaikų palaiminimas

19 val. Aikštėje Vidinio išgydimo pamaldos

 

Rugsėjo 11 d., šeštadienis

BENDRUOMENIŲ DIENA

Meldžiamės su parapijų ir kitomis bendruomenėmis. Minime Žemaičių vyskupystės įsteigimo dieną

8 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje. Meldžiame meilės ir neblėstančios vilties
9 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje. Dėkojame už šeimas, kurios sudaro Bažnyčią, ir už Bažnyčią, kuri padeda šeimoms

9 val. Valandų liturgija (Rytmetinė) Bazilikoje

9.30 val. Marijos valanda Bazilikoje

9. 30 val. piligrimystėje nuo Šiluvos šilo iki Apsireiškimo koplyčios
(9.00 val. autobusiukas nuveš žmones nuo Šiluvos parduotuvės aikštelės)
10 val. šv. Mišios Aikštėje. Meldžiamės, kad stiprėjantis individualizmas ir vartojimo kultūra nesustabdytų troškimo augti meilėje

11 val. Katechezė Aikštėje

11.30 val. Rožinio malda Aikštėje

12 val. Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios Aikštėje. Meldžiamės, kad parapijos ir bendruomenės taptų atviros ir svetingos

13.30 val. Rūtos Onos Čigriejūtės iliustracijų parodos „Adelė Dirsytė“ uždarymas Šiluvos piligrimų centre
14 val. Rožinio malda Bazilikoje
15 val. Gailestingumo vainikėlis Bazilikoje
15.15 val. Bazilikoje Žemaičių Kalvarijos Kalnų giedojimas
15.30 val. Rožinio malda Apsireiškimo koplyčioje
16 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje. Meldžiamės, kad parapijos ir bendruomenės liktų ištikimos Evangelijai
17.15 Rožinio malda nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką
17.45 val. Katechezė Aikštėje
18 val. šv. Mišios Aikštėje. Meldžiamės už jaunus žmones, kad jie būtų atviri Dievui „ieškodami sau tinkamo bendrininko‟
Po šv. Mišių Vaikų palaiminimas
19.30 val. Vakaro malda su muzika. Gieda Živilė ir Jonas Lamauskai, vargonuoja Renata Marcinkute-Lesieur. Bazilikoje
21 val. Žiburių procesija aplink Šiluvą. Meldžiamės, kad apaštalo Pauliaus Himno meilei (1 Kor 13) įkvėpti rodytume meilę kasdienybėje
22 val. – 7 val. Naktinė 13 valandų adoracija Švč. Mergelės Marijos Gimimo Bazilikoje

Rugsėjo 12 d., sekmadienis

ŠEIMŲ DIENA

Meldžiamės su mamomis, tėvais, vaikais, močiutėmis, seneliais.

Pagrindinė atlaidų diena

8 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje. Meldžiamės už besilaukiančias mamas ir atvirumą gyvybei
9 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje.  Dėkojame už Nazareto Šventosios Šeimos pavyzdį

9 val. Valandų liturgija (Rytmetinė) Bazilikoje

9.30 val. Marijos valanda Bazilikoje

9. 30 val. piligrimystėje nuo Šiluvos šilo iki Apsireiškimo koplyčios

(9.00 val. autobusiukas nuveš žmones nuo Šiluvos parduotuvės aikštelės)

10 val. šv. Mišios Aikštėje. Meldžiame malonės iš naujo suvokti santuokos ir šeimos svarbą

10.00 val. – 15.00 val. Kauno klinikų Kraujo centro Kraujo donorystės akcija

11 val. Katechezė Aikštėje

11.30 val. Rožinio malda Aikštėje

12 val. Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios Aikštėje.  Meldžiamės, kad šeimoje išgyvenamas meilės džiaugsmas taptų visos Bažnyčios džiaugsmu

14 val. Rožinio malda Bazilikoje

14 val. parodos „15 Iliustracijų Romos Mišiolui lietuvių kalba“ atidarymas Šiluvos piligrimų centre

15 val. Gailestingumo vainikėlis Bazilikoje

15.30 val. Rožinio malda Apsireiškimo koplyčioje

16 val. Ekumeninės pamaldos Aikštėje. Meldžiamės, kad „laikinumo kultūros“ simptomai nepaveiktų jaunimo ir jis nepasiduotų spaudimui gyventi nekuriant šeimos

17.15 Rožinio malda nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką

17.45 val. Katechezė Aikštėje

18 val. šv. Mišios Aikštėje. Meldžiamės už santuokines krizes išgyvenančius ir jų artimuosius

Po šv. Mišių Vaikų palaiminimas

22 val. – 7 val. Naktinė 13 valandų adoracija Švč. Mergelės Marijos Gimimo Bazilikoje

Rugsėjo 13 d., pirmadienis

TEISINGUMO SAUGOJIMO DIENA

Meldžiamės su Lietuvos policijos, prokuratūros, valstybės sienos apsaugos, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos bei visais teisėsaugos ir teisėtvarkos darbuotojais

8 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje. Meldžiamės, kad Dievo Dvasia vestų mus į tiesos pilnatvę
9 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje. Dėkojame Dievui už duotą žmonėms Sandorą ir kvietimą vienytis su Juo

9 val. Valandų liturgija (Rytmetinė) Bazilikoje

9.30 val. Marijos valanda Bazilikoje

10 val. šv. Mišios Aikštėje. Meldžiamės, kad teisinėje, ekonominėje, socialinėje ir finansinėje srityse būtų vykdoma teisinga šeimos politika

11 val. Katechezė Aikštėje

11.30 val. Rožinio malda Aikštėje

12 val. Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios Aikštėje. Meldžiamės už teisėtvarkos bei teisėsaugos darbuotojus ir jų šeimas, kad visi tarnautų tiesai

14 val. Rožinio malda Bazilikoje

15 val. Gailestingumo vainikėlis Bazilikoje

15.30 val. Rožinio malda Apsireiškimo koplyčioje

16 val. piligrimystėje nuo Šiluvos šilo iki Apsireiškimo koplyčios
(15.30 val. autobusiukas nuveš žmones nuo Šiluvos parduotuvės aikštelės)

16 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje. Meldžiame pasitikėjimo, kuris padeda kurti laisvės ir pagarbos santykį visuomenėje

17.15 Rožinio malda nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką

17.45 val. Katechezė Aikštėje

18 val. šv. Mišios Aikštėje. Meldžiamės už suklydusius, kad Dievas padėtų peržengti žmogiškąjį ribotumą ir priimti Jo gailestingumą

Po šv. Mišių Vaikų palaiminimas

 

Rugsėjo 14 d., antradienis

VISUOMENĖS  DIENA

ŠVENTOJO KRYŽIAUS IŠAUKŠTINIMAS

Meldžiamės su mokslininkais, menininkais, kultūrininkais, žurnalistais, politikais, verslininkais, žemdirbiais

8 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje. Meldžiamės, kad žodžius „prašau“, „ačiū“ ir „atsiprašau‟ kasdien mokėtume tarti vieni kitiems
9 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje. Dėkojame už Jėzaus Asmens pavyzdį ir Jo meilės ženklą

9 val. Valandų liturgija (Rytmetinė) Bazilikoje

9.30 val. Marijos valanda Bazilikoje

10 val. šv. Mišios Aikštėje. Meldžiame gebėjimo kantriai ir dėmesingai išklausyti kitą žmogų

11 val. Katechezė Aikštėje

11.30 val. Rožinio malda Aikštėje

12 val. Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios Aikštėje. Meldžiamės už kuriančius ir visuomenės gėriui tarnaujančius

14 val. Rožinio malda Bazilikoje

15 val. Gailestingumo vainikėlis Bazilikoje

15.30 val. Rožinio malda Apsireiškimo koplyčioje

16 val. piligrimystėje nuo Šiluvos šilo iki Apsireiškimo koplyčios
(15.30 val. autobusiukas nuveš žmones nuo Šiluvos parduotuvės aikštelės)

16 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje. Meldžiamės, kad Kūrėjo paveikslas vis labiau atsiskleistų vyro ir moters santykyje

17.15 Rožinio malda nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką

17.45 val. Katechezė Aikštėje

18 val. šv. Mišios Aikštėje. Meldžiamės už gedinčius savo artimųjų ir mirusiuosius, kurie pas Viešpatį iškeliavo pandemijos laiku

Po šv. Mišių Vaikų palaiminimas

 

Rugsėjo 15 d., antradienis

PADĖKOS IR VIENYBĖS DIENA

ŠVČ. MERGELĖ MARIJA SOPULINGOJI

Meldžiamės su užsienyje gyvenančiais lietuviais ir jų šeimomis

8 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje. Dėkojame už meilės tarnystes Šiluvos atlaiduose
9 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje. Dėkojame už Santuoką – Dievo meilės ikoną

9 val. Valandų liturgija (Rytmetinė) Bazilikoje

9.30 val. Marijos valanda Bazilikoje

10 val. šv. Mišios Aikštėje. Dėkojame už šv. Juozapo pavyzdį ir užtarimą

11 val. Katechezė Aikštėje

11.30 val. Rožinio malda Aikštėje

12 val. Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios Aikštėje. Dėkojame už Tėvynę ir meldžiamės už pasaulio lietuvius

14 val. Rožinio malda Bazilikoje

15 val. Gailestingumo vainikėlis Bazilikoje

15.30 val. Rožinio malda Apsireiškimo koplyčioje

16 val. piligrimystėje nuo Šiluvos šilo iki Apsireiškimo koplyčios
(15.30 val. autobusiukas nuveš žmones nuo Šiluvos parduotuvės aikštelės)

16 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje. Dėkojame, kad Kristuje esame išlaisvinami iš nuodėmės, liūdesio, vidinės tuštumos ir vienatvės

17.15 Rožinio malda nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką

17.45 val. Katechezė Aikštėje

18 val. šv. Mišios Aikštėje. Dėkojame už gautas atlaidų malones, Dievo ir Jo Motinos artumą

Po šv. Mišių Vaikų palaiminimas

 

PAMALDŲ TVARKA ATLAIDŲ METU

ŠV. MIŠIOS

8 ir 9 val. Apsireiškimo koplyčioje
10 val.Aikštėje 
12 val. Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios Aikštėje
16 val. Apsireiškimo koplyčioje 
18 val.Aikštėje

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

9–21 val. Bazilikoje (7–8 d. ir  12–13 d. visą parą su Marijos radiju)

ROŽINIO MALDA

11.30 val. Aikštėje
14 val. Bazilikoje
15.30 val. Koplyčioje
17.15 val. nuo Koplyčios į Baziliką


ATGAILOS IR SUTAIKINIMO SAKRAMENTAS

8–19 val. Bazilikoje, Apsireiškimo koplyčioje, Aikštėje

„TURIU TAU LAIKO“ (palapinė aikštės gale)

10–19 val. budės kunigas (pokalbio ar išpažinties) arba seminaristai, diakonai (pokalbio)

KATECHEZĖS

11 ir 17.45 val. Aikštėje

KRYŽIAUS KELIO APMĄSTYMAS

16 val. piligrimystėje nuo Šiluvos šilo iki Apsireiškimo koplyčios (savaitgalį 9.30 val.)
(15.30 val. autobusiukas nuveš žmones nuo Šiluvos parduotuvės aikštelės (savaitgalį 9 val.))

VALANDŲ LITURGIJA (RYTMETINĖ)

9 val. Bazilikoje

MARIJOS VALANDOS

9.30 val. Bazilikoje

GAILESTINGUMO VAINIKĖLIS

15 val. Bazilikoje

VAIKŲ PALAIMINIMAS

Po vakaro šv. Mišių aikštėje

AKATISTAS

10 val. Koplyčioje (8 d.)

VIDINIO IŠGYDYMO PAMALDOS

19 val. Aikštėje (10 d.)

EKUMENINĖS PAMALDOS

16 val. Aikštėje (12 d.)

ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS KALNŲ GIEDOJIMAS

15.15 val. Bazilikoje (11 d.)

ŽIBURIŲ PROCESIJA aplink Šiluvą

21 val. (11 d.)

 ATLAIDUOSE KVIEČIAME LAIKYTIS VISŲ SAUGUMO REIKALAVIMŲ