1

Švč. Mergelės Marijos Gimimo didysis altorius

                                                           2           

 Švč. Jėzaus Širdies altorius


3

                                                                     Šv. Šeimos altorius                                                                       

                                                                                                      

                                                          4                                                                   Šv. Apaštalų Petro ir šv. Pauliaus altorius 


5
Šv. Apaštalo Judo Tado altorius

    

6     

Šv. Onos altorius 

                                                                                    

                                             7                                                                                   

                            Šv. Jono Nepomuko altorius