Iš kurios pusės bekeliautumėte – Šiluvos šventovę pasieksite be galo gražiais ir įdomiais keliais!

Raseiniai-Šiluva (19 km)

 • Pagrindinis kelias. Saugokitės automobilių.
 • Kryžių ir rožinio stočių koplytstulpiai pakelėje.
 • Poilsis pusiaukelėje prie Dubysos įsikūrusioje kaimo turizmo sodyboje „Pakalnė“.
 • Galima paskutinius 2 km sukti į kairę per Šiluvos šilą pereinant Kryžiaus kelią.

Raseiniai-Lyduvėnai-Šiluva (25 km)

 • Pagrindinis kelias. Saugokitės automobilių.
 • Kryžių ir rožinio stočių koplytstulpiai pakelėje.
 • Poilsis pusiaukelėje prie Dubysos įsikūrusioje kaimo turizmo sodyboje „Pakalnė“.
 • Posūkis į Lyduvėnus! Įspūdingas geležinkelio tiltas tik už 6 km.
 • Lyduvėnų geležinkelio tiltas.
 • Lyduvėnų šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnytėlė.
 • Lyduvėnų poilsiavietė prie Dubysos (pavėsinė, laužavietė, tualetas).
 • Neasfaltuotas kelias per laukus ir mišką.
 • Žalpių akmuo (3,8 x 3,9 x 1,3 m dydžio, 2 km nuo Lyduvėnų).
 • Lapišės upelio vingiuotas slėnis.

Katauskiai-Šiluva (8 km)

 • Katauskių dvaro sodyba su tvenkiniu ir koplytėle.
 • Kryžių ir rožinio stočių koplytstulpiai pakelėje.
 • Galima paskutinius 2 km sukti į kairę per Šiluvos šilą pereinant Kryžiaus kelią.

Lyduvėnai-Šiluva (10 km)

 • Lyduvėnų poilsiavietė prie Dubysos (pavėsinė, laužavietė, tualetas).
 • Lyduvėnų geležinkelio tiltas.
 • Lyduvėnų šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnytėlė.
 • Neasfaltuotas kelias per laukus ir mišką.
 • Žalpių akmuo (3,8 x 3,9 x 1,3 m dydžio, 2 km nuo Lyduvėnų).
 • Lapišės upelio vingiuotas slėnis.

Tytuvėnai-Šiluva (9 km)

 • Tytuvėnų regioninio parko direkcija.
 • Pažintinis takas Giliaus ežero pakrante (3,3 km).
 • Tytuvėnų miško muziejus.
 • Bridvaišio ežero rekreacinis takas, Bridvaišio piliakalnis.
 • Tytuvėnų apžvalgos bokštas (15 m aukščio, 162 m virš jūros lygio).
 • Tytuvėnų vienuolyno ansamblis.
 • Pagrindinis kelias. Saugokitės automobilių.

Žaiginys-Šiluva (8 km)

 • Buvusio Žaiginio dvaro sodyba.
 • Žaiginio šv. Antano Paduviečio bažnyčia.
 • Akmenės kaimo senosios kapinaitės (4 km nuo Žaiginio).
 • Didžiulis akmuo su koplytėle Akmenės gyvenvietėje (riedulio matmenys 4,6 x 4,48 x 2,43  m).

Kaulakiai-Šiluva (12 km)

 • Kaulakių tvenkinys (2,64 x 0,47 km dydžio).
 • Kelias neasfaltuotas.