• Vienas pirmųjų Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų Europoje – 1608 m.
  • Pirmieji po apsireiškimo įvykę stebuklai – praregėjęs šimtametis senelis, atrasti bažnyčios nuosavybės dokumentai ir susigrąžintos Reformacijos laikotarpiu katalikų prarastos žemės.
  • Mergelė Marija pasirodė su Kūdikiu ant rankų ir verkdama sakė: „Verkiu dėl to, kad prieš tai šioje vietoje buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama“.
  • Marijos žinia Šiluvoje – kvietimas savo gyvenimą visiškai atgręžti į jos Sūnų Jėzų Kristų.
  • Vienintelis žinomas apsireiškimas, kai Marija kalbėjo kitos konfesijos žmogui (dalyvavo tikri istoriniai asmenys kalvinų seminarijos rektorius – bakalauras Saliamonas Grocijus ir Šiluvos kalvinų katechetas Mikalojus Fiera.
  • Dabartinė Apsireiškimo koplyčia pastatyta pagal tradiciją autentiškoje apsireiškimo vietoje. Akmuo, ant kurio pasirodė Marija, įmontuotas  altoriaus papėdėje.