Minint Sausio 13-ąją dieną

Susio 13-oji diena Šiluvoje yra prasmingai minima drauge su Marijos diena. Meldžiame ir dėkojame Dievui už visus, kurie su mumis mūsų dabartyje, ypatingai dėkojame už tuos, kurie kovojo vardan Lietuvos laisvės. Dėkojame kiekvienam asmeniškai, o taip pat ir visiems šimtams ir tūkstančiams, kurių dėka mes galime džiaugtis Laisve. Dėkojame Dievui už tuos, kurių širdys nepabūgo tankų, meldžiame Dangaus Karalystės žuvusiems lemiamoje kovoje. Todėl jau sausio 12-osios naktį Šviesos koplytėlėje mūsų visų intencijomis greta žuvusiųjų nuotraukų žvakės liepsnoja už Jų sielas.
Ačiū mūsų tėvams, seneliams, tetoms, dėdėms, pusbroliams ir pusseserėms, kaimynams bei bičiuliams, nes tik jų dėka gyvenantys šiandien turime ateitį ir mūsų vaikai gyvena kvėpuodami Laisve!
“𝐈š 𝐭𝐢𝐞𝐬ų, 𝐛𝐫𝐨𝐥𝐢𝐚𝐢, 𝐣ū𝐬 𝐞𝐬𝐚𝐭𝐞 𝐩𝐚š𝐚𝐮𝐤𝐭𝐢 𝐥𝐚𝐢𝐬𝐯𝐞𝐢!” Gal 5;13