Švč. M. Marijos Apsireiškimo koplyčios apšvietimas

Title

Description

Už nuotrauką dėkojame UAB “Audiotonas”

Jau nuo vasario mėnesio, keliaujant link Šiluvos galima išvysti iš tolo pasitinkantį šviesos srautą – Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčią. Skirtinga spalvų paletė, kuri vienu ar kitu kartu nušviečia koplyčią, nėra atsitiktinė, tačiau nešanti žinią.

Šiluvos Apsireiškimo koplyčia apšviesta nuo sutemų iki vidurnakčio:

  • Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos spalvomis valstybinių švenčių vakare;
  • Kiekvienos mėnesio 13-os dienos, Švč. Mergelės Marijos dienos, išvakarėse – mėlyna spalva, simbolizuojančią dangaus tyrumą;
  • Šeštadienio vakarais, pagal liturginį laikotarpį, o po šv. Velykų ir penktadienio vakarais – skirtingomis spalvomis: Gavėnios ir Advento metu – violetine spalva, simbolizuojančią atgailą; eiliniu liturginiu laikotarpiu – žalia spalva, simbolizuojančią amžinąjį gyvenimą ir išganymo viltį, Velykų laikotarpiu – balta – geltona spalva, simbolizuojančią Prisikėlimą, šviesą ir džiaugsmą. Tam tikromis liturginėmis progomis koplyčia bus apšviesta ir raudona spalva, simbolizuojančią kančią bei Šventąją Dvasią;
  • Katalikų Bažnyčios iškilmių išvakarėse – atitinkama liturgine spalva;
  • Bus vakarų, ypatingomis progomis, kai koplyčia spindės įvairiomis spalvomis, visa spalvų palete. Apie šiuos įvykius pranešime atskirai.

Tad Šiluva it dvasinis švyturys nepaliauja rodyti kelią, išsklaido tamsą, priglaudžia atstumtuosius, suteikia viltį praradusiems, padeda atverti duris beldžiantiems. Apsireiškimo koplyčia nušviesta, dar kartą įrodant, jog tai yra kultūros, architektūros ir be abejo tikėjimo bei vilties šviesos simbolis. O mes dar kartą įsitikiname, jog net ir tamsiausiai periodais žmogui ir pasauliui, visada yra viltis, visada yra šviesa, juk „Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje, ir tamsa jos neužgožė.“ (Jn 1, 4-5).

O visus tuos, kurie norėtų uždegti asmeninę maldos liepsnelę, kviečiame įžiebti žvakelę, kurią galima užsisakyti ir internetu.