Su viltim iš Šiluvos sergantiems valgymo sutrikimais ir juos palydintiems

Nuo balandžio mėnesio Vytauto Didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto magistrantės, drauge su VšĮ Lengva plunksna ir Lietuvos šeimų centru įgyvendino mokymų ciklą „Nežaloti sielos maistu: kaip padėti žmogui, kenčiančiam nuo valgymo sutrikimų“. Daugiau nei 70 dalyvių įsijungė į bendrą tikslą – siekdami išgirsti kenčiančius ir norėdami rasti galimybes padėti valgymo sutrikimų kamuojamiems žmonėms. 7-ių internetinių susitikimų metu psichologai, psichiatrai, psichoterapeutai dalinosi žiniomis, informacija bei pagalbos priemonių galimybėmis. Mokymų metu parengta virtuali duomenų bazė, į kurią įsitraukė sielovadininkai, dvasininkai, psichologai ir kitų sričių ekspertai, norintys ir galintys ištiesti pagalbos ranką sergančiajam.

Baigiamasis mokymo ciklo akordas įvyks birželio 24-26 dienomis Šiluvos šventovėje. Nenuostabu, jog vietoje, kurioje Mergelė Marija tituluojama Ligonių sveikata, kurioje Ligonių koplytėlė nusagstyta votais, dėkojant už išgijimą, būtent tokioje vietoje atgyja viltis. Ciklas ,,su Viltimi iš Šiluvos“ kaip ir „Šiluvos menas gydo“ siekia išplėsti paskutinio mėnesio penktadienio Ligonių dieną į Ligonių dienų savaitgalį, kurio metu skirtingais formatais (pamaldomis, Šv. Mišiomis, užtarimo malda, atvirais pokalbiais, meno patirtimi, piligrimyste) piligrimų ir atvykusių širdys ir kūnas yra gydomi dvasiniu būdu.

Šįkart vilties žinia iš Šiluvos skirta valgymo sutrikimų paliestiems asmenims. Šiluvos piligrimų centro vadovė Agnė Ivaškevičiūtė kalbins VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centro psichologę Jolantą Budzinauskienę, kuri atliepdama temos svarbą buvo  viena iš VDU KTF studenčių surengtų mokymų dalyvė ir šia patirtimi pasidalins pokalbyje „Su viltim iš Šiluvos“. Pasidalinta žinia – vaizdo įrašą – kviesime žiūrėti Šiluvos šventovės youtube ir socialinio tinklo facebook paskyrose. Na, o birželio 26 d. 10.30 val. Šiluvos piligrimų centre lauks gyvas liudijimas moters, kuri ne tik pati buvo skaudžiai paliesta valgymo sutrikimų kančios, tačiau išsivadavusi tapo kitų ramsčiu, įsteigė VšĮ „Lengva plunksna“. Vaida buvo viena iš projekto „Nežaloti sielos maistu: kaip padėti žmogui, kenčiančiam nuo valgymo sutrikimų“ iniciatorių, kurio metu buvo sukurta ir duomenų bazės, joje savo kontaktus palieka asmenys, galintys suteikti vienokią ar kitokią pagalbą šių sutrikimų paliestiems asmenims.

Šiluvos šventovė, tai vieta, kurioje atgyja viltis, kurioje kiekvienam randama laiko ir drauge ieškoma pagalbos silpniesiems. Koheleto knygoje rašoma: „Vienišą žmogų lengva įveikti, du gali vienam sėkmingai pasipriešinti. Trilinką virvę nutraukti nelengva.“ (Koh 4:12) Tad Šiluvos šventovėje kviečiame jungtis ir tapti neįveikiama trilinke virve.

Organizatorių informacija