Popiežius Pranciškus visą gegužės mėnesį kviečia Bažnyčią šauktis Švč. Mergelės Marijos užtarimo, kad pagaliau baigtųsi pandemija

Šventasis Tėvas ypač kviečia maldoje prisiminti tuos, kurie nuo šios pandemijos itin nukentėjo. Kiekvieną gegužės mėnesio dieną  Švč. Mergelei Marijai dedikuotų 30 šventovių visame pasaulyje jungsis į šią prasmingą maldos grandinę. Kiekvienos dienos rytmetį kaskart vis kitoje šventovėje specialiomis apeigomis prie Mergelės Marijos atvaizdo bus uždegama žvakė, simbolizuojanti jos budintį užtarimą. Dieną pagal kiekvienos šventovės papročius vyks Rožinio malda, tiesiogiai transliuojama oficialiais Šventojo Sosto TV kanalais. Dienos pabaigoje prie šventovės susirinkę tikintieji vėl kreipsis į Mergelę Mariją malda bei giesme.

Kviečiame įsitraukti į šią maldos akciją ir kasdien kalbant Rožinį prisiminti tos dienos intenciją. Pagal galimybes tiesioginę Rožinio maldą iš kiekvienos šventovės galima kasdien stebėti oficialiais Vatikano kanalais 19 val. Lietuvos laiku.

Šiluvoje šiomis intencijomis vienijamės Rožinio maldoje kasdien 17.30, taip pat 18 val. šv. Mišiose, o po jų – litanijoje. Sekmadieniais 11.30 val. Rožinis, 12 val. Mišios bei litanija.

VENTOVIŲ IR KIEKVIENOS DIENOS INTENCIJŲ SĄRAŠAS

DIENA ŠVENTOVĖ INTENCIJA
Vatikano Šv. Petro bazilika Už sužeistą žmoniją
1 Volsingamo Mergelės Marijos (Anglija) Už mirusius
2 Išganytojo Jėzaus ir Jo Motinos Marijos (Nigerija) Už tuos kurie negalėjo atsisveikinti su savo artimaisiais
3 Čenstakavos Mergelės (Lenkija) Už sergančius ir užsikrėtusius
4 Apreiškimo bazilika (Izraelis) Už besilaukiančias motinas ir naujagimius
5 Švč Rožinio Mergelės (Pietų Korėja) Už vaikus ir paauglius
6 Aparecidos Dievo Motinos (Brazilija) Už jaunimą
7 Taikos ir laimingos kelionės Karalienės (Filipinai) Už šeimas
8 Luhano Dievo Motinos (Argentina) Už žiniasklaidos darbuotojus
9 Loreto Šventųjų namų (Italija) Už senjorus
10 Noko Dievo Motinos (Airija) Už žmones su negalia
11 Vargšų Mergelės (Belgija) Už vargšus, benamius ir ekonominius sunkumus patiriančius žmones
12 Afrikos Dievo Motinos (Alžyras) Už vienišus ir viltį praradusius žmones
13 Švč. Rožinio Mergelės (Portugalija) Už nuteistuosius
14 Mergelės Marijos Ligonių Sveikatos (Indija) Už mokslininkus ir medicininių tyrimų institutus
15 Mergelės Taikos Karalienės (Bosnija) Už migrantus
16 Švč. Marijos katedros (Australija) Už smurto ir prekybos žmonėmis aukas
17 Nekaltojo Prasidėjimo (JAV) Už tautų bei tarptautinių organizacijų vadovus
18 Lurdo Mergelės Marijos (Prancūzija) Už medikus ir slaugytojus
19 Motinos Marijos namų (Turkija) Už kariaujančias tautas bei taiką pasaulyje
20 Gailestingosios meilės Dievo Motinos (Kuba) Už farmacininkus bei slaugytojus
21 Nagasakio Mergelės (Japonija) Už socialinius darbuotojus
22 Monserato Dievo Motinos (Ispanija) Už savanorius
23 Du Cap Dievo Motinos (Kanada) Už tvarkos sergėtojus, kariškius bei gaisrininkus
24  – laukiama patvirtinimo Už būtinąsias paslaugas užtikrinančiuosius
25 Taʼ Pinu nacionalinė Dievo Motinos (Malta) Už mokytojus, moksleivius ir ugdytojus
26 Gvadalupės Dievo Motinos (Meksika) Už darbuotojus ir darbdavius
27 Dievo Motinos (Ukraina) Už bedarbius
28 Altetingo Juodosios Madonos (Vokietija) Už popiežių, vyskupus, kunigus ir diakonus
29 Libano Dievo Motinos (Libanas) Už pašvęstuosius
30 Pompėjos Švč. Rožinio Mergelės (Italija) Už Bažnyčią
31 Vatikano sodai Už pandemijos pabaigą ir socialinio bei ekonominio gyvenimo atsigavimą