Piligrimystės apraiškos kultūroje ir kasdienybėje. Nuotolinių paskaitų ciklas Šiluvos šventovėje

Kelionė: tikslas ar procesas? Vidinės patirtys ar išoriniai emocijų dirgikliai?  Kuomet keliavimas  yra turistinis veiksmas, o kuomet – piligrimystė? VšĮ Šiluvos piligrimų centras drauge su Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetu lapkričio mėnesį organizuoja 4 paskaitų ciklą, kuriuo pabandys išsamiau apžvelgti su piligrimyste susijusius aktualius klausimus iš mokslinės ir dvasinės perspektyvos.

Iš tiesų žmonija nuolat keliauja. Pati autentiškiausia ir netgi nuo mūsų nepriklausanti yra Žemės kelionė aplink Saulę. Šioje kelionėje glūdi paradoksas. Viena vertus, mes cikliškai sukamės aplink savo žvaigždę ir pasineriame į proceso hipnozę. Tačiau mūsų visatai nuolat plečiantis, nuolat esame toje pačioje vietoje, kuri ir pati niekada nėra…toje pačioje vietoje?

Panašiai ir žmonija kaip kultūrinė rūšis – sklendžia tarp tikslo kaip siekio nukeliauti į konkretų tašką ir proceso – paties keliavimo kaip tikslo. Jos kelionės patirtis driekiasi nuo klajokliškos prigimties kvietimo atsiduoti cikliško gamtos laiko tėkmei iki, anuomet, progresyvių pirmųjų sėslių gyventojų išsikelto tikslo apvaldyti gamtą ir siekti  pažangos. Nuo individo laisvės iki kolektyvinės tapatybės paieškų – kelionės būdas visada domino kiekvieną kada nors gyvenusį Žemėje žmogų.

Kviečiame jungtis į paskaitų ciklą, kurio metu Šiluvos piligrimų centro ir Vytauto Didžiojo universitetų, atstovai kvies pažvelgti į piligrimystės fenomeną iš istorinės, turistinės, miestokūros, o taip pat ir dvasinės perspektyvos.

Lapkričio 12 d 14 val. dr. Kastyčio Rudoko paskaita yra skirta apžvelgti ateities turizmo trajektorijas, atskleisti istoriškai paveldėtus procesus, kurie gali pasitarnauti inovatyvių vietokūros modelių taikyme. Keliamos hipotezės ir scenarijai, kas pakeis masinį vartojamojo pobūdžio turizmą, kuris visiškai neatitinka nei socialinių, nei ekonominių, nei ekologinių dabartinio, o juo labiau ateities pasaulio poreikių? Drauge su naujų gyvenimo būdų atsiradimu, keisis ir pati keliavimo samprata. Čia kaip niekada iškyla ir aktualia tampa piligrimystės sąvoka, kuri bus išplėtota kalbant apie XXI amžiaus antros pusės žmogų. Paskaita parengta mokslinio skaityto mokslinio pranešimo Aveiro universitete Portugalijoje pagrindu.

Lapkričio 19 d. 14 val. dr. Kastyčio Rudoko paskaita – platesnio pobūdžio diskusija, skirta pirmiausiai parodyti kaip laike savo piligriminę kelionę keliauja miestas – labiausiai integralus laiko ir erdvės požiūriu žmonijos civilizacinis kūrinys. Įprasta manyti, jog miestas yra grynas linijinio laiko produktas. Mes parodysime, jog miestas priklauso nuo laiko, tačiau atskleisime, jog yra daugiau laiko tėkmės trajektorijų nei viena mums žinoma: iš praeities į ateitį. Galiausiai – ieškosime atsakymų kur veda ši kelionė ar į nuolatinį civilizacinį progresą, o gal kaip tik į laiko imperatyvų nugalėjimą, kuriam įgyvendinti yra reikalinga daug daugiau nei racionalus žmogaus protas.

Lapkričio 26 d. 14 val. lekt. Silvijos Čižaitės-Rudokienės paskaita pristatys Šiluvos šventovės fenomeną, gyvosios piligrimystės koncepciją bei teorijos pritaikymą praktikoje, kuomet turizmas gali tapti žingsniu piligrimystės link ir kaip skirtingos įstaigos, savivaldybės atranda bendrystę būtent piligrimystės aspektuose.

Gruodžio 3 d. 14 val. dr. Beno Ulevičiaus paskaita padės suvokti žmogaus ir žmonijos pašaukimą kaip piligrimystę, vykstančią veidą įgyjančios kūrinijos kelionės kontekste. Pasitelkęs teologų įžvalgas, lektorius kvies pažvelgti į įstabią visatos kelionę, kurioje vykstantys sudėtingėjimo procesai rodo į visų dalykų šerdyje glūdinčią trauką Dievo link. Keliaujantis žmogus iškyla visatoje tam, kad ši įgytų akis, skirtas regėti Dievą.

Paskaitos vyks online zoom platformoje. Paskaitų laikas: lapkričio 12, 19, 26 ir gruodžio 3d. 14 val.

Privaloma registracija el. Paštu komunikacija@siluva.lt

Paskaitų ciklo kaina – 30 Eur. Išklausius visas paskaitas išduodamas sertifikatas.

dr. Benas Ulevičius. Nuotraukas autorius Lauras Bašinskas
Silvija Čižaitė-Rudokienė. Nuotraukos autorius Donatas Bielkauskas
dr. Kastytis Rudokas