Paveikslo ,,Nukryžiuotasis” restauravimo darbų proceso eiga

Šiluvos šventovė šių metų vasario mėnesį pradėjo kontūrinio paveikslo “Nukryžiuotasis“ restauravimo darbus. Nežinomo autoriaus XVII a. III ketv., (tarp 1663 – 1667 m.) baroko laikotarpio aliejiniais dažais tapyto ant medžio lentos kontūrinis paveikslas “Nukryžiuotasis”, priklausantis Kauno arkivyskupijos kurijai, saugomas Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje yra Lietuvos kultūros paveldo vertybė ir yra įtrauktą į  kultūros vertybių registrą.

Šis kūrinys niekada anksčiau nebuvo restauruotas, tačiau nuo XVII a. yra labai tikinčiųjų mylimas ir pasižymėjęs ypatinga istorija. Norint užtikrinti šio kūrinio fizinę būklę, kuri ypač suprastėjo nuo tikinčiųjų fizinių prisilietimų prie šio ,,Nukryžiuotojo“ pėdų, bei pritaikyti platesniam aktualizavimui ir apsaugai, buvo nuspręsta būtent šiais pandemijos metais atlikti tyrimo ir restauravimo darbus. Šis kontūrinis paveikslas kaip Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčia ir Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos stebuklingasis Švč. Mergelės Marijos paveikslas yra Šiluvos šventovės, Dievo Motinos ir skirtingų krikščionių konfesijų susidūrimo simbolis.

Darbų pradžioje gavėnios laikotarpiui buvo paskelbta paramos akcija, kurios metu informavome apie pradedamus darbus bei kvietėme, pagal galimybes, prisidėti prie restauravimo realizavimo. Dalį, nuo 50% iki 70%, šios vertybės restauravimo darbų kompensuoja valstybė, kitą dalį padėjo surinkti dosnūs aukotojai. Aukotojų dėka galėjome apmokėti restauravimo darbų programos išlaidas: kūrinio kopijos gamybą (1000 Eur), stovo gamyba (400 Eur) bei pasiruošta padengti 30% restauravimo darbų išlaidų. Bendra restauracijos darbų vertė yra 6221,78 Eur. Akcijos laikotarpiu buvo surinkta trūkstama 30 proc. restauravimo suma bei padengtos papildomos išlaidos kopijos bei jos stovo gamybai. Ši bendrystė atskleidė, jog prasmingi darbai, tęsiantys bei atskleidžiantys Bažnyčios istorijos momentus yra itin svarbūs tiek kiekvienam asmeniškai, tiek ir Šiluvos šventovei. Tariame ačiū visiems aukojusiems, prisidėjusiems savo maldomis ir intencijomis. Taip pat balandžio 11 d. 12 val. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje Šiluvoje vyksiančios Atvelykio mišios bus skirtos melstis už kiekvieną prisidėjusį prie „Nukryžiuotojo“ restauravimo.

Procesas, kuris prasidėjo ir tęsiasi, siekiant atnaujinti, atskleisti ir pratęsti istorinės kultūros paveldo ir dvasinės vertybės reikšmę.

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija kartu su Šiluvos piligrimų centro pagalba iniciavo visą restauravimo darbų procesą ir jį patikėjo Manto Matuizos personalinei dailės kūrinių restauravimo įmonei. Kūrinio tyrimo darbai prasidėjo vasario mėnesį ir pasibaigė kovo mėnesio pabaigoje. Nuo 2021 m. kovo mėnesio iki 2021 m. rugsėjo mėnesio vykdomi restauravimo darbai. Kontūrinio paveikslo ,,Nukryžiuotasis“ tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų programą ir metodiką parengė Mantas Matuiza, aukščiausios kvalifikacinės kategorijos molbertinės tapybos restauratorius. Restauravimo proceso vadovas – polichrominio medžio aukščiausios kvalifikacinės kategorijos restauratorius Rolandas Vičys. Prieš pradedant darbus, kūrinys kabojęs Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos Ligonių koplyčioje buvo nukabintas ir išvežtas tyrimo ir restauravimo darbams. Todėl kūrinio originalo nebus galima pamatyti Šiluvoje iki 2021 m. rugsėjo mėnesio.

Siekiant, kad Šiluvos šventovė neliktų be šio kūrinio atvaizdo, kol originalas restauruojamas, buvo padaryta kūrinio kopija ir pakabinta Šiluvos bazilikoje prie šoninio Švč. Širdies altoriaus. Šioje vietoje nuo XVIII a. pab. iki XX a. pr. ir kabojo kūrinys. Kopija ne tik palaiko atvaizdo pamaldumą iki kol bus atlikti restauravimo darbai, tačiau jau yra pritaikoma įvairioms pamaldoms ar šventėms bazilikoje, koplyčioje, aikštėje. Šiam pritaikymui buvo padarytas kopijai įstatyti būtinas specialus stovas. Kopijos dėka, galime skatinti ir aktualizuoti atvaizdo pamaldumą. Taip pat ketinama ją panaudoti Šilinių atlaidų liturgijos metu sakralioje aikštėje. Tuo tarpu kūrinio originalo vieta dar yra svarstoma. Pirmoji  šio kūrinio vieta buvo Apsireiškimo koplyčia, ji kaip ir ,,Nukryžiuotasis“ buvo paaukota vyskupo Aleksandro Sapiegos XVII a. viduryje, antroji kūrinio vieta XVIII-XIX a. buvo bazilikos šoninė siena prie švč. Širdies altoriaus, trečioji – XX-XXI a. bazilikos Ligonių koplyčioje.

Šiluvos paveikslas ,,Nukryžiuotasis“ yra kompleksiškas kūrinys, jo retai pasitaikantis medinis kontūrinis paveikslas pritvirtintas trimis mediniais vinimis rankose ir kojose prie rudai dažyto medinio kryžiaus, viršuje pritvirtinta balta lentelė su užrašu I.N.R.I. Nukryžiuotojo figūra nutapyta ant 3 cm storio vientisos spygliuočio medžio lentos ir kontūriškai išpjaustytas.

Kūriniui buvo taikyti fizikiniai, fotografiniai, cheminiai, mikrobiologiniai tyrimai, rentgenograma bei dendrologiniai medienos tyrimai. Fotofiksacijos ir technologinius tyrimo darbus atliko įmonės „Meno kūrinių tyrimai“ mobilios meno kūrinių tyrimų laboratorijos aukščiausios kategorijos restauravimo technologas Rapolas Vedrickas ir II-os kategorijos restauravimo technologė Olga Ščit. Lietuvos Nacionalinio muziejaus restauravimo centro tyrimų ataskaita atskleidė, jog kūrinys niekada anksčiau nebuvo restauruotas ir pagrindinė jo dalis nebuvo pertapyta, todėl matomas kūrinys yra iš XVII-XVIII a. Tą patvirtino ir mikrocheminė analizė, jog matomas kūrinys nėra pertapytas XIX-XX a. Taip pat tam tikros dalys, kaip ,,Nukryžiuotojo“ nimbas, yra pakitę tiek savo forma, tiek jame randamais tam tikrais pigmentais, kurie pradėti naudoti nuo XVIII a., todėl tikėtina kad, kai kūrinys pakeitė savo vietą ar panašiu laiku buvo atlikti ir kūrinio pakitimai. Jame taip pat aptinkamos vinies dalelės.  O UV spindulių pagalba, buvo galima pamatyti, jog lentelė I.N.R.I. yra perdažyta XIX a. Rentgenogramos vaizde šiek tiek išryškėjo kojų pirštų formą, tai itin svarbu norint atkurti prarastą vaizdą. Istoriniuose šaltiniuose minima, kad kūrinys buvo peršautas ar kliudytas, tačiau tyrimų metu nebuvo aptikta kulkų ar šūvių žymių. Vienintelis ryškesnis paviršiaus pakitimas matomas virš ,,Nukryžiuotojo“ perdurto šono žaizdos. Defektiniame akte ties šia vieta fiksuojamas įleistas medinis fragmentas, apšvietus ultravioletiniais spinduliais pasimato skylutės vieta. 1821 m. Šiluvos bažnyčios vizitacijos akte nurodoma, kad ant Nukryžiuotojo šono – širdies žaizdos – buvo uždėta sidabrinė širdis. Todėl tikėtina, kad šis fragmentas buvo skirtas pritvirtinti švč. Jėzaus širdį.

Daugiau apie tyrimų ir restauravimo darbų eigą bei susipažinti su tyrimų medžiaga galite atvykę į Šiluvos piligrimų centrą. Taip pat tyrimų medžiaga saugoma MB ,,Meno kūrinių tyrimai“ archyve, Nr. MKT-0207. Tikimės, jog atlaidų metu jau bus fizinė galimybė pamatyti restauruotą kūrinį bei išgirsti restauravimo darbų rezultatų pristatymą.

Šiluvos piligrimų centro informacija