Paramos akcija ,,Paveikslo ,,Nukryžiuotasis“ restauravimo darbai: sakralinio paveldo aktualizavimas“

Title

Description

 

 

Simboliškai gavėnios laiku, kada apmąstoma Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo paslaptis, Šiluvos šventovė inicijuoja Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje saugomo 17 a. kontūrinio paveikslo ,,Nukryžiuotasis“ tyrimo, restauravimo ir aktualizavimo darbus. Šiam projektui reikalinga ir tikinčiųjų parama, todėl kviečiame prisidėti malda ir pinigine auka prie paveikslo ,,Nukryžiuotasis“ restauravimo darbų projekto ir padėti surinkti 3000 eurų sumą. Restauravimo darbus atliks aukščiausios kategorijos molbertinės tapybos restauratorius Mantas Matuiza, atstovaujantis Manto Matuizos personalinė dailės kūrinių restauravimo įmonę.

1608 m. Švč. Mergelė Marija laikydama kūdikį ant rankų apsireiškė kalvinams ir padovanojo viltį, stebuklai ties šiuo įvykiu nesibaigia. Pagal rašytinius šaltinius vyskupas Aleksandras Sapiega 1663 m. pastatydino prie Apsireiškimo akmens koplyčią, vadintą šv. Kryžiaus, ir jos altoriui padovanojo paveikslą ,,Nukryžiuotasis“. Prie šios koplyčios 1669 m. vienas konfliktas tarp kalvinų ir katalikų baigėsi susišaudymu, kurio metu paveikslas ,,Nukryžiuotasis“ buvo kliudytas. Vyskupas Kazimieras Pacas nurodė, kad koplyčioje prie akmens ties peršautuoju paveikslu kiekvieną penktadienį būtų laikomos šv. Mišios su muzika Šv. Kryžiaus garbei. Peršauto kryžiaus permaldavimas buvo tęsiamas apie 100 metų, kol, pastačius mūrinę Šiluvos bažnyčią, šis ,,Nukryžiuotasis” buvo pakabintas prie Švč. Jėzaus Širdies altoriaus, o kiek vėliau perkeltas į Ligonių koplyčią. Šioje Švč. Mergelės Marijos Ligonių sveikatos koplyčioje ir dabar žmonės palieka savo negandas, gauna viltį, patiria stebuklus. Nukryžiuotojo paveikslas tapo svarbiu krikščionių vienybės permaldavimo simboliu. Todėl ir šiais laikais norime tęsti pradėtą tradiciją ir prie šio Nukryžiuotojo atvaizdo rengti šv. Kryžiaus pamaldas, ekumenines pamaldas, jį garsintį ir kitaip skatinti su juo susijusį pamaldumą. Remiantis istoriniais šaltiniais siekiama sugrąžinti ,,Nukryžiuotojo“ paveikslą į jo ankstesniąją vietą, kadangi XVII a. šv. Kryžiaus koplyčios nebeliko, šio kūrinio kopija dabar yra pakabinta į šio kūrinio antrą istorinę vietą – Šiluvos bazilikoje prie Švč. Jėzaus Širdies altoriaus. Paveikslas ,,Nukryžiuotasis“ kaip ir Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo akmens vieta bei Šiluvos Švč. Mergelės Marijos stebuklingas paveikslas, liudija Maloningosios Dievo Motinos ir Maloningojo Jėzaus užtarimą Šiluvoje susipriešinusiems krikščioniams. Daugiau informacijos skaitykite straipsnyje ,,Nukryžiuotojo atvaizdas Šiluvos šventovėje kviečia į krikščionių vienybę“.

Tad raginame gavėnios laiku, kada apmąstoma visus krikščionius vienijantis Kristaus Atpirkimo paslaptis, burtis į vilties, tikėjimo šeimą ir drauge prisidėti malda ar pinigine auka prie paveikslo ,,Nukryžiuotasis“ restauravimo darbų. Kviečiame prisidėti prie istorijos išsaugojimo bei tapti prasmingos jos tąsos bendrininkais ir drauge burtis į gavėnios paramos akciją. Jos metu ne tik bus restauruojamas baroko laikotarpio ,,Nukryžiuotasis“, bet ir drauge jungiamasi į maldą Ligonių koplytėlėje, meldžiant už aukotojų fizinę, psichinę ir dvasinę sveikatą. Taip pat paaukojusiems daugiau nei 50 eurų bus uždegamos Šiluvos šventovės Šviesos koplytėlėje intencijų žvakės bei už juos bus aukojamos šv. Mišios Šiluvos Švč. Mergelės Marijos bazilikoje.

Paramos gavėjas: Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija

Sąskaitos numeris: LT50 5013 9000 1400 0612

Paramos paskirtis: paveikslo Nukryžiuotasis restauravimo darbai

Dėkojame ir viltingai tikime, jog visi besimeldžiantys ir aukojantys galės fiziškai susitikti Didžiųjų Šilinių atlaidų metu ir per Šv. Kryžiaus Išaukštinimo šventę kartu pasimelsti prie naujai restauruoto ,,Nukryžiuotasis“ paveikslo.

Title

Description