Malda Šiluvos šventovėje už Sinodo kelią Bažnyčioje

Popiežiui Pranciškui praeitą sekmadienį paskelbus ir palaiminus Vyskupų sinodo pradžią Bažnyčioje, spalio 13-ąją Marijos diena Šiluvoje buvo švenčiama prašant Šiluvos Dievo Motinos globos Sinodo keliui Lietuvoje, kuris ateinantį sekmadienį, spalio 17-ąją, iškilmingai bus pradėtas vyskupijų katedrose ir tęsis vyskupijose iki balandžio mėnesio.

Sinodo kelią, popiežiaus Pranciškaus nubrėžtus tikslus ir naują Bažnyčios veikimo būdą – per susitikimą, Šventosios Dvasios klausymą bei kiekvieno įžvalgas, savo katechezėje „Sinodinė Bažnyčia“ pristatė Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, kuris vėliau taip pat pakvietė ir į Rožinio maldą už Sinodo iniciatyvą bei vyksmą.

Rožinį kartu su Šiluvos piligrimais meldėsi ir vėliau Eucharistiją šventė bemaž 20 Kauno arkivyskupijos bei kitų vyskupijų kunigų, tomis dienomis Šiluvoje kartu su arkivyskupu atlikusių rekolekcijas. Šios pamaldos buvo transliuojamos, tad per nuotolį jose turėjo galimybę dalyvauti interneto naudotojai, „Marijos radijo“ klausytojai savo namų ar darbų aplinkose visoje Lietuvoje.

Popiežius Pranciškus šiandien kviečia leistis į naują kelionę – naują nuotykį“, – sakė arkivyskupas Kęstutis, katechezėje pasidalydamas parengiamojo dokumento „Dėl Sinodinės Bažnyčios: bendrystė, dalyvavimas ir misija“ mintimis apie Bažnyčią, kuri šaukiama į Sinodą: „keliauti drauge“ ir apmąstyti, ką, būdama tikinčiųjų bendrija, gali pasiūlyti pasauliui, dabar kenčiančiam įvairiausius iššūkius ir įtampą: dėl pandemijos, atskirties, susvetimėjimo, klimato kaitos ir kt.

Arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog šiandien svarbu mąstyti, kaip pasiekti Sinodo medžiagos svarstymais ir tuos žmones, kurie yra nutolę nuo Bažnyčios, nors ir ieško dvasingumo, bet neatranda Dievo.

Tai proga ir pamąstyti – ar gerbiami ir girdimi Bažnyčioje Šventosios Dvasios įkvėpimai? Ganytojas atkreipė dėmesį, jog Sinodas skatina susirinkti ir atpažinti Dvasios dovanas bei charizmas, naujai pažvelgti į įprastines veiklas bei struktūras, atrasti keliavimo drauge džiaugsmą ir naujus kelius, kuriuos Dvasia parodo. Atvirumas, klausymasis, bendrakeleivystė, visų lygiavertiškumas – tai Sinodo stilius.

Vidudienį Šiluvos bazilikoje arkivyskupo Kęstučio Kėvalo vadovaujamą iškilmingą Eucharistiją koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, arkivyskupas Lionginas Virbalas bei kunigai. Evangeliją skelbė bei patarnavo diakonas Darius Chmieliauskas.

Homiliją pasakė kunigų rekolekcijoms vadovavęs monsinjoras Artūras Jagelavičius, kuris kalbėjo apie kitokį modelį, nei įprasta pasaulio supratimu. Tai Marijos šventumo „modelis“, jos pavyzdys, taip pat ir kunigams. Kalbant apie stiprią visuomenės nuomonės įtaką, paliesta tikėjimo bei veidmainystės tema. Homilijos žodžiais, riba tarp tikėjimo ir veidmainystės yra meilė. Ten, kur nėra meilės, nėra ir gyvenimo. Raginta žvelgti į Mariją, be kurios tuščia būtų išgelbėjimo viltis.

Visuotiniuose maldavimuose tądien Šiluvoje melsta popiežiaus Pranciškaus, vyskupų, kunigų atvirumo Šventosios Dvasios vedimui, taip pat Šventojo Tėvo intencija – kad visi pakrikštytieji įsitrauktų į evangelizaciją ir būtų pasirengę misijai, liudydami Evangelijos pripildytą gyvenimą.

Melstasi ir už prasidedantį Sinodą, kad jis Bažnyčioje atgaivintų entuziazmą stiprinti Kristaus mokinių šeimą. Šia intencija Kauno arkivyskupijos bendruomenė jau yra pakviesta melstis visą spalio mėnesį.

Dievo globos ir Mergelės Marijos užtarimo Šiluvoje prašyta visiems sergantiems, kenčiantiems nuo pandemijos, o paskutinį mėnesio penktadienį, spalio 29 d., išgydymo iš fizinių bei dvasinių suspaudimų kviečiama atvykti į Ligonių dieną. Po vakaro šv. Mišių kunigas egzorcistas Arnoldas Valkaukas vadovaus Vidinio išgydymo pamaldoms.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Nuotraukos autorius Leonas Nekrašas
Nuotraukos autorius Leonas Nekrašas