Kviečiama teikti pranešimus dalyvavimui tarptautinėje konferencijoje Šiluvoje

Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetas

Šiluvos piligrimų centras

Raseinių rajono savivaldybė

Ir VšĮ Atrask Raseinius

Kviečia į 2021 m. tarpdisciplininę mokslinę konferenciją Šiluvoje

Birželio 11 d.

Online formatu

Darbotvarkė

Birželio 11 d.

Pradžia

12.00-12.20

Plenerinės sesijos

12.20-14.00

Paralelinės sesijos

14.30-16.30

Konferencijos uždarymas

16:30–17:00

Keliavimo paradigmos kaita XXI a.: vartotojai ar piligrimai?

Šiandien vis didesnio susidomėjimo sulaukia religinis turizmas, savaip aprėpiantis ir derinantis keliavimo ir piligrimystės reiškinius. Kintant gyvenimo būdui, atrandant naujas sąsajas tarp aplinkos ir gyvenimo kokybės, drąsiau diskutuojant apie dvasinius potyrius ir psichoterapinę įvairių patirčių vertę, turizmo samprata praturtėja naujomis reikšmėmis. Vis dažniau pabrėžiama, jog kelionės teikia naujo tikrovės atradimo galimybę, o keliavimas suprantamas ne vien kaip judėjimo ar smalsavimo, bet ir (savi)refleksijos veikla, atverianti kelią į atnaujintą santykį su pasauliu ir savimi. Peržiūrint turizmo tikslus, gimsta naujos turizmo rūšys, pvz., „lėtasis turizmas“. Turizmo ir piligrimystės reiškiniai suartėja – abu savaip kviečia keliaujantįjį nubusti iš įprastybės miego ir įvertinti savo gyvenimo kryptį. Praktikoje šis tikslų suartėjimas leidžia naujai derinti turizmą ir piligrimystę.

Konferencijoje kviečiame visų akademinių disciplinų atstovus diskutuoti šiais klausimais:

Kaip suprantamas religinis turizmas 2021 m.? Kokios tendencijos ir sąsajos labiausiai išryškėja šiandien, derinant turizmą ir piligrimystę? Kaip religiniame turizme atsiskleidžia santykis tarp turizmo ir gyvenimo būdo, tikėjimo ir pasaulietiškumo, tradicijų ir inovacijų, lokalumo ir globalumo, prasmės ir pragmatiškumo?

Kartu konferencijoje klausime, kaip atgaivinti ir plėtoti piligrimystę ir religinį turizmą po pandemijos, gaivinti regionus pasitelkiant religinį turizmą, atverti ir organizuoti religinio turizmo galimybes tradicinėse piligriminėse vietose.

Konferencijos temos:

  1. Nūdienos keliautojai: turistai, poilsiautojai, vartotojai, piligrimai.
  2. Piligrimystės lėtojo turizmo kontekste.
  3. Nuo lokalaus iki globalaus: regionai ir jų įtaka nacionalinėms turizmo strategijoms.
  4. Krikščionių piligriminės vietos – galimybė susitikti skirtingų pažiūrų žmonėms.
  5. Piligrimystės ir kelionės teologija.

Pranešimų santraukos (ne ilgesnės nei 200 žodžių) priimamos iki 2021 m. gegužės 7 d. atsiunčiant el. paštu komunikacija@siluva.lt. Autoriai apie priimtus skaityti konferencijoje pranešimus bus informuoti iki 2021 m. gegužės 15 d.

Konferencijos dalyvio mokestis – 20 Eur. Dalyvio mokestis studentams – 10 Eur.

Šiluva_konferencijaLT_pat