Jaunimo piligrimystė atlaiduose ir Žiburių procesija – už meilę kasdienybėje

Apmąstydami meilės kasdienybėje intenciją (plg. apaštalo Pauliaus Himną meilei)  rugsėjo 11 d. vakarą Šiluvos miestelį apjuosė Žiburių procesijos su Švenčiausiuoju Sakramentu dalyviai, vakarėjančioje šventovėje išgyvendami ypatingą mylinčio Dievo, Jo šviesos vaikų bendrumą – visi kartu – ir ganytojai, ir jaunuoliai. Šiluvos aikštės grindinys nebuvo per kietas jauniems keliams, kurie čia suklupo prieš slėpinį – ir šiais laikais šioje žemėje Dievas kalbina jaunas širdis.

Procesija atėjo iki miestelio pakraštyje nuo Tytuvėnų pusės pernai rudenį pastatyto kryžiaus – vadinamojo karavyko, saugančio nuo epidemijų ir karų.

Jaunimas prieš Žiburių procesiją buvo susirinkęs į vakaro šv. Mišias intencija – kad jauni žmonės būtų atviri Dievui „ieškodami sau tinkamo bendrininko‟. Giedojo Lietuvos jaunimo dienų šlovinimo choras. Piligrimystėje į Šiluvą atkeliavę Pataisos namų Lietuvoje atstovai atnašų procesijoje nešė nuteistųjų intencijas.

Drąsinantį žodį taręs arkivyskupas Kęstutis Kėvalas pasidalijo popiežiaus Pranciškaus paraginimais laiške jaunimui „Christus vivit“ gyventi ne virtualybėje, ne „ant sofų“. Ganytojas nuoširdžiai kvietė patikėti, jog Viešpats tikrai nori padovanoti jaunam žmogui gyvenimą, savo svajonę ir džiaugsmą.

Tą vakarą į Šiluvą nuo Tytuvėnų buvo atkeliavę XIX piligriminio žygio jaunuoliai, taip pat pėsčiomis atėję ateitininkai, vyskupijų Jaunimo centrų bendradarbiai. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras ir šiemet atlaiduose jaunimo lyderiams parapijose bei dekanatuose, pašaukimų sielovados bendradarbiams surengė specialų susitikimą „Į glėbį pas Mariją“.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Nuotraukos autorė Agnietė Čisler
Nuotraukos autorė Agnietė Čisler
Nuotraukos autorė Agnietė Čisler