Gegužės vakarų pokalbyje po Šiluvos dangumi – apie susitikimo džiaugsmą bei kaip įveikti „dvasinį virusą“

„Dėkojame dangiškajai Mamai už jos užtarimą ir motinišką šilumą, kuri čia, Šiluvoje, taip gražiai reiškiasi per jos artumą, daugelį stebuklų ir paguodą, vykstančius šioje vietoje“, – Motinos dienos išvakarėse gegužės 1-ąją atskriejo Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo sveikinimas ir palaiminimas iš besiskleidžiančios gegužės žaluma Šiluvos piligriminės šventovės.

Tą vakarą aikštėje priešais Apsireiškimo koplyčią, Švč. Mergelės Marijos garbei apšviestą mėlyna spalva, vyko pirmasis šiemet gegužės šeštadienio vakarų pokalbis iš ciklo „Marija – didžioji piligrimė“. Kalbinamas Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės tema „Kelias į susitikimą“ arkivyskupas Kęstutis dalijosi apie Marijos pirmąją piligrimystę 100 kilometrų keliaujant pas Elzbietą pranešti apie Dievo malonę, kurios tapo pilna, apie šių dviejų moterų džiaugsmingą susitikimą (plg. Lk 1, 39–56) bei mūsų susitikimus su kitais žmonėmis ir Dievu.

Nuotolinį, bet labai gyvą pokalbį arkivyskupijos kanalais bei Delfi.lt (tiesiogiai ar su peržiūromis vėliau) stebėjo apie 15 tūkst. žmonių; buvo gauta klausimų, įspūdžių ir padėkų už pokalbį po Šiluvos dangumi, kitados prasivėrusiu Marijos pasirodymui.

„Abu jie jaukinosi tą slėpinį“, – sakė arkivyskupas Kęstutis, ne kartą drauge su Marija minėdamas ir šv. Juozapą, kurio šventės (Šv. Juozapo Darbininko) dieną ir vyko šis pokalbis. Juozapas pagarbiai leidžia Marijai keliauti pas vyresnę giminaitę tarsi atlikti rekolekcijų. Pasak arkivyskupo, jiems abiem labai žmogiška aplinkybė – sužadėtuvės – tapo svarstymų ir Dievo prakalbinimo laiku. Jiems abiem galbūt tai buvo vaizduotę sprogdinantis prakalbinimas: kas gi čia vyksta?

Pabrėždamas Dievo kalbinimą per žmogiškąsias patirtis, ganytojas pasidalijo, jog daugeliui žmonių tokia prakalbinimo vieta būna ir Šiluva, kaip Dievo išsirinkta vieta dangaus malonei – Marijos apsireiškimui. Kas čia atvyksta, pabūna, meldžiasi, neretai sakosi išgyvenantys tėviškės jausmą, artumą, šilumą.

„Prieš tai, kol vyksta susitikimas su Dievu, turi įvykti susitikimas su žmogumi. Manau, jog Dievas tarsi džentelmenas nesiveržia pirmas su mistinėmis patirtimis. Šis susitikimas įvyksta ne kažkokiais dangiškais ar žemiškais įvykiais, bet dažniau per įprastas žmonių patirtis, kai suspindi parengtos širdies atvirumas malonei“, – sakė arkivyskupas apie Marijos bei Elzbietos susitikimą, kurio džiaugsmas abiem kilo iš pasidalijimo Dievo artumu.

„Čia vyksta tarsi žaismas – dalijimosi, liudijimo“, – atkreipė dėmesį, kalbėdamas apie tą sinergiją, kuri atsiranda ir bendruomenei meldžiantis, dalijantis tikėjimo patirtimi, kai kyla grandininė džiaugsmo reakcija.

„Mums kaip oro reikia pasidalijimo – širdies lygmeniu. Tada malonė ateina – pradžiunga širdis. Susitikimas įvyksta, kai širdį aplanko ramybė, paguoda, nuotaika, jog viskas bus gerai!“ – dalijosi mintimis arkivyskupas Kęstutis, keldamas pandemijos atskirties bėdą – „dvasinį virusą“, kai pritrūkstame entuziazmo, džiaugsmo, tiesiog, ganytojo žodžiais tariant, „pasidalijimo gyvenimu“.

Ir vis dėlto – kodėl džiaugsmo kartais pritrūkstame ir Bažnyčioje? Ką daryti, kad jo būtų daugiau? Atsakant į šį klausimą, kalbėta apie vidinę džiaugsmo būseną, kylančią iš šlovinimo. Jei nėra Dievo šlovinimo, nėra ir džiaugsmo. Paradoksalu, tačiau dažniausiai neturime laiko padovanoti Dievui laiką. Pasak ganytojo, ir džiaugsmą, ir viltį galima lavinti. Dėl Dievo karalystės tenka ir „paprakaituoti“, tuomet įmanu patirti malonę ne iš šio pasaulio.

Pokalbyje užduotas ir kitas aktualiai nuskambėjęs klausimas: o kaip šiais Šeimos – Amoris LaetitiaMeilės džiaugsmo – metais nelikti ar nepalikti šio džiaugsmo „paribiuose“ tų, kurie neturi šeimos ar vaikų, yra sužeisti santykių šeimoje ar pan.? Arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog nėra žmogaus be šeimos. Taip, yra kenčiančių šeimų. Tačiau Jėzus išplėtė šeimos sampratą plačiau nei kraujo ryšiai; pavyzdžiui, visą Bažnyčią vadiname šeima. Kiekvienas žmogus yra pašauktas dovanoti save, savitu būdu kurti ir išgyventi šeimos patirties džiaugsmą.

Pokalbis užbaigtas Motinos dienos sveikinimu mamoms bei malda už šeimas. Į ją Lietuvos vyskupai kviečia gegužinėse ir birželinėse pamaldose, ypač laiku tarp Motinos ir Tėvo dienų.

Gegužės 8 d., šeštadienį, 20 val. – antrasis ciklo „Marija – didžioji piligrimė“ pokalbis. Bus kalbinamas kunigas Artūras Kazlauskas, o susitikimo tema – „Odė džiaugsmui“. Kviečiame į YouTube, feisbuko, delfi.lt transliacijas bei aktyvų dalyvavimą pasinaudojant galimybe užduoti klausimų.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba