Didysis Velykų Tridienis

“Jėzus, žinodamas, jog atėjo valanda jam iš šio pasaulio keliauti pas Tėvą, ir mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė jiems savo meilę iki galo.” (Jn 13; 1)
Šiemet Šv. Velykų laikotarpį turime sutikti vis dar pritilusiame pasaulyje. Negalėdami miniomis džiaugtis fiziškai, kviečiame Tridienį išgyventi savo širdyse bei būti kupinais vilties.
Informuojame apie Šv. Mišių laiką Šiluvoje Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje ir vyksiančias tiesiogines transliacijas:
– Didįjį Ketvirtadienį – 18.00 val. Paskutinės Vakarienės Šv. Mišios. Transliuojamos Šiluvos šventovės facebook paskyroje;
– Didįjį Penktadienį – 18.00 val. Kristaus Kančios pamaldos. Transliuojamos Šiluvos šventovės facebook paskyroje;
– Velyknaktis – šeštadienį nuo 20.00 val. Šv. Mišios transliuojamos nebus;
– Velykų ryto Šv. Mišios 8.00 val. Transliuojamos Šiluvos šventovės facebook paskyroje;
– 12. 00 val. Šv. Mišios. Transliuojamos nebus.