Bažnyčių naktys

„Bažnyčių naktys“ – keturių savivaldybių jungtinis renginių ciklas, kviečiantis užsukti į bažnyčias ir keliauti po Kelmės, Raseinių, Šiaulių rajonus ir Šiaulių miestą. Tai pirmą kartą Lietuvoje organizuojamas renginys, kviečiantis nakties sutemose įsileisti muziką, šokį, poeziją, keliones, ekskursijas ir religinius potyrius šventovėse.

2003 metais Vokietijoje užgimusios „Bažnyčių naktys“ per kelerius metus išaugo: šiuo metu organizuojamos Vokietijoje, Austrijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Estijoje, Latvijoje. 2019 m. Šiaulių rajono savivaldybė pradėjo organizuoti vakaro koncertus vietos bendruomenei – „Muzikines bažnyčių naktis Šiaulių rajone“.

Šiais renginiais kviečiame keliauti ir tuo pačiu sustoti akimirkai, kad pajustume Lietuvos bažnyčių vidinį ir išorinį grožį, Šv. Mišių prasmę, patirtume besiskleidžiančią kultūrą ir išgirstume paslaptingų istorijų.

Prasmingų kelionių su savimi ir pasauliu po bažnyčių ir naktų skliautais…

BAŽNYČIŲ NAKTYS

LIEPOS 23 – 25 D.

KELMĖS, RASEINIŲ, ŠIAULIŲ RAJONUOSE IR ŠIAULIŲ MIESTE

SKIRIAMA ŠV. JOKŪBO METAMS

KELMĖS RAJONAS

LIEPOS 23 D.

Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčioje

 20.00 val. Valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“ koncertas. J. S. Bachas – „Fugos menas“ (aranžuotė K. Amis). Dirigentas K. Variakojis

23.00 val. Naktinė ekskursija ,,Bažnyčia ir vienuolynas. Vakaro sutemos“. Gidė R. Krencienė

LIEPOS 25 D.

20.00 val. Meninė interpretacija ,,Akimirkų ašaros“. Režisierė A. Gričiūtė, choreografė H. Barkauskienė, aktorius V. Baranauskas

Daugiau informacijos www.infotytuvenai.lt

RASEINIŲ RAJONAS

LIEPOS 24 D.

Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje

18.00 val. Šv. Mišios. Dalyvauja Raseinių rajono kultūros centro mišrus choras „Šatrija“. Vadovas G. Jagnoras

𝟐𝟐.𝟎𝟎 𝐯𝐚𝐥. apšviečiama Apsireiškimo koplyčia, o joje giedos Agnietė Čepėnaitė ir Gaudrimė Barbora Driskiūtė.

23.30 val. Ekskursija kitaip koplyčioje ,,Dialogas su architektūra“. Gidė R. Giniūnaitė lauks priešais bazilikos fasadą

Šiluvos turgaus aikštėje

19.30 val. Pažintinė ekskursija Šiluvoje. Gidas A. Zmitra lauks Šiluvos turgaus aikštėje

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje

21.00 val. Muzikos valanda. Koncertuoja D. Sverdiolas (vargonai), S. Šerytė (mecosopranas)

22.30 val. Ekskursija kitaip bazilikoje ,,Skulptūrinių kompozicijų sakrali patirtis“. Gidė  R. Giniūnaitė lauks priešais bazilikos fasadą

Daugiau informacijos www.atraskraseinius.lt

ŠIAULIŲ RAJONAS

LIEPOS 23 D.

Prie Kryžių kalno

15.00 ir 17.00 val. Ekskursijos „Kryžių kalnas nuo seniausių laikų iki XXI a.“. Gidė L. Šukienė lauks Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centre, prie Kryžių kalno

Prie Verbūnų koplytėlės

Šv. Onos atlaidai

19.00 val. Šv. Mišios

20.00 val. L. Mikalausko ir E. Bavikino koncertinė programa „Vyriška klasika“

LIEPOS 24 D.

Kurtuvėnų Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje

21.30 val. „Ant sidabro tilto: polifoninės improvizacijos“. Atlieka P. Vyšniauskas (saksofonas), I. Klusaitė (smuikas), sutartinių giedotojų grupė „Sasutalas“

LIEPOS 24-25 d.

Kryžių kalne

Kryžių kalno atlaidai

Kurtuvėnų dvaro teritorijoje

XXI teatrų festivalis-konkursas „Kartu“ Kurtuvėnuose

LIEPOS 25 d.

Kurtuvėnų Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje

11.00 val. Šv. apaštalo Jokūbo atlaidų Šv. Mišios

Daugiau informacijos www.siauliurajonas.lt

ŠIAULIAI

LIEPOS 23 D.

Šiaulių Šv. apaštalų Pauliaus ir Petro katedroje

19.00 val. Ekskursija „Puikiausia ant visų žemaičių (M. Valančius)“. Gidas A. Zaleskis lauks Katedros šventoriuje

20.00 val. XVIII tarptautinio Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalio koncertas. V. Barkausko „Prisikėlimo oratorija“, R. Schumanno „Requiem“. Kauno miesto simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras. Solistai: M. Arutiunova (sopranas), G. Kuzmickaitė (mecosopranas), M. Zimkus (tenoras), Ž. Galinis (bosas). Dirigentas R. Šervenikas. Org. Šiaulių „Aušros“ muziejus

22.00 val. Šv. Mišios 

23.00 val. Ekskursija „Puikiausia ant visų žemaičių (M. Valančius)“. Gidas A. Zaleskis lauks Katedros šventoriuje

LIEPOS 23 D.

Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje

20.00 val. Gijos Kančelio „Exil“. A. Krikščiūnaitė (sopranas), A. Kisieliūtė (sintezatorius), D. Dikšaitis (smuikas), G. Dačinskas (altas), T. Ramančiūnas (violončelė), V. Gelgotas (fleita), D. Bagurskas (kontrabosas). Org. KĮ Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“

21.00 val. Šv. Mišios

22.00 val. Ekskursija „Popiežiaus Jono Pauliaus II kelias Šiauliuose“. Gidė L. Šadžiuvienė lauks bažnyčios šventoriuje
LIEPOS 24 D.

Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje

17.00 val. Šv. Mišios

19.00 val. Ekskursija „Šv. Jurgis, 100 metų globojantis miestą“. Gidė Ž. Tolstikova lauks prie bažnyčios vartų

20.00 val. Muzikos valanda „Giesmė ganytojui“. Šiaulių pučiamųjų orkestras. Meno vadovas ir dirigentas S. Vaičiulionis, dirigentas G. Brūzga. Org. KĮ „Saulė“

21.00 val. Ekskursija „Šv. Jurgis, 100 metų globojantis miestą“. Gidė Ž. Tolstikova lauks prie bažnyčios vartų

LIEPOS 25 D.

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje

19.00 val. Ekskursija „Dievo namai Pietiniame“. Gidas S. Stasiūnas lauks prie bažnyčios įėjimo

20.00 val. Koncertas „Šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožė“. Ansamblis „Duodeco“, aktorė N. Bėčiūtė. Org. KĮ Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“

21.00 val. Šv. Mišios 

22.30 val. „Camerata Solaris – Šiaulių kamerinio orkestro“ koncertas „Dedikacija Šiauliams“. Meno vadovas ir dirigentas V. Čepinskis.Solistai: V. Genytė (sopranas), M. Bačkus (violončelė), V. Čepinskis (smuikas). Org. KĮ „Saulė“

23.30 val. Ekskursija „Dievo namai Pietiniame“. Gidas S. Stasiūnas lauks prie bažnyčios įėjimo

Daugiau informacijos www.visitsiauliai.lt

Visi renginiai nemokami

Renginiuose bus filmuojama ir fotografuojama

Prašome laikytis SAM rekomendacijų