2020 m. – apribojimų ir naujų galimybių laikotarpis: Šiluvos šventovės metų apžvalga

Šiandien, ką tik peržengę 2021-ųjų slenkstį, žiūrime į praėjusius ir išties kiekvienas širdyje svarstome – kas tai per metai buvo? Apvertę pasaulį netikėtumai, vienavertus, priminė mums apie mūsų trapumą ir ribotumą, kitavertus – atvėrė nuostabių galimybių.

Todėl siūlome peržvelgti, ką šie metai atnešė Šiluvai ir kas per juos buvo nuveikta bendradarbiaujant Kauno arkivyskupijai bei Raseinių rajono savivaldybei.

Pirmasis karantino etapas – Šviesos žemėlapio gimimas

Akcija, kurios iniciatyva kilo iš Šiluvoje naujai įrengtos Šviesos koplytėlės, kurioje degamos prašymo ir padėkos žvakės, startavo balandžio 2 d. ir užbaigta Sekminėmis (gegužės 31 d.)

Jos tikslas buvo kuo daugiau žmonių padėti įsijungti į užtarimo maldą už koronaviruso pandemijos paliestuosius ir sudaryti galimybę juos paremti savo auka.

Bendradarbiaujant su Caritas organizacija, suaukota per 14 tūkst. eurų.

Akcija įtraukiama į LR Vyriausybės Šv. Jono Pauliaus II-ojo metų minėjimo planą.

Rezultatas pranoksta lūkesčius – dėmesio susilaukiama ne tik vietinėje spaudoje (Lietuvos Radijas ir televizija >>, Lietuvos rytas >>, Kauno diena >>, 15 min >>  ir daugelis krikščioniškos sklaidos kanalų), tačiau įžiebtas pasaulio šviesos žemėlapis žinią apie Šiluvą nuneša už Lietuvos ribų >>.

Antroji šv. Velykų diena

Rožinio ir šv. Mišių maldas su vyskupais užbaigė trispalvės šviesomis nušviesta Apsireiškimo koplyčia – vilties šviesa visai Lietuvai >>.

Pamaldų transliacijas iš Šiluvos šią dieną rengė „Marijos radijas“, „Katalikų medijų centras“, jos buvo prieinamos ir „Diena media news“ portaluose, Kauno arkivyskupijos svetainėje, Šiluvos šventovės feisbuko paskyroje.

Gegužė – Mergelės Marijos mėnuo

Gegužę, tradiciškai minint kaip Mergelės Marijos mėnesį, skiriame ne tik Jai pagerbti, bet ir pažinti.

Šia intencija pradedamas nuotolinių pokalbių ciklas, pavadintas „Mergelė Marija – šviesos ir vilties nešėja“ >>.

Keturis gegužės šeštadienius vyko keturi nuotoliniu būdu transliuojami pokalbiai su kunigu, sielovadininke, vyskupu bei teologu skirtingomis potemėmis apimančiomis Mergelės Marijos gyvenimą ir Jos šiandien nešamą žinią.

Pirmąjį gegužės mėnesio sekmadienį – Motinos dieną – vyko LRT tiesioginė šv. Mišių transliacija iš Marijos Apsireiškimo koplyčios >> su specialiu arkivyskupo palaiminimu visoms motinoms.

Pirmajai bangai nuslūgus – birželį kviečiama į gyvą piligrimystę

Tiek jauni, tiek seni, išvarginti karantino apribojimų, birželio mėnesio šeštadieniais buvo kviečiami pakilti nuo sofos ir skirtingais keliais atkeliauti į Šiluvos šventovę pėsčiomis.

Vyrų žygis iš Betygalos >>, moterų žygis iš Lyduvėnų >>, šeimų žygis iš Tytuvėnų >> bei jaunimo žygis visais trim maršrutais >> mūsų šūkį „Gyva piligrimystė“ išties pripildė gyvybe. Žinia pasidalino portalai 15 min >>, Delfi >> ir kt.

Kultūra arba Meno piligrimystė

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp VšĮ „Tytuvėnų muzikos festivalis“ ir Raseinių rajono kultūros centro. Liepos 26 d. Tytuvėnų festivalio koncertas įvyksta Šiluvoje: Blattwerk „Pašėlę saksofonai“.

Nuo liepos vyko Tarptautinė teatro bienalė Šiluvoje (dėl pandemijos programa pratęsta iki 2021 m. birželio mėn.):

Liepos 11 d. „Meno forto“ teatro Eimunto Nekrošiaus režisuotas spektaklis „Bado meistras“.
Liepos 7 d. Šokio teatro „Aura“ šokio spektaklis „Norėčiau būti paparčio žiedu“.
Rugsėjo 6 d. Nacionalinio Kauno dramos teatro, A. Landsbergio spektaklis „Vėjas gluosniuose“.
Kiti renginiai – parodos, spektakliai, pasirodymai Žaiginyje ir Raseiniuose >>.
Rengiamas analitinių straipsnių ciklas.

Finansuota Lietuvos kultūros tarybos.

Piligrimų informacijos centro reorganizacija

Šiluvos piligrimų informacijos centre sukurtos naujos darbo vietos – pakviestos dirbti teol. lic. sielovados koordinatorė Agnė Ivaškevičiūtė ir komunikacijos specialistė.

Atvyko nauja muziejaus darbuotoja, menotyrininkė, muziejininkė, mokslus bei darbinę patirtį gavusi Romoje, doktorantė Rūta Giniūnaitė.

Pradėta Piligrimų centro reorganizacija: nuo rugsėjo durys piligrimams atviros 7 d. per savaitę. Apsilankę piligrimai gali pasivaišinti puodeliu kavos ar arbatos.

Adventas karantine – nuotolinių susitikimų laikas

Užvėrus namų duris gyviems susitikimas, šventovė kvietė Adventą išgyventi savo namuose atveriant duris virtualioms edukacijoms – meno ir maldos pusvalandžiui „Dvasinis dialogas su Mergelės Marijos atvaizdu“.

Keturių advento sekmadienių išvakarėse buvo kviečiama į susitikimus su vis kitu Vakarų krikščioniškosios senosios ir moderniosios dailės kūriniu, vaizduojančiu Dievo Motiną. Edukacijas vedė muziejininkė R. Giniūnaitė.

Bendradarbiavimas su ministerijom bei savivaldybėmis

Dalyvauta dviejuose posėžiuose Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje. Pristatyta Šiluvos religinio turizmo skatinimo programa bei priemonės. Aptartos bendradarbiavimo galimybės su kitomis ministerijomis.

Parengtas raštas, kuriuo prašoma grąžinti piligrimystę į turizmo prioritetus (raštas buvo priimtas Vyriausybės ir perduotas ministerijai siekiant grąžinti piligrimystę į Lietuvos turizmo srities strateginius planus ir programas). Raštą rengė Raseinių rajono savivaldybė, drauge pasirašė 14 institucijų, iš jų 5 savivaldybės.

Didžiųjų Šilinių atlaidų metu pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Raseinių rajono, Kelmės rajono, Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių, kuria siekiama drauge kryptingai dirbti religinio turizmo srityje, puoselėti piligrimystę, kasmet kiekvienai savivaldybei prie bendro tikslo prisidedant sutartu finansiniu indėliu.

Šildymo, apšvietimo bei įgarsinimo sistemų įrengimas koplyčioje bei bazilikoje

2019 m. Šiluvos meno bienalės kontekste organizuotas labdaros aukcionas, kurio metu surinktos aukos skirtos Šiluvos Mergelės Marijos gimimo bazilikos suolų šildymo sistemai įrengti.

2020 m. parapija bei Šiluvos Mergelės Marijos draugija pabaigė aukų rinkimą ir techninius darbus ir nuo kovo mėn. yra apšildyti visi Bazilikos suolai >>.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skyrė finansavimą Apsireiškimo koplyčios apšvietimo įrengimui. Parapija prisidėjo savomis lėšomis ir gruodžio pabaigoje atlikti koplyčios vidaus apšvietimo bei garso sistemos įrengimo darbai >>, ruošiamasi lauko apšvietimo įrengimui.

Leidybos ir viešos komunikacijos darbai

VšĮ „Atrask Raseinius” atnaujino ir išleido Šv. Jokūbo kelio leidinį bei atnaujino Šiluvos informacinį leidinį.

Gyvosios piligrimystės ženklų pagaminimas ir kelių į Šiluvą žymėjimo darbai.

Pažymėtas kelias Lyduvėnai – Šiluva bei Betygala – Šiluva.

Kviečiant atvykti į Didžiuosius Šilinių atlaidus video stende ties viaduku prie PC „Mega“ (Kaunas) „sukosi“ reklaminis filmukas.

Automagistralėje Vilnius – Kaunas – Klaipėda, 133 km nuo Vilniaus (kairėje pusėje) – Šiluvos ženklas plačiaformatės lauko reklamos stende, kurį buvo galima išvysti iki gruodžio 2 d.

Didžiųjų Šilinių atlaidų metu išleistas ir platinamas specialus Magnificat numeris skirtas Šilinių atlaidams.

Nauji virtualūs sprendimai

Lapkričio pradžioje minint maldos už mirusius artimuosius savaitę, svetainėje www.siluva.lt sukurta virtuali sistema, leidžianti piligrimams, karantino metu neturintiems judėjimo galimybės, uždegti žvakę savo maldos intencija Šviesos koplytėlėje arba užsakyti šv. Mišias Šiluvoje >>.

Tiek pirmojo, tiek antrojo karantino metų vyko tiesioginės pamaldų transliacijos šventovės Facebook puslapyje >>.

– –

Džiaugiamės visais bendradarbiavimo vaisiais, turėdami vilties, jog 2021-aiais ne tik padidinsime Šiluvos žinomumą bei prieinamumą virtualiuoju būdu, bet ir pačioje Šiluvoje sulauksime piligrimų, išsiilgusių tikros dvasinės patirties!