Paroda “15 iliustracijų Romos Mišiolui lietuvių kalba”

Rugsėjo 12 d. 14 val., Didžiųjų Švč. Mergelės Marijos Gimimo Atlaidų metu, Šiluvos piligrimų centre bus atverta unikali paroda – “15 Iliustracijų Romos Mišiolui lietuvių kalba”.

Šiuo metu Lietuvos Vyskupų Konferencijos Liturgijos komisija rengia naują Romos Mišiolą lietuvių kalba, kuriame bus ir penkiolika juodai baltų iliustracijų.

Autoriai

Mišiolas neturi savo autoriaus. Ši knyga yra Bažnyčios liturginio gyvenimo paveldas ir jo tąsa. Vis dėlto, rengiant kiekvieną naują Mišiolo leidimą, t. y., verčiant ir redaguojant žodinius bei muzikinius tekstus, iliustruojant ir maketuojant, ruošiant spaudai, kolegialiai dirba nemažas konkrečių žmonių būrys. Į naujojo jau Nepriklausomoje Lietuvoje leidžiamo Mišiolo apipavidalinimo aptarimus įsitraukė ne tik LVK Liturgijos komisija, bet ir Lietuvos grafikai Rolandas Rimkūnas ir Evaldas Mikalauskis, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos darbuotojai Elona Marija Ložytė, Tomas Rastenis ir Jurgita Kristina Pačkauskienė.

Iliustracijos

Naujai rengiamą Mišiolą puoš 15 medžio ir metalo raižinius primenančių grafikos darbų, kuriuos sukūrė dail. Rolandas Rimkūnas. Devynios didžiosios (titulinės) iliustracijos atveria reikšmingiausias Mišiolo dalis, palydi svarbiausių liturginių laikotarpių ir švenčių tekstus: Paskutinės vakarienės scena prieš titulinį lapą, Nukryžiavimas prieš Romos kanoną, Apreiškimas Mergelei Marijai Advento laikotarpiui, Kristaus gimimas – Kalėdų šventei, Trys Išminčiai – Viešpaties apsireiškimui, Sūnaus palaidūno sugrįžimo pas Gailestingąjį Tėvą scena – Gavėnios laikotarpiui, Kristaus Prisikėlimas – Velykų šventei, Kristaus Dangun žengimas – Šeštinėms, Šventosios Dvasios Atsiuntimas – Sekminėms.

Šešios mažesnės iliustracijos skirtos Šventųjų ir Dievo Motinos iškilmėms: Šv. Kazimiero (kovo 4 d.), Šv. Jono Krikštytojo gimimo (birželio 24 d.), Šv. Petro ir Pauliaus (birželio 29 d.), Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (rugpjūčio 15 d.), Visų šventųjų (lapkričio 1 d.), Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos (lapkričio 16 d.). Visų Šventųjų iškilmės iliustracijoje atpažinsime iš Lietuvos kilusius palaimintuosius Mykolą Giedraitį, Jurgį Matulaitį ir Teofilių Matulionį, Šv. Petro ir Pauliaus atvaizduose – medinių Stelmužės bažnyčios skulptūrų replikas. Tai pirmasis Mišiolas, kurio iliustracijas sukūrė Lietuvos dailininkas, ikonografijos ištakų ieškojęs ne tik Vakarų Europos krikščioniškame mene, bet ir Lietuvos katalikų bažnyčiose esančiuose dailės kūriniuose.

Jurgita Kristina Pačkauskienė