Vasario 13-oji Šiluvoje: ir šis laikas – Dievo rankose

Vasario 13-ąją Marijos dienos šventimo džiaugsmas Šiluvoje priminė ir jau artino Vasario 16-ąją, kai džiugiai minime itin brangią mūsų Tėvynės istorijos datą – 1918 metais paskelbtą Valstybės nepriklausomybę. Šiluvoje šventės aidu tapo iš vakaro, vasario 12-ąją, ypatingai nušvitusi Apsireiškimo koplyčia, kurioje įrengta nauja apšvietimo sistema. Per naktį iš Šiluvos bazilikos „Marijos radijuje“ buvo transliuojama Švenčiausiojo Sakramento adoracija.

Vasario 13-ąją Šiluvoje buvo dėkojama už laisvės dovaną, priminta atsakomybė ir įsipareigojimas jai. Iš Šiluvos per transliacijas (jas stebėjo daugiau kaip 3 tūkst. žmonių visoje Lietuvoje) nuskambėjo ir ganytojų paraginimai šį sunkų, visus ribojantį pandemijos metą priimti su nuolankumu laikantis Dievo rankos.

Įvadas į Eucharistiją Šiluvos bazilikoje buvo katechezė tema „Laisvė – Dievo dovana ir įpareigojimas“. Ją sakęs arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ pabrėžė, kokia svarbi yra maldos prasmė už Lietuvą, pagarbus žvilgsnis į jos istoriją.

Katechezėje arkivyskupas priminė 1988 m. spalio 23 d. rytą švenčiant Mišias prie dar uždarytos Vilniaus arkikatedros durų jaudinančiai nuskambėjusį 126 psalmės priegiesmį: „Tikrai mums Viešpats stebuklą padarė“, išreiškiantį izraelitų džiaugsmą grįžus iš Babilono nelaisvės. Pagal tolesnę – 127 psalmę, jei Viešpats nestato, veltui statytojai triūsia. Dievas kartu stato, kai Tėvynėje kuriame ir darbuojamės, neprarasdami ryšio su Kūrėju.

Katechezėje buvo paliesta pandemijos tikrovė, parodantį žmonių tarpusavio susietumą, priklausymą vieni nuo kitų. Pasak popiežiaus Pranciškaus enciklikos „Fratelli tutti“, juk visi esame broliai. Didžiausias pavojus, kuris gali iškilti žmogui, – tai  nemylėti.

„Jaučiame nerimą dėl ateities. Tačiau nei vienas laikotarpis nėra tuščias. Šis pandemijos laikas nėra tas, kurį tiesiog turime prastumti ir toliau gyventi, kaip esame įpratę. Šio laiko mums niekas nekompensuos. Turime jį išgyventi. Kaip ir kiekvienas laikas, tai mūsų gyvenimo laikas, kurį gauname iš Dievo. Tai brangi dovana ir atsakomybė“, – sakė arkivyskupas Lionginas.

Po katechezės Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas vadovavo Rožinio maldai, o paskui Eucharistijai, kurią koncelebravo arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, „Marijos radijo“ programų direktorius kunigas Saulius Bužauskas. Evangeliją skelbė ir patarnavo diakonas Darius Chmieliauskas.

Arkivyskupo kvietimu melstasi popiežiaus Pranciškaus Bažnyčiai pasiūlytomis bei arkivyskupijos intencijomis vasariui, mąstant apie išorinę ir vidinę laisvę.

Sakydamas homiliją, arkivyskupas Kęstutis atkreipė dėmesį į Dievo žodį, kuris tądien kalbėjo apie ribas. Noru būti kaip Dievas tokias ribas peržengė Adomas ir Ieva, šitaip atsiskirdami nuo Jo. Evangelija (pagal Morkų 8, 1–10) pasakoja apie alkstančius, kuriuos Jėzus pamaitina.

„Šis laikas turi slėpinio prasmę“, – sakė arkivyskupas apie šiandieną, kai dėl pandemijos Mišios švenčiamos tuščiose bažnyčiose (nuo Pelenų trečiadienio palaipsniui tikimasi atnaujinti Mišias su tikinčiaisiais, žr. Lietuvos vyskupų vasario 12 d. laiške tikintiesiems >>), kai negalime visko pažinti ir kontroliuoti – nematomas virusas stabdo visą pasaulį. Tai moko nuolankumo. Turime pripažinti, kad ne viskas nuo mūsų priklauso, kad šis pasaulis yra Dievo rankose, kad nuolat turime gręžtis į Jį.

„Savo gyvenime turime „pataikyti“ į Dievo mintį, paklusti Jo nustatytai tvarkai, sėstis būriais savo bendruomenėmis ir klausytis Jo žodžio bei maitintis Eucharistija. Tai mūsų gyvenimo tikslas ir laimė, tai išmintis, kurią dovanoja Dievo žodis. Priimkime, branginkime ją ir laisvinkime savo širdį Jo malonei“, – sakė arkivyskupas Kęstutis užbaigdamas homiliją.

Palaiminimo prašymas mūsų laisvei buvo išsakytas ir visuotiniuose maldavimuose, be kita, meldžiantis ir už savo krašto žmones, ir už lietuvius, pasklidusius pasaulyje.

Vasario 13-osios Eucharistija užbaigta Šv. Juozapo malda, kuria Lietuvos vyskupu kvietimu meldžiame šio šventojo Bažnyčios globėjo pagalbos pandemijos sunkmečiu.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba
Nuotraukos: Linos Urbonienės