Sausio 13-ąją – maldos padėka už laisvę: „Mūsų tauta pakartojo kryžiaus istoriją iki Velykų pergalės“

Lietuvai atmenant 30-ąją Laisvės gynėjų dieną, sausio 13-ąją ji paminėta ir Šiluvoje. Marijos piligriminėje šventovėje kiekvieno mėnesio tryliktą dieną švenčiama Marijos diena, nekart prisimenant Lietuvos laisvės kelią ir dėkojant mūsų laisvės užtarėjai. Jos užtarimo meldžiant laisvės šauktasi per visą sovietinės okupacijos laiką ir tą kruvinąją Sausio 13-osios naktį, kai malda ir susikabinusios žmonių rankos buvo likę vieninteliai ginklai prieš brutalią jėgą.

Įprastai ankstesnių metų Sausio tryliktomis pilna piligrimų Šiluvos šventovė šiemet pandemijos sąlygomis ir laikantis esamų apribojimų buvo tuštutėlė – žmonės sąmoningai laikėsi esamų karantino apribojimų ir čia neatvyko, tačiau tūkstančius atokiausiuose Lietuvos kampeliuose pasiekė pamaldos iš Šiluvos, transliuotos arkivyskupijos kanalais bei per „Marijos radiją“.  

Malda Šiluvos bazilikoje prasidėjo dar sausio 12-osios vakarą per visą naktį vykusioje Švč. Sakramento adoracijoje su „Marijos radiju“. Sausio 13 d. rytą, 8 val., Šiluvos šventovės darbuotojų iniciatyva Šviesos koplytėlėje greta Apsireiškimo koplyčios su malda buvo uždegtos žvakelės už žuvusius prie Televizijos bokšto.

Sausio 13-ąją prieš iškilmingas šv. Mišias Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas katechezės pusvalandį skyrė laisvės temai, į kurią šiomis dienomis labiausiai krypsta akys.

Arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog laisvės ir proto dovana žmogui yra jo išaukštinimo ženklas. Tačiau skirtingas laisvės supratimas, skirtingos pasaulėžiūros sukelia labai skirtingas pasekmes. Mes skaudžiai patyrėme savo istorijoje, ką reiškia, kai laisvė suprantama atmetant Kūrėją. Laisvė šiandien neretai suprantama perdėm pragmatiškai, materialistiškai, kaip galimybė daugiau patirti, vartoti, turėti.

„Laisvės žinia rodo į tiesą“, – sakė arkivyskupas, pabrėždamas laisvės ir tiesos ryšį, antraip laisvė gali būti panaudota neteisingumui, nusikaltimams. Kai žmogus laikosi Dievo įrašyto jo prigimtyje įstatymo, laikosi Jo kelio, yra iš tiesų laisvas, išskleidžia savo prigimtį ir talentus kurdamas laisvą gyvenimą.

„Šiandien prisimindami Sausio 13-osios įvykius, meldžiamės, kad išsaugotume tą nuotaiką, laisvę ir tikėjimą, kad Dievo pergalė yra viršesnė už bet kokią prievartą“, – sakė arkivyskupas, vėliau pakviesdamas į Rožinio maldą priešais išstatytą Švenčiausiąjį Sakramentą.

Panašios intencijos – budėti savo laisvėje, gyventi tiesoje – lydėjo ir šv. Mišiose. Joms vadovavęs ir homiliją pasakęs arkivyskupas Kęstutis atkreipė dėmesį į Šventąjį Raštą, kuriame atpažįstame Dievo vedimą per istoriją, taip pat ir mūsų tautos istoriją. Kaip ir mes panašiai, taip ir Izraelio tauta per vieną naktį turėjo palikti Egipto vergovę ir išeiti į laisvę.

„Ta naktis mums, atrodo, ir buvo prieš 30 metų. Tai buvo mūsų tautą ištikusi išbandymų valanda, kai mūsų krašto žmonės stojo prie Televizijos bokšto, Aukščiausiosios Tarybos, taip pat savo miestų ir miestelių strateginėse vietose“, – sakė arkivyskupas, pastebėdamas, jog negalime kitaip, kaip tik Dievo galybe, paaiškinti, kodėl žmonės nesitraukė prieš tankus. Šis stebuklas paliudijo ir visam pasauliui: taip įmanoma ir šiais laikais, didvyriai gyvena mūsų tarpe ir kiekvienam iš mūsų duoda pavyzdį, kaip laikytis išbandymuose. Mūsų tauta pakartojo kryžiaus kelią iki Velykų pergalės.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba
Nuotraukos: Linos Urbonienės