Kunigas Robertas Urbonavičius skiriamas Šiluvos parapijos vikaru

Kunigų skyrimai (2020 m. vasario 24 d.)

Kunigas Robertas URBONAVIČIUS atleistas iš Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Šiluvos Švč. Mergelės Gimimo parapijos vikaru su teise laiminti santuokas.

Kauno arkivyskupijos kurijos informacija

Dėkodami Dievui prašome Jo vedimo ir palaimos, Mergelės Marijos užtarimo ir globos!