Lapkričio 13-ąją – maldos ir vilties žinia Lietuvai, išgyvenančiai pandemijos sunkmetį

„Viešpats mus myli, mus mato, mus girdi. Pasitikėkime Jo vedimu, esame Jo rankose“, – sakė Šiluvoje karantino sąlygomis švenčiant Marijos dieną Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Ganytojas lapkričio 13-ąją vadovavo iškilmingai Eucharistijai Šiluvos bazilikoje, prieš jai prasidedant – bendrai Rožinio maldai, o lapkričio 12 d. vakare – per naktį vykusiai Švč. Sakramento adoracijai, transliuojamai „Marijos radijo“.

Maldos ir vilties žinia Lietuvai, kur tebeplinta pavojingas virusas, iš Šiluvos drauge su radijo transliacijomis žmones pasiekė ir per tiesiogines pagrindinių šv. Mišių transliacijas arkivyskupijos jutubo kanalu bei Šiluvos feisbuko paskyroje.

Arkivyskupo Kęstučio vadovaujamą Eucharistiją koncelebravo arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ bei kelių vyskupijų kunigai. Patarnavo ir Evangeliją paskelbė diakonas Darius Chmieliauskas. Giedojo Ingrida Eitminavičienė iš Jono Pauliaus II bendruomenės, kurios narių taip pat atvyko švęsti Marijos atlaidų į piligriminę šventovę.

Drauge su asmeniškomis intencijomis, prašant Šiluvos Mergelės užtarimo savo bei artimųjų reikalams, arkivyskupo kvietimu maldoje buvo užtarti ir valdžios žmonės, kurie kaip tik lapkričio 13-ąją pradėjo darbą LR Seime, – kad mūsų Tėvynė būtų vedama su išmintimi ir Dievo malone.

Homiliją pasakęs arkivyskupas Lionginas atkreipė dėmesį į išskirtinį laiką, kurį dabar išgyvename ne tik dėl viruso pavojų. Į pabaigą eina ir Bažnyčios liturginiai metai. Tai primena, jog ir mūsų laikas yra baigtinis, gyvenimas nesitęsia su saule.

Dievo žodis tądien priminė sukrečiančias Nojaus tvano, Loto žmonos istorijas, tačiau arkivyskupas atkreipė dėmesį, kad Viešpaties žodis, skirtingai nei mūsų žodžiai, kurie gali atimti džiaugsmą iš kito žmogaus, nesiekia mūsų išgąsdinti, o tik kviečia susimąstyti, kad visa turi pasekmes, kad visa yra susiję. Tokio suvokimo kartais pritrūkstame net priimdami visai nedidelius karantino suvaržymus, pvz., kad galvojant apie kitus žmones, privalu dėvėti veido kaukes.  

„Žvelgiame trumparegiškai, kai rūpinamės tik šiandiena“, – sakė arkivyskupas Lionginas, atkreipdamas dėmesį į kitą Jėzaus perspėjimą – nenuskęsti kasdieniuose rūpesčiuose, turėti prieš akis „perspektyvinį planą“ – Dievo karalystės perspektyvą. Mūsų pastangos neturi pasibaigti ties noru padaryti šį pasaulį patogesnį. Jėzus budina sąžines ir kviečia užduoti sau esminius gyvenimo klausimus.

„Kai jaučiamės neramūs, būkime tikri: Dievas veikia“, – tikėjimo ir vilties sustiprinimu baigė homiliją arkivyskupas Lionginas.

Šią dieną Šiluvoje artėjant Vargstančiųjų sekmadieniui bendruomeninėje maldoje prašyta Viešpaties pagalbos geriau suprasti, kas yra vargstantiesiems tarnaujanti Bažnyčia. Melstasi už kūdikius, kuriems nebuvo leista gimti (taip primenant apie Negimusio kūdikio dieną, kurią minėsime lapkričio 23-iąją).

Šį visą lapkritį Apaštalinės penitenciarijos leidimu >> galime pelnyti visuotinius atlaidus savo mirusiesiems, tad maldoje buvo prisiminti ir jau iškeliavusieji į amžinybę, kad ten galėtų šlovinti gyvybės Kūrėją.

Negalintieji šiuo metu aplankyti Šiluvos šventovės, šiuo nelengvu metu turi galimybę internetu atsiųsti prašymą maldos užtarimui >> (ir sykiu paaukoti šventovei).

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba
Nuotraukos: Linos Urbonienės