Spalio 13-ąją malda Šiluvoje už Bažnyčios misijas, pandemijos aukas, už žmogaus širdį, kuri Dievui svarbiausia

Spalio 13-ąją Marijos diena Šiluvoje buvo švenčiama ypatingomis sąlygomis Raseinių rajone šiuo metu esant paskelbtam karantinui. Dauguma Lietuvos piligrimų, Šiluvos piligriminės šventovės ir Šiluvos Dievo Motinos mylėtojų atidėjo piligrimystę ir šiose pamaldose dalyvavo nuotoliniu būdu. Tiesioginę pagrindinių šv. Mišių transliaciją, kaip įprasta, vidudienį rengė Marijos radijas. Ji vyko ir Šiluvos šventovės bei arkivyskupijos feisbuko paskyrose.

Visus dalyvaujančius pamaldose tiesiogiai ar per nuotolį iš Šiluvos bazilikos pasveikino Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, kuris savo maldą šventovėje pradėjo bendru Rožiniu su broliais kunigais.

Vėliau arkivyskupas vadovavo šv. Mišioms, o jas koncelebravo Kėdainių dekanas kun. Norbertas Martinkus, Marijos radijo klausytojų intencijomis besimeldžiantis programų direktorius kun. Saulius Bužauskas, kun. Vincentas Tamošauskas OFM Cap. ir kiti svečiai kunigai. Giedojo Šiluvos parapijos choras.

Šį Misijų mėnesį arkivyskupas Kęstutis pakvietė melstis popiežiaus ir arkivyskupijos intencijomis, prašyti šv. Jono Pauliaus II užtarimo, taip pat savo maldose prisiminti įvairias kunigystės ar amžiaus sukaktis mininčius arkivyskupijos kunigus: mons. Kęstutį Grabauską, kun. Robertą Gedvydą Skrinską, kun. Nerijų Vyšniauską, kun. Vincentą Tamošauską OFM Cap.

Homilijoje ganytojas atkreipė dėmesį į Dievo žodį, kuris tądien kalbėjo apie žmogaus širdį. Senoji Izraelio tauta po truputį patyrė, jog Dievas yra Dvasia ir su žmogumi kalba dvasiniu lygmeniu. Pranašai byloja apie širdį, kurioje vyksta žmogaus susitikimas su Dievu. Tačiau ir Jėzaus laikais dar gyvavo maginio pasaulio atmainos, uoliai atliekamos ritualinės apeigos. Fariziejai netgi priekaištavo Jėzui, kuris griežtai nesilaikė ritualų.

„Jėzus meta iššūkį, sakydamas: žmogaus širdis, jo vidus daug svarbesni už ritualus. Jūs esate susirūpinę detalėmis, o reikalinga dvasia, nuotaika, intencija. Jėzus kritikuoja susitelkimą į išorę“, – sakė arkivyskupas, atkreipdamas dėmesį mūsų išlaisvinimą – Jėzus telkia mus į vidų. Tai yra Evangelijos žinia: pažvelgti į savo širdį.

Vėliau homilijoje arkivyskupas kalbėjo apie vidinės ir išorinės laisvės santykį mūsų tautos istorijoje. Dabar, kai laisvė ir nepriklausomybė jau yra mums duotybės, reikia vidinės laisvės, nepasiduoti kitų formų vergovei, kad neparkluptume kitu būdu.

Homilijos pabaigoje buvo pabrėžta svarbi Rožinio malda. Pasak arkivyskupo Kęstučio, šioje maldoje, jei liūdime – šaukimės Dievo, jei džiūgaujame – Jam dėkokime.

Visuotiniais maldavimais Eucharistijoje buvo užtarti popiežius Pranciškus, vyskupai, kunigai, taip pat misionieriai, kad jų liudijimas paskatintų Dievo žodžio plitimą. Melstasi ir už sergančius žmones, pandemijos aukas ir tuos, kurie jais rūpinasi.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba
Nuotraukos: Linos Urbonienės