Visuomenės ir valstybės apsaugos darbuotojų diena Šilinėse – žvelgiant į Kristaus kryžių

Šiluvos šventovėje tęsiantis Šilinėms, rugsėjo 14-ąją, Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo šventėje, buvo švenčiama Visuomenės ir valstybės apsaugos darbuotojų diena. Iškilmingoje Eucharistijoje buvo meldžiamasi už teisėsaugos ir teisėtvarkos pareigūnus ir kartu su jais, tądien atvykusiais į Šiluvą ar likusiais savo tarnystės vietose.

„Teisingumas turi triumfuoti“, – sakė trumpa kasdiene katecheze piligrimus aikštėje pasveikinęs kun. Artūras Kazlauskas, kviesdamas melstis, kad Šventoji Dvasia visa, ką reikia, pertvarkytų mūsų gyvenime. Piligrimai aikštėje, prasidedant dvasininkų procesijai prie altoriaus, įprastai sveikino Mergelę Mariją Loreto Dievo Motinos litanija. Vienas jos kreipinių – „Teisybės paveiksle“ – ypač atliepė nesyk tądien kartotus, teisingumo, tvarkos, taikos, ramybės, broliško sugyvenimo, neabejingumo prašymus. Litaniją piligrimai galėjo giedoti pasinaudodami šiemet Kauno arkivyskupijos ir Magnificat leidiniai išleistais atlaidų maldynėliais.

„Kaip gera jus visus matyti, čia Šiluvoje, kur švenčiame savo Lietuvos laisvės 30-metį. Laisvė turi būti saugoma“, – sakė Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, kviesdamas kartu švęsti Eucharistiją, kad būtų sustiprintas visų tikėjimas, kad visi, atliekantys sunkią tarnystę, patirtų iš Viešpaties širdies atgaivos malonę.

Eucharistijai vadovavo arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, koncelebravo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, bemaž 30 kunigų, tarp jų ir tarnaujantys kapelionais vidaus reikalų sistemoje. Giedojo Vidaus reikalų ministerijos vyrų choras „Sakalas“, vadovaujamas Romo Makarevičiaus, grojo reprezentacinis pučiamųjų orkestras, jo vadovas Eimantas Anskaitis. Policijos pareigūnai dalyvavo liturgijoje ir skaitydami skaitinius, maldavimus, visų vardu nešdami duonos ir vyno atnašas.

Eucharistijoje dalyvavo LR Vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė, Policijos generalinis komisaras Renatas Požėla, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Saulius Greičius, Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas, Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras Darius Valkavičius, vidaus reikalų sistemos vadovai, darbuotojai.

Homiliją pasakęs arkivyskupas Lionginas atkreipė dėmesį į kryžių, neatskiriamą nuo mūsų krikščioniškojo gyvenimo. Ką reiškia kryžius, pasak ganytojo, gerai žino ir tarnaujantieji visuomenės apsaugai pareigūnai, ir dažnai tai būna susijęs su vienų padaromu blogiu, kuris kaip našta gula kitiems ant pečių. Kryžiaus netrūksta ir kiekvieno atskiro žmogaus, taip pat ir pareigūno, asmeninėje istorijoje. Jie ir pavargsta, ir nusivilia.

„Švenčiame Kristaus Išaukštinimą. Ar tuo iškeliame kančią, prievartą? Juk žinome, kad kryžius buvo kančios ir mirties įrankis. Ne, Kristaus kryžius nėra dar viena našta, kurios ir taip pakanka mūsų gyvenime. Priešingai, Kristaus kryžius suteikia naują prasmę visiems mūsų vargams, naštoms, kurias vadiname savo kryžiumi. Žvelgdami į Kristaus kryžių ir išpažindami Kristaus prisikėlimą, įgauname drąsos priimti savo sunkumus“, – sakė arkivyskupas Lionginas.

„Dievas rūpinasi ne savimi, ne todėl, kad jam būtų to reikėję. Jis rūpinasi žmogumi, kiekvienu iš mūsų“, – kalbėta homilijoje apie kryžių kaip išgelbėjančios ir save dovanojančios Dievo meilės ženklą. Meilė, ir pirmiausia Dievo meilė, visada keičia, traukia iš blogio. Pasak ganytojo, kiekvienam mąstančiam žmogui, jei tik nuoširdžiai stengiasi pažinti Jėzų, ateina akimirka, kai Dievas tampa labai artimas, kai galime Jam tarti: Tu buvai su manimi, kai nešiau savo kryžių, Tu man padėjai.

„Mergelė Marija tepadeda mums nesitraukti atgal kovoje su blogiu, tepadeda išlaikyti viltį“, – sakė arkivyskupas Lionginas, homilijos pabaigoje atkreipdamas dėmesį, jog krikščionis nesako: „viskas bus gerai“, bet kartu su apaštalu Pauliumi tiki: Dievą mylintiems viskas išeina į gera. Slėpiningame pasaulio išgelbėjimo plane gali pasitarnauti ir tai, ko labiausiai bijome, – kryžius ir kančia.

Užbaigiant liturgiją atvykusių pareigūnų vardu padėkos žodį už bendrą maldą tarė LR Vidaus reikalų ministrė R. Tamašunienė, palinkėdama pareigūnams drąsos ir ryžto, kartu supratimo bei atjautos piliečiams. Iškilmės baigtos sugiedant valstybinį himną.

Vakaro šv. Mišiose melsta vidinės taikos, kuri ypač susijusi su bendruoju gėriu ir ekologija. Joms vadovavęs ir homiliją sakęs Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas kalbėjo apie Kristaus kančią, mūsų nuodėmingumą bei didžiausią stebuklą, jog būdami nusidėję galime tapti šventi per Dievo gailestingumą. Štai kokia yra Dievo meilė…

Kas palengvina žmonijos kančios kryžius? Vysk. J. Kauneckas iškėlė Marijos vaidmenį bei jos užtarimą, dėl kurio įvyko didžiausi istorijos pasikeitimai XX amžiuje. Jos užtarimas nešė šalims taiką, laisvę. Homilijoje paraginta kartu su popiežiumi Pranciškumi melstis už pasaulį, jo moralinį atsinaujinimą.

Šią dieną Šiluvoje patarnavo Jonavos dekanato kunigai, o Carito bendradarbiai teikė priebėgą piligrimams savo kiemelyje. Giedojo Tytuvėnų, Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijų chorai, Radviliškio parapijos jaunimas. Specialią programą atlaidams parengė pirmą kartą juose apsilankęs ses. Faustos Palaimaitės SF suburtas Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato ansamblis.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba
Nuotraukos: Linos Urbonienės