Žibintų procesijos apjuosta Šiluva – kaip naujas Dievo meilės liudijimas

Vėlyvą šeštadienio vakarą, nepaprastai gausi Žiburių procesija apjuosė ir nutvieskė miestelį kaip naujas Dievo meilės liudijimas, tarsi darsyk išsiliejusi Jo šviesa tarp žmonių, keliaujančių su žibintais rankose. Procesijoje melsta, kad Dievo meilė atskleistų mūsų vietą šiame pasaulyje, o mes būtume geri Jo meilės įrankiai.

Pradžios ir pabaigos maldai su palaiminimu vadovavo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Keturiose stotyse ganytojai – arkivyskupas Lionginas Virbalas, vyskupai Rimantas Norvila ir Darius Trijonis bei kardinolas Sigitas Tamkevičius – skelbė Evangelijas, dalijosi pamąstymais.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba
Nuotraukos: Linos Urbonienės