Šilinių malda už ligonius ir medikus, už išgydymą ir išgelbėjimą

Rugsėjo 11-ąją Šiluvoje švenčiant Ligonių, slaugytojų, medicinos darbuotojų dieną nesyk minėtas Šiluvos Dievo Motinos titulas „Ligonių Sveikata“, apipintas maldomis tų, kurie su savo silpnumu artinasi prie Dievo, prašo Marijos užtarimo – jo maloningumas Šiluvoje žinomas jau kelis šimtmečius.

Daug tokių žmonių – sergančių, ieškančių vilties, suraminimo ir Dievo pagalbos – tądien apsilankė atlaiduose, kai kurie čia buvo atlydėti slaugytojų, globėjų, artimųjų. Drauge su visais tos dienos piligrimais ligoniai, kartu ir jais besirūpinantys medikai dalyvavo iškilmingoje Eucharistijoje, meldėsi vieni už kitus, o užbaigiant liturgiją prie silpniausių žmonių, kaip Jėzus į minią, ėjo ganytojai, kad jiems suteiktų asmenišką palaiminimą. Iš artimo meilės, saugant vieniems kitus, šiemet ligoniai buvo laiminami tik kryžiaus ženklu (be rankų uždėjimo).

Kad gyvename ir švenčiame epidemijos laiku, priminė Mišių maldavimas – kad nuo šios negandos žmonija kuo greičiau būtų išgelbėta. Be to, prieš pagrindinę Eucharistiją aikštėje, Šiluvos apylinkėse prie kelio nuo Tytuvėnų pusės buvo pašventintas ypatingas kryžius, vadinamasis „karavykas“. Tai tautodailininko, skulptoriaus Adolfo Teresiaus sukurtas ir dovanotas 5 metrų kryžius. Tokie kryžiai „karavykai“ būdavo statomi saugantis nuo užkrečiamųjų ligų, epidemijų. Lietuvoje jie žinomi nuo XVII iki XX a. pr. >>

Pradėdamas iškilmingą Eucharistiją, Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas sveikino piligrimus aikštėje, tarp kurių buvo ir kelių miestų ligoninių, Maltos ordino Pagalbos tarnybos, įvairių globos, slaugos namų, neįgaliųjų draugijų, įvairių kitų organizacijų atstovai. Buvo pasveikinti ir likusieji namuose, galbūt įkalinti juose dėl savo negalių, tačiau besimeldžiantys kartu su „Marijos radijo“ transliacijos pagalba. „Kaip jumis nesidžiaugti ir nedėkoti už tokį didį jūsų pasitikėjimą Dievu“, – sakė arkivyskupas Kęstutis tądien.

Eucharistijai vadovavo kardinolas Sigitas Tamkevičius. Ją su Kauno ganytojais koncelebravo kunigai, tarnaujantys kapelionais ligonių sielovadoje. Giedojo Šiluvos bazilikos choras, vadovaujamas Vytauto Šveikausko.

Homilijos pradžioje kardinolas atkreipė dėmesį, kiek daug vilčių šv. Bernardas sudėjo į savo maldą „Atsimink maloningoji Mergele Marija…“  Ir čia, Šiluvoje, buvo išklausyta daugybė žmonių prašymų. Tačiau, pasak ganytojo, Marijos vaidmuo yra daug svarbesnis, nei kartais jai skiriami mūsų pragmatiški prašymai. Iš Marijos turime mokytis mylėti Jėzų, tai reiškia Jį sekti, kaip Marija lydėjo Jėzų nuo pat Betliejaus iki Golgotos.

„Jėzaus meilė reikalauja išsižadėti to, ką siūlo pasaulis, – noro būti turtingam, galingam, visų aukštinamam“, – sakė kardinolas, pabrėždamas, jog pasirinkti Jėzų yra nelengva, ypač kai mus aplanko kryžius. Krikščionis nebėga nuo kryžiaus, neša jį be pykčio, kartu su Viešpačiu.

Užbaigdamas homiliją, kardinolas paragino prašyti ne tik sveikatos, pasisekimo gyvenime, bet ir Marijos meilės Jėzui, ir taip auginti savo tikėjimą.

Šią dieną Šiluvoje, kur švenčiamas mūsų laisvės 30-metis, kardinolui Sigitui Tamkevičiui už nuopelnus Lietuvai buvo įteiktas LDK Atminties rūmų apdovanojimas – Šv. Jurgio I-ojo laipsnio ordinas.

Vakaro šv. Mišiose, prie saulėlydžio gaiso nušviesto altoriaus, buvo meldžiamasi už varginamus priklausomybių, jų artimuosius, kad patirtų Gailestingumo Motinos užtarimą. Ši malda buvo ypač galinga – penktadienio vakarą maldininkų buvo pilna aikštė. Ypatingą kelionę į Šiluvą surengė vyrų maldos grupė, atkeliavusi pėsčiomis iš Pivašiūnų.

Šv. Mišioms vadovavęs Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis drąsino tuos žmones, kurie vaduodamiesi iš priklausomybių žengia kad ir mažus žingsnelius – šie žingsneliai gali būti padrąsinantys kitus ir net svarbesni nei tų, kurie atlieka didelius darbus. Kiekvienas galime būti kito vilties įkvėpėjai. Ganytojas kalbėjo apie visų pašaukimą eiti link kito žmogaus, link Dievo, link amžinybės. Viešpaties širdyje yra mūsų pradžia ir mūsų kelionė tikslas. Išgyvenantieji sunkumų savo skausmą, viltis ir neviltis paraginti patikėti Marijos motiniškajai širdžiai.

Po vakaro Mišių Bazilikoje vyko kunigo egzorcisto vadovaujamos Vidinio išgydymo pamaldos, jose patarnavo „Gailestingumo versmės“ bendruomenė.

Rugsėjo 11-ąją piligrimams patarnavimus teikė Kauno II dekanato kunigai. Šv. Mišiose giedojo Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) bei Raudondvario parapijų chorai, Zarasų parapijos ansamblis „Laudes Deo“, Panevėžio Švč. Trejybės rektorato choras „Canticum“ bei Kauno Šv. Vincento Pauliečio parapijos jaunimo choras.

Šiluvos šventovė iki pat sekmadienio bus atvira ištisą parą – Bazilikoje nuo pat ryto iki vakaro ir net dvi naktis vyks Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Savaitgalį Šiluva sveikins jaunimą, bendruomenes, šeimas ir laukia kiekvieno čia atvykstančio!

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba
Nuotraukos: Linos Urbonienės