Katalikiškų mokyklų dieną Šiluvoje – džiugus Dievo garbinimas „bažnyčioje po atviru dangumi“

„Esame susirinkę Šiluvoje, ypatingoje vietoje – bažnyčioje po atviru dangumi. Čia visa gyva: pučia, juda, banguoja…. Tai Viešpaties mums duoti namai, kur miela ir gerabūti, nes tai Jo paties duota. Visi esame pašaukti į gyvenimą, kad patirtume tą Dvasios vėją ir susitiktume vienas kitą ir Kūrėją“, – sakė Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, vėjuotą rugsėjo 10-ąją Šiluvoje džiugiai sveikindamas gyvą ir jauną piligrimų aikštę. Joje, be kitų piligrimų, buvo ir katalikiškų mokyklų bendruomenės – vadovai, mokytojai, moksleiviai – iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir kt., savo šypsenomis padovanojusios atlaidams jaunystės gaivą.

Ganytojas pasveikino ir tas gimnazijų, progimnazijų ir kitas ugdymo bendruomenes, kurios Katalikiškų mokyklų dienoje dalyvavo nuotoliniu būdu, stebėdamos tiesioginę transliaciją (vaizdo transliacijas kasdien iš pagrindinių pamaldų rengia Šiluvos šventovė, o jų klausytis galima per „Marijos radiją“).

Piligriminiu žygiu tądien atlaidus pasiekė Karaliaus Mindaugo profesinio centro bendruomenė, kurios mokytojai šiems atlaidams yra išpuošę Šiluvos šventovę (pasak arkivyskupo – margaspalviais žiedais tarsi naujai prasiveržiančiu dangaus grožiu, kaip tada, prieš 400 metų, kai čia pasirodė Marija).

„Tegul džiaugsmas, paguoda ir įkvėpimas apgaubia mūsų visų širdis“, – linkėjo arkivyskupas Kęstutis, pradėdamas iškilmingą Eucharistiją Šiluvos aikštėje, kurią kvietė aukoti už visus jaunus žmones, kad jie pažintų Kristų.

Eucharistiją su kartu kardinolu Sigitu Tamkevičiumi ir arkivyskupu Lionginu Virbalu koncelebravo ir kunigai mokyklų kapelionai. Giedojo Kauno „Vyturio“ gimnazijos choras, vadovaujamas Violetos Belevičiūtės.

Vėliau homiliją pasakęs arkivyskupas Kęstutis atkreipė dėmesį į nepaprastą Šiluvos istoriją, kurią po čia benutrūkstančio Dievo garbinimo, garsiųjų atlaidų, į kuriuos žmonės keliaudavo net iš Prūsijos, nauja vaga pakreipė ir naujai šį kraštą apdovanojo paties dangaus dovana – Mergelės Marijos apsireiškimas. Ganytojas papasakojo jauniems žmonėms, su kokiu būgnų trenksmu piligrimų grupės ir širdys verždavosi į tuometinius atlaidus. Yra istorinių žinių apie jėzuitų auklėtinius, kurie dar XVII a. iš Kražių kolegijos keliavo į Šiluvą garbinti Dievo.

Homilijoje jauni žmonės buvo raginami suprasti, kaip svarbu Dievą garbinti, skirti Jam savo laiką, vietą, su Juo susidraugauti. Pasak ganytojo, išmintinga pavesti savo reikalus Dievui, būti mokiniais ir Viešpaties mokykloje. Jiems linkėta atrasti save, savo pašaukimą, patirti Dievo gerumą, augti išmintimi ir malone.

Visuotiniuose maldavimuose, be kitų intencijų, melstasi už jaunimo drąsą apsispręsti dėl Evangelijos, atsiliepti į jaunosios kartos pašaukimą kurti gražesnį pasaulį.

Užbaigiant Katalikiškų mokyklų dieną vakaro šv. Mišiomis, keliomis homilijos mintimis pasidalijo Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius t. Aldonas Gudaitis. Jis kalbėjo apie tikėjimo sąmoningumą, būtiną mūsų tikėjimo praktikose, atkreipė dėmesį, jog Viešpats nori duoti stipresnį tikėjimą ir per mūsų maldas.

Šiluvos atlaiduose šią dieną giedojo Jurbarko, Šėtos chorai, Šiluvos parapijos jaunieji šlovintojai, Kauno sakralinės muzikos mokyklos ansamblis „Cantores Agni“.

Piligrimams patarnavo Ukmergės dekanato kunigai. Nuolatinė kunigų tarnystė žmonėms Šiluvoje kasdien vyksta ir klausyklose, ir pokalbių palapinėje.

Rugsėjo 10 d. dienos Mišių intencijose, be jaunų žmonių užtarimo, buvo melstasi už netenkančius darbo žmones, už verslininkus, jų tarnavimą bendrajam gėriui, kai jie rūpinasi kurti darbo vietas. Atvykstantieji turi galimybę užsakyti Mišias už savo artimuosius ar rūpesčius – jų intencijomis bus meldžiamasi Šiluvos šventovėje.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba
Nuotraukos: Linos Urbonienės