Minint Šiluvos piligrimą šv. Joną Paulių II, pirmąsyk atlaiduose buvo švenčiama Kūrinijos diena

Žaliuojančių laukų apsupta šventove ir žavinga vieta Šiluvą pavadinęs bei ją 1993 m. rugsėjo 7-ąją per savo apaštališkąją kelionę aplankęs šv. Jonas Paulius II kasmet prisimenamas Mergelės Marijos Gimimo atlaiduose skiriant jam pirmąją Šilinių dieną.

Tačiau šiemet pirmą kartą rugsėjo 7-ąją kartu šventėme ir Kūrinijos dieną, su dėkingumu popiežiui Pranciškui, paraginusiam atsakingiau ir dėkingiau žvelgti į pasaulį, kuriame gyvename. Kūrinijos išsaugojimo aktualija ir Dievo pagalbos prašymas Mišių intencijose bei piligrimų širdyse nuvilnys per visą Šilinių aštuondienį, o jis vyksta rugsėjį, Bažnyčios minimu „Kūrinijos laiku“.

Melstis, kad brangintume Kūrėjo dovanas, gyvendami santūriai, teisingai ir maldingai – tokia buvo iškilmingos Eucharistijos Šiluvos aikštėje pagrindinė intencija. Šiemet plintantis virusas kelia iššūkių ir maldos bendrystei, tad joje atlaidų dienomis dalyvaujama laikantis saugos reikalavimų (asmeninių saugos priemonių, saugių atstumų ir pan.)

Brolius vyskupus, kunigus, diakonus, seminaristus, savanorius, choristus, visus į atlaidus jau suskubusius piligrimus, ypač Carito Lietuvoje bendradarbius aikštėje sveikino Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, pakviesdamas vadovauti liturgijai Kaišiadorių vyskupą Joną Ivanauską. Giedojo Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios choras, vadovaujamas Andriaus Bartulio.

Homiliją vėliau sakęs vyskupas Jonas Ivanauskas atkreipė dėmesį į Jėzaus klausimą Evangelijoje: „Simonai, Jono sūnau, ar myli mane?“ Pasak ganytojo, šis klausimas yra skirtas ir mums: ar mylime Dievą? Dievą, kuris mums dovanojo kūriniją, gyvenimą, visą pasaulį? Ar randame laiko žavėtis Jo kūryba ir nustebti? Ši dovana yra kupina Dievo meilės. Nematyti už to Kūrėjo gali reikšti žmogaus patikėjimą gundytoju; tai kyla iš pirmųjų tėvų nuodėmės.

Homilijoje pastebėta, jog popiežiaus Pranciškaus enciklika Laudato siʾ prieš penkerius metusbuvoparašyta su didžiu susirūpinimu mūsų bendraisiais namais. Popiežiaus mintimi, nesiskaitydamas su kūrinija, žmogus žaloja save ir griauna savo namus. Pranciškus moko, jog geriausias būdas, kaip sugrąžinti žmogų į jo vietą, yra padaryti galą jo pretenzijoms viešpatauti Žemėje, padėti atsigręžti į Kūrėją ir vienintelį pasaulio Šeimininką.

Tačiau ar kartais neabejojame: o ką gi mes čia galime pakeisti? Vyskupas J. Ivanauskas pabrėžė kiekvieno atsakomybę, kiekvienam dovanotą laiką mylėti ir daryti gera. Svarbiausia – branginti tikėjimą, kuris įgalina pasaulio perkeitimą Gerąja naujiena.

Atlaidų homilijų įrašus galite rasti Soundcloud platformoje >>.

Aktyvūs šios liturgijos dalyviai buvo Carito darbuotojai ir savanoriai, kurie skaitė skaitinius, maldavimus, nešė atnašas. Už karitiečius melstasi ir popietinėse šv. Mišiose, kad būtų stiprinami Dievo, kai vien iš artimo meilės, be jokių išskaičiavimų, rūpinasi kūrinijos viršūne – žmogumi, ypač tais žmonėmis, kurie yra silpnesni, apleisti, kuriems reikia kitų pagalbos.

Kasdienių darbo pareigų saistomi piligrimai neretai pasirenka vakaro šv. Mišias. Tądien joms vadovavo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Marijos Gimimo iškilmės išvakarėse kardinolas kvietė žvelgti į Mariją, gražiausią Dievo veikimo vaisių. Per Mariją žmonija artėja prie Dievo ir mokosi gyventi tikėjimo šviesoje. Kaip ypatingas jos užtarimo ženklas – kasmet atlaiduose prie altoriaus stovinti Marijos Laisvės Karalienės skulptūra, kuri keliavo po užsienio lietuvių parapijas, o atgavus nepriklausomybę pasiekė Šiluvą ir buvo vainikuota šv. Jono Pauliaus II, nešusio mums viltį ir pasitikėjimą Lietuvos ateitimi.

Kasdien atlaiduose klausyklose, prie altoriaus, savo homilijomis ar kt. patarnauja kunigai. Rugsėjo 7-ąją Šiluvoje tarnavo Kauno I dekanato (miesto parapijų) kunigai. Grupė jų kasdien pasitarnauja atliekantiems asmeninę išpažintį.

Be jau minėto Šiaulių choro, rugsėjo 7 d. giedojo Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos „Viduramžio“, Kauno Šv. Jono Pauliaus II bei Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijų chorai.

Laukiant Mergelės Marijos Gimimo per visą naktį nuo rugsėjo 7 d. vakaro Bazilikoje vyksta vigilija (joje galima dalyvauti per Marijos radijo transliaciją).

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba
Nuotraukos: Linos Urbonienės