Paskutinė šios vasaros Ligonių diena: kelias į išgydymą ir išlaisvinimą yra atleidimas

Rugpjūčio 28-ają, paskutinį šio mėnesio ir vasaros penktadienį, Šiluvos šventovėje buvo tradiciškai paminėta Ligonių diena.

Vakaro šv. Mišiose, kurias aukojo egzorcistas kun. Arnoldas Valkauskas ir kun. Andrius Končius, buvo meldžiama Marijos, Ligonių Sveikatos, užtarimo prašant gerąjį Dievą gydyti visų atvykusiųjų ligas bei negalias, išklausyti širdyse atsivežtas intencijas.

Po šv. Mišių aukos tęsėsi vidinio gydymo pamaldos. Jose giedojo Kauno šv. Jono Pauliaus II piligrimų centro bendruomenės šlovintojai, patarnavo sielovados bendruomenė „Gailestingumo versmė“.

Pamaldų pradžioje kun. Arnoldas pasidalino mintimis apie gydymą ir išlaisvinimą katechezės metu. Jis akcentavo, kad Dievas pirmiausia nori laimingo žmogaus, Jis trokšta atstatyti žmogaus orumą, kurį griauna įvairūs sužeidimai, nuodėmė, ateinantys iš piktosios dvasios. Kiekvieno iš mūsų gyvenime vyksta stipri dvasinė kova, kurios dažnas nepajėgia pakelti. Tačiau kovoje gelbsti penki dvasinės kovos elementai: išganymo kelyje nepasitikėti savimi (ne savo jėgomis būsiu išgelbėtas ir išgydytas), absoliutus pasitikėjimas Dievu ir atsidavimas Jam, kova su nuodėme ir savo ydomis atgailaujant ir einant išpažinties, vidinė malda bei Eucharistija.

Maldos atsižadant piktosios dvasios metu kun. Andrius ėjo per bažnyčią laimindamas susirinkusius tikinčiuosius Šventojo Kryžiaus relikvija, vėliau už visus buvo kalbama egzorto malda, kun. Andrius pasidalino liudijimu apie Dievo maloningumą jo gyvenime. Pamaldų pabaigoje prie išstatyto Švč. Sakramento buvo meldžiama asmeninio kiekvienos širdies susitikimo su Gyvuoju Dievu, o kaip raktas, atveriantis duris į tą susitikimą ir išlaisvinimą, vyko atleidimo malda.

Tiek šv. Mišios, tiek pamaldos su Švč. Sakramento adoracija buvo tiesiogiai trabsliuojamos Šiluvos šventovės Facebook puslapyje, jų įrašą galima peržiūrėti čia >>.

Nuotraukos: Linos Urbonienės