Rugpjūčio Marijos dienos kvietimas į šventumą kasdienybėje

Rugpjūčio 13 dieną Šiluvos piligriminė šventovė sulaukė gausesnio piligrimų būrio, atvykusio švęsti Marijos dienos. Šią dieną piligriminę kelionę surengė Ukmergės dekanatas, o dekanato kunigai patarnavo piligrimams prie altoriaus, klausyklose. Šiluvoje apsilankė ir jaunieji parapijų ministrantai, kurie nuo rugpjūčio 11 dienos dalyvauja kasmetinėje arkivyskupijos Ministrantų stovykloje.

Vidudienį Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje švenčiant iškilmingą Eucharistiją visus piligrimus, taip pat ir koncelebruojančius brolius kunigus šį kartą pasveikino arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. Eucharistijoje giedojo Ukmergės Švč. Trejybės parapijos choras, vadovaujamas Reginos Ališauskaitės.

Šias vidudienio pamaldas iš Šiluvos transliavo „Marijos radijas“, tad drauge dalyvauti galėjo daugybė tikinčiųjų visoje Lietuvoje, savo širdyse turėdami ypač aktualias šiandienai intencijas, kuriomis Eucharistijos pradžioje pakvietė melstis arkivyskupas Lionginas, – už pandemijos aukas ir visą nuo jos kenčiantį pasaulį, taip pat už kenčiančius tolimojo Beiruto bei mūsų kaimynės Baltarusijos žmones, patiriančius prievartą ir negalinčius pasiekti savo laisvės.

Kaip įprasta, pakviesta savo maldoje prisiminti ir dvasininkus įvairių sukakčių proga – Kauno arkivyskupijos kunigus Antaną Milašių 90-mečio bei Kazį Gražulį 60-mečio, taip pat Žydrūną Paulauską 25-erių metų kunigystės proga bei Panevėžio vyskupą emeritą Joną Kaunecką, kuris rugpjūtį švenčia vyskupo konsekracijos 20-metį.

Sakydamas homiliją arkivyskupas Lionginas Virbalas atkreipė dėmesį, jog malda susirinkus Marijos šventovėje yra tarsi arčiau Dievo, kaip kad pati Marija irgi buvo arti Jėzaus. Jėzus pasiliko šventykloje, nes jam reikėjo būti Tėvo reikaluose. Ir susirinkusieji į šį maldos sambūrį Šiluvoje, Marijos artumoje, nėra atsitiktiniai, bet visi yra Dievo vaikų šeima, suvienyti Jo meilės ir tėviškumo, norintys Jam pasišvęsti ir kviečiami žvelgti kur kas giliau.

Tačiau, pasak arkivyskupo, ir mūsų kasdienybė nėra nuobodulio dienos, bet yra tas kelias ir laukas, kuris veda žmogų į šventumą. Svarbu sutikti ir atpažinti Dievą, leistis būti Jo prakalbintiems, gyventi su Jėzumi kasdienybėje, savo profesinėje praktikoje, šeimos santykiuose, visame.

Homilijoje buvo prisiminti keli šiuolaikiniai italų šventieji – šeimos motina Džiana Bereta Mola ir gydytojas Džiuzepė Moskatis, kurie pasižymėjo nepaprastu pasiaukojimu.

„Ir paprastame gyvenime gali būti nepaprastas pasišventimas. Tai galime priimti kaip kvietimą gyventi šviesų, džiugų krikščionišką gyvenimą“, – sakė arkivyskupas Lionginas, drąsindamas šventam gyvenimui kasdienybėje su Dievu.

Užbaigiant liturgiją, tądien Šiluvoje jau nuskambėjo ir kvietimas į Šilinių atlaidus, kurie bus švenčiami rugsėjo 7–15 d. Paskutinį rugpjūčio sekmadienį rengiamos tradicinės piligrimų eisenos į Šiluvą dėkojant Dievui už Lietuvos laisvę. Rugpjūčio 28-ąją – Ligonių diena Šiluvoje su vakarinėmis Vidinio išgydymo pamaldomis.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba
Nuotraukos: Linos Urbonienės