Ligonių diena paskutinį liepos penktadienį, meldžiant širdžių perkeitimo malonės

Liepos 31-oji, paskutinis mėnesio penktadienis, vėl kvietė piligrimus į Šiluvą švęsti Ligonių dienos ir melstis išgydymo dovanos užtariant Mergelei Marijai, čia tituluojamai Ligonių Sveikata.

Prieš vakaro šventąsias Mišias, kaip įprasta vasaros laiku, aikštėje keliaujant nuo Apsireiškimo koplyčios į baziliką buvo meldžiamasi Rožinis. Jam vadovavo Šiluvos parapijos vikaras Robertas Urbonavičius.

18 val. šv. Mišias aukojo egzorcistas kun. Antanas Matusevičius, kun. Antanas Domeikis ir kun. Andrius Končius.

Po jų Švenčiausiojo Sakramento akivaizdoje vyko vidinio gydymo pamaldos, kurioms vadovavo charizminės bendruomenės „Mocni w Duchu“ nariai iš Lodzės (Lenkija): Anna Dębska, Anna Skoczylas, Anna Krzaczek ir Mateusz Krzaczek. Užtarimo maldos tarnystėje meldėsi sielovados bendruomenės „Gailestingumo versmė“ nariai bei jų organizuotų ir liepos 29 – rugpūčio 1 d. Šiluvos Jono Pauliaus II piligrimų namuose vykusių ugdymo rekolekcijų pasiųsti dalyviai.

Nuotraukos: Linos Urbonienės