Birželio Marijos dienos malda Šiluvoje už kunigus bei kunigystės pašaukimus

Birželio 13-ąją, šeštadienį, Šiluvos šventovėje, laikantis karantino sąlygų, buvo švenčiama Marijos diena. Jos piligrimams patarnavo Kauno I dekanato (Kauno miesto) parapijų kunigai.

Pagrindinės pamaldos buvo švenčiamos 12 val. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje. Joms, kaip Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius, paskutinį kartą vadovavo vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ bei kunigai.

Giedojo Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių I) parapijos choras „Lumen“ (vadovė Dalė Jurkonienė), grojo Sigutės Garšanovės bei Povilo Garšanovo muzikinis duetas (fortepijonas ir violončelė, Kauno Juozo Naujalio muzikos mokykla). 

Šią dieną piligrimai pakviesti melstis už dvasininkus įvairių kunigystės bei amžiaus sukakčių proga, o vyskupo homilijoje prisiminti ir pašaukimai į kunigystę bei jaunuoliai, kurie šiemet baigia vidurines mokyklas ir netrukus rinksis savo ateities kelius, galbūt kai kurie iš jų atsiliepdami į Dievo kvietimą apsispręsti kunigiškajam gyvenimui.

Savo homilijoje vyskupas A. Jurevičius priminė Bažnyčios liturgijoje minimą šv. Antaną Paduvietį, kuris susižavėjo dviejų brolių pranciškonų misionierių  kankinyste dėl tikėjimo ir pats pasirinko vienuolinį gyvenimą. Pašaukimas reikalauja palikti tai, kas malonu, ir eiti ten, kur Dievas šaukia ir Bažnyčia skiria.

Vyskupas atkreipė dėmesį į šv. Antano Paduviečio ikonografiją. Šventasis vaizduojamas su Kūdikiu rankoje, nes buvo išgyvenęs mistinę patirtį (šios ikonografijos atvaizdas, beje, puošia ir vieną šoninį altorių Šiluvos bazilikoje).

„Marija duoda Jėzų šventajam į rankas. Tai įdomi ir uždeganti slinktis. Duoda ne sau pasilaikydama, bet suvargusiai žmonijai“, – sakė vysk. Jurevičius, Devintinių išvakarėse atkreipdamas dėmesį, jog ir mes priimame Kristaus Kūną (šiuo metu, per karantiną, netgi į delną), kad juo maitintumės savo gyvenimo kelionėje. Marija apdovanoja mus Jėzumi!

Mišių maldavimuose už Bažnyčią, be kita, buvo meldžiamasi, kad priimtume mūsų palaimintojo Teofiliaus Matulionio šventumo ir ištikimybės pavyzdį; kad Šiluvos šventovė ir piligrimystė į ją padėtų atrasti Kristų ir dar labiau pamilti Dievo Motiną. Tokia intencija į gyvą piligrimystę birželį sutelkia vyrus, moteris, šeimas, jaunimą. Kaip tik tą šeštadienį pavakare po 10 km žygio pėsčiomis Šiluvą pasiekė moterys piligrimės.

Užbaigdamas pamaldas vyskupas Algirdas dėkojo visiems Šiluvos piligrimams, o prieš palaimindamas paprašė maldos už savo tarnystę Telšių vyskupijoje bei arkivyskupą Kęstutį Kėvalą, jau nuo birželio 24 d. ingreso perimantį vadovavimą Kauno arkivyskupijai.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba
Nuotraukos: Linos Urbonienės