Sekminės Šiluvoje: karantino būdu, bet su jo nepaisančia Šventąja Dvasia

Gegužės 29-31 dienomis Šiluvoje, Dievo Motinos apsireiškimo šventovėje, buvo švenčiamas Sekminių savaitgalis. Tiesa, dėl vis dar galiojančių karantino apribojimų viskas vyko nuotoliniu būdu, taip sudarant galimybę jungtis širdimis iš bet kurios Lietuvos vietos.

Penktadienis, gegužės 29 d.

Sekminių savaitgalio pradžia sutapo su paskutiniu mėnesio penktadieniu, kuomet Šiluvoje tradiciškai švenčiama Ligonių diena. Tad vakaro šventąsias Mišias drauge su kardinolu Sigitu Tamkevičiumi SJ aukojo ir egzorcistas kun. Kęstutis Rugevičius. Po šv. Mišių Švenčiausiojo Sakramento akivaizdoje vyko vidinio išgydymo pamaldos, joms vadovavo egzorcistas ir sielovados bendruomenė „Gailestingumo versmė“ . Nors transliacija vyko virtualiai, buvo meldžiama gydančios Jėzaus galios prisilietimo prie kiekvienos Jo trokštančios širdies. Šio vakaro šv. Mišių kardinolo homilija >>.

Šeštadienis, gegužės 30 d.

Šeštadienio vakarą (18:30 Lietuvos laiku) popiežius Pranciškus vadovavo Rožinio maldai už pandemijos vis dar slegiamą žmoniją (daugiau apie tai >>). Tą pačią valandą į Rožinio maldą jungėsi ir kitos Marijos šventovės visame pasaulyje. Šiluvoje tuo metu šventėme šventąsias Mišias,  tad vienybėje su popiežiaus intencija rožinį meldėmės prieš jas, 17 valandą. Malda vyko aikštėje nuo apsireiškimo koplyčios iki bazilikos, jai vadovavo arkivysk. Lionginas Virbalas SJ.

Iškilmingos Sekminių išvakarių šv. Mišios buvo aukojamos paskirtojo Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo. Su juo koncelebravo redemptoristai kunigai Rastislav Dluhý ir Peter Hertel, atliekantys evangelizacinę-misijinę tarnystę Kauno arkivyskupijoje, taip pat egzorcistas kun. Arnoldas Valkauskas. Sekminių išvakarių šv. Mišių vysk. Kęstučio homilija >>.

20 val. vyko paskutinis gegužės mėnesio pokalbis apie Mariją iš ciklo „Mergelė Marija – šviesos ir Vilties nešėja“. Kauno arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė kalbino kunigą egzorcistą Arnoldą Valkauską labai Sekminėms tinkančia tema „Marija – Šventosiso Dvasios buveinė“. Pokalbio įrašas >>.

Sekmadienis, gegužės 31 d.

Sekminių dienos iškilmingos šventosios Mišios buvo švenčiamos 10 valandą. Jas aukojo Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas ir jau minėtieji kunigai redemptoristai. Arkivyskupas melstamas visai Bažnyčiai Šventosios Dvasios linkėjo jai išlikti nuolat jauna, gyva Bažnyčia. Sekminių dienos homilija >>.

Viso savaitgalio pamaldose giedojo Kauno arkivyskupijos piligrimų centro bendruomenės „Šv. Jono Pauliaus II-ojo piligrimai” šlovintojai ir į maldą jungtis gyvai padėjo Katalikų medijų centro komada. AČIŪ JIEMS!

Nuotraukos: Linos Urbonienės