Ketvirtas gegužės šeštadienis: pokalbis apie Mariją su dr. Benu Ulevičiumi

Gegužės 23 d. Šv. Juozapo malda, 20 val. kalbama Lietuvoje, prasidėjo ketvirtasis šeštadieninis pokalbis apie Mergelę Mariją. Netikėtoje vietoje – šįsyk nuo Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčios terasos – apie Mergelę Mariją kaip Bažnyčios Motiną sėdo kalbėtis du diakonai, šiuo tradiciškai Marijai skiriamu gegužės laiku pasitarnaudami mums, kad ji taptų dar artimesnė. Diakoną VDU KTF dekaną dr. Beną Ulevičių kalbino diakonas, „Artumos“ žurnalo vyriausiasis redaktorius Darius Chmieliauskas.

Tačiau kai diak. Darius savo brolį diak. Beną pristatė kaip stipraus tikėjimo ir karštos širdies vyrą, netruko paaiškėti, jog Beno susitikimas su Marija užtruko. Pamaldžios močiutės diegtą tikėjimą ir išmokytą Rožinį keitė jauno žmogaus dvasiniai ieškojimai – negi dvejus metus Benas buvo nutolęs nuo, jo žodžiais tariant, „sesers Marijos“ ir tik vėliau natūraliai grįžo „namo“, kurių ilgėjosi.

Kviečiame peržiūrėti pokalbio įrašą:

Įdomu, jog dabar ypatingą Marijos ryšį su Jėzumi, jos asmens unikalumą šiam teologui padeda įžvelgti net ir tos studijos, kurios teigia apie labai glaudų kiekvienos motinos ir dar negimusio jos kūdikio ryšį. O Šventasis Raštas, pasak jo, labiausiai leidžia mums suprasti, jog Biblijos žmogui „teisinga“ būti šios mamos vaiku!

„Jėzus yra mūsų brolis. Natūraliai Marija yra mūsų mama. Mes esame Bažnyčioje kaip šeimoje, kur svarbu švęsti, džiaugtis!“ – sakė diak. Benas, pabrėždamas, jog pati Bažnyčios prigimtis yra motiniškumas. Motinystė kyla iš Dvasios, kuri guodžia, moko tarti: ABBA, Tėve. Marija geriausiu būdu atspindi motiniškumą, kylantį iš Dievo. Ji yra „pirmasis egzempliorius“, kuriame matome, kokių nuostabių dalykų nutinka žmogui, kai jame Dievas apsigyvena. Marija, nešiojusi Dievą, buvo tapusi švenčių švenčiausia Jo šlovės šventykla!

Atsakydamas į susirūpinimą, kaip tikrąją Mergelę Mariją, ne tik gražiuosius jos atvaizdus, padėti atrasti jauniems žmonės, diak. Benas sakė, jog šeimoje visi svarbūs, tačiau svarbiausia užsidegti Jėzaus meile, kuri leistų natūraliai artėti prie Marijos ir šventųjų.

Šiuose pokalbiuose daug laiko skiriant žiūrovų klausimas, žinoma, neapsieita be dogmų temos, maldų Mergelei Marijai ir ypač nuostabiosios jos litanijos titulų poetikos, įšaknytos, pasak diak. Beno, Šventajame Rašte. O žinia, kad daugeliui žinoma malda „Tavo apgynimo šaukiamės“ yra iš II amžiaus, paliudijo ilgaamžę krikščionišką tradiciją šauktis Motinos užtarimo.

Transliacijas rengia Katalikų medijų centras, šiuos nuotolinius pokalbius taip pat transliuoja Diena Media News savo kanalais: kaunodiena.ltdiena.lt ir klaipeda.diena.lt


Pirmasis susitikimas gegužės 2 d. vyko Šiluvoje su jos klebonu kun. Erastu Murausku tema  „Štai tavo Motina!“ (Jn 19, 27). Translaicijos įrašas >>.

Antrasis pokalbis gegužės 9 d. vyko iš Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos terasos su ses. Agniete Ivaškevičiūtė OSB tema „Žemiškasis Motinos Marijos gyvenimas“. Translaicijos įrašas >>.

Trečiasis susitikimas (gegužės 16 d.) vyko Kauno arkivyskupijos kurijoje su vysk. Algirdu Jurevičiumi tema „Galingas Mergelės Marijos užtarimas“. Translaicijos įrašas >>.

Paskutinį šeštadienį (gegužės 30 d.) 20 val. susitiksime su egzorcistu kun. Arnoldu valkausku tema „Marija – Šventosios Dvasios buveinė“  . Tiesioginės transliacijos nuoroda >>.

Visa gegužės šeštadienių programa >>.


 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnybos informacija
Nuotraukos: Gedimino Urbono