Antras gegužės šeštadienis: pokalbis apie Mariją su ses. Agniete Ivaškevičiūte OSB

Gegužę, Švč. Mergelės Marijos mėnesį, Kauno arkivyskupija šeštadienių vakarais rengia nuotolinius pokalbius, kad dabar, kai vis dar esame atskirti karantino, per šiuolaikines komunikacijos priemones ir būdami namuose turėtume progą geriau pažinti ir pamilti tą, kurią Dievas mums davė kaip Motiną mūsų gyvenimo vilčiai ir šviesai.

Gegužės 9 d. antrasis susitikimas su ses. Agniete Ivaškevičiūtė OSB tema „Žemiškasis Motinos Marijos gyvenimas“ vyko iš beveik dangų siekiančios Kristaus Prisikėlimo bazilikos terasos. Ją kalbino kurijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė.

Tad pokalbio aplinka greta nedidelės šioje terasoje įrengtos Šiluvos Mergelės koplyčios iš tiesų padėjo atitrūkti nuo rūpesčių, kuriais gyvename dabar, labiau pakelti akis į dangų, be to, iš jo perspektyvos Katalikų medijų centro transliacijos dėka pasigrožėti ir miesto panorama, kuriai Dievas dabar duoda naują gyvybę ir žydėjimą.

Kviečiame peržiūrėti pokalbio įrašą:

Tačiau kaip pažinti Mergelės Marijos žemiškąjį gyvenimą, jei iš patikimiausio šaltinio – Šventojo Rašto – žinome tik keletą jos gyvenimo epizodų?

Ses. Agnietė teigė, jog tarpdisciplininiai tyrinėjimai leidžia šiek tiek įsivaizduoti ir žemiškąjį Marijos laiką, daryti tam tikras prielaidas, jog nuo pat mažumės augdama savo tėvų šventųjų Onos ir Joakimo namuose ji, kaip būdavo įprasta žydų šeimose, buvo rengiama šeimos gyvenimui, mokoma darbo; gali būti, jog prieš sužadėtuves su Juozapu ji buvo davusi netgi susilaikymo įžadą (kaip mini Senojo Testamento Skaičių knyga) ir kt.

Pasak sesers benediktinės, kuriai transliacijos žiūrovai (jų būta beveik 700) pateikė nemažai klausimų, Marijos gyvenimas su Juozapu auginant Jėzų greičiausiai nesiskyrė nuo to meto šeimų, kuriose moterims buvo skirta rūpintis buitimi, auklėti vaikus, slaugyti ligonius, paruošti laidotuvėms mirusiuosius. Marija buvo bendraujanti, keliaujanti ir greičiausiai jos gyvenimas daugiakultūrėje aplinkoje, kaip minėta pokalbyje, buvo kur kas platesnis, nei mes šiandien įsivaizduojame.

Į klausimus, kas sietų šiuolaikines moteris su Marija, ses. Agnietė atsakė pabrėždama, jog moters prigimtinės savybės amžių būvyje nesikeičia. Moterims labai svarbus santykis, o Marija, kuri buvo arti Jėzaus nuo pat  įsikūnijimo Šventojoje Dvasioje iki kryžiaus mirties, kaip tik ir moko santykio bei nuolat kreipia į savo Sūnų.

„Ji moko gyventi tikėjimu! Galbūt ir jai nebuvo lengva tikėti, ji tai svarstė savo širdyje. Bet Marija pasitikėjo Dievu visose savo gyvenimo aplinkybėse“, – sakė benediktinių sesė, atkreipdama dėmesį ir į sveiką, „žemiškai“ motinišką Marijos santykį su Sūnumi, kai ji mokėjo ir pasitraukti nuo Jo, ir likti nuošalyje (kai Jis atliko savo viešąją veiklą), bet išbūti kartu  iki pat kančios Golgotos.

Pokalbį „arti dangaus“ nuo bazilikos stogo užbaigdamos ses. Agnietė ir Vaida palinkėjo per Mariją ieškoti gyvesnio santykio su Jėzumi, nebijoti kaip Marija pasakyti  „tebūnie“, nes su Dievo valia mūsų gyvenime viskas vyks daug geriau, nei mes galime numatyti.

Transliacijas rengia Katalikų medijų centras, šiuos nuotolinius pokalbius taip pat transliuoja Diena Media News savo kanalais: kaunodiena.ltdiena.lt ir klaipeda.diena.lt


Pirmasis susitikimas gegužės 2 d. vyko Šiluvoje su jos klebonu kun. Erastu Murausku tema  „Štai tavo Motina!“ (Jn 19, 27). Translaicijos įrašas >>.

Trečiąjį šeštadienį (gegužės 16 d.) 20 val. susitiksime su vysk. dr. Algirdas Jurevičiumi tema „Galingas Mergelės Marijos užtarimas“. Tiesioginės transliacijos nuoroda >>.

Visa gegužės šeštadienių programa >>.


 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnybos informacija
Nuotraukos: Gedimino Urbono