Ypatingas palaiminimas motinoms ir malda už pašaukimus iš Dievo Motinos šventovės

Pirmąjį gegužės sekmadienį, švenčiant Motinos dieną, už visas gyvas ir amžinybėn iškeliavusias mamas buvo meldžiamasi Šiluvoje – Kauno arkivyskupijos širdyje, kurią prieš daugiau nei keturis šimtmečius išsirinko pati Dievo Motina. Šiluvos garsas dėl vieno pirmųjų Europoje Mergelės Marijos su Kūdikiu apsireiškimų ir šiandien sklinda ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje.

Vidudienį vykusias šventąsias Mišias iš Apsireiškimo koplyčios transliavo LRT televizija bei Marijos radijas, jas aukojo paskirtasis Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Atliepdamas į šiandienos Evangeliją, homilijoje ganytojas Šiluvos šventovę sulygino su Dangaus vartais Lietuvai, žyminčiais nepaprastą apsireiškimo stebuklą ir per Mariją atvertais tiesiai Dievui.

Arkivyskupas Kęstutis tą sekmadienį daug gražių žodžių skyrė mamoms, močiutėms, iš kurių turime mokytis besąlygiškos meilės. Meilė keičia pasaulį, per ją reiškiasi Dievo artumas. Šiluvoje Mergelė Marija, arkivyskupo žodžiais tarant, apsireiškė tarsi dangaus „ambasadorė“ ir tapo šios Dievo meilės ženklu.

Be vartų įvaizdžio, savo homilijoje vienu simpatiškiausių įvaizdžių Šventajame Rašte arkivyskupas Kęstutis pavadino Gerąjį Ganytoją. Ir čia pat pasidalijo gerąja to sekmadienio naujiena visai Lietuvai: Viešpats atėjo nešti mūsų ant pečių, išnešti iš tamsos, vienatvės. Jis dovanoja gyvenimo apstybę kiekvienam, kuris trokšta būti mylimas, paguostas, suprastas.

„Kunigystė yra normalus pašaukimas tarp kitų“, – sakė arkivyskupas Kęstutis šį Gerojo Ganytojo sekmadienį ir Pasaulinę maldos už pašaukimus dieną, kurioje buvo meldžiamasi ir už žemiškuosius sielų ganytojus – kunigus bei prašoma gausesnių pašaukimų į kunigystę, drąsinant jaunuolius atsiliepti į Dievo kvietimą skelbti ir įkūnyti Dievo mintį.

Eucharistijos šventimą savo profesionaliais balsais puošė mišrusis jaunimo choras EXAUDI iš Kauno, vadovaujamas Vitos Liaudanskaitės-Vaitkevičienės. Šio choro dalyviai taip pat patarnavo ir Žodžio liturgijoje, o Evangeliją skelbė diakonas Darius Chmieliauskas.

Pabaigoje buvo teikiamas ypatingas palaiminimas visoms motinoms ir dėkojama radijo klausytojams bei televizijos žiūrovams, taip pat visiems prisidėjusiems, kad tai įvyktų.

Šv. Mišių transliacijos įrašą galima peržiūrėti LRT mediatekoje: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000103682/motinos-diena-sv-misiu-tiesiogine-transliacija-is-siluvos-koplycios

Šiluvos šventovės ir Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnybos informacija
Nuotraukos: Linos Urbonienės