Pirmas gegužės šeštadienis: pokalbis apie Mariją su kun. Erastu Murausku

Gegužę, tradiciškai minint kaip Mergelės Marijos mėnesį, skiriame ne tik Jai pagerbti, bet ir pažinti. Šia intencija pradėjome nuotolinių pokalbių ciklą, pavadintą „Mergelė Marija – šviesos ir vilties nešėja“.

Gegužės 2 d., pirmojo šeštadienio vakarą, žurnalo „Artuma“ vyriausiasis redaktorius diakonas Darius Chmieliauskas kalbino jau 17 metų Šiluvos parapijoje tarnaujantį jos kleboną Erastą Murauską.

Pokalbių ciklo temos ves per didžiųjų liturginių įvykių laikotarpį – nuo Velykų iki Sekminių. Tad pirmoji tema ir buvo pavadinta  „Štai tavo Motina!“ (Jn 19, 27). Šiuos žodžius po kryžiumi stovėjusiam mylimiausiam apaštalui Jonui prieš mirdamas ištarė Jėzus, taip palikdamas Mariją ne tik jo, bet ir visos Bažnyčios Motina.

Gyvą pokalbį su parapijos klebonu kun. Erastu Murausku galėjome stebėti iš vakarėjančios Šiluvos aikštės, neįprastai tuščios dėl šio karantino laiko.

Kviečiame peržiūrėti pokalbio įrašą:

Diakono kalbinamas ilgametis klebonas nuoširdžiai kvietė atvykti į Šiluvą, susitikti čia su Mergele Marija, kuri savo žemiškuoju gyvenimu yra Dievo meilės mums konkretumas, taip reikalingas mūsų žmogiškajam supratimui.

Tačiau ar būtina vykti į Šiluvą tikintis stebuklų? Ar Marija nori būti stebukladarė? Kokio stebuklo ji labiausiai trokšta mūsų gyvenimui?

Į šiuos klausimus kun. Erastas atsakė patikindamas, jog Marija, kuri gyveno žemiškąjį gyvenimą, su skausmu mato, jog žmonės nesinaudoja tuo malonių srautu, ta šviesa, kuri sklinda iš jos Sūnaus. Būtent čia, Šiluvoje, Marija rodė į savo Sūnų. Ji nori dovanoti Jį pasauliui. Juk visos malonės – iš Jėzaus, o ji – maloningoji tarpininkė!

Kun. Erastas kvietė nenuvertinti maldos galios, ypač Rožinio, kuris yra tikra malonių „atominė bomba“. Laidos žiūrovus (jų būta beveik 3 tūkst.) padrąsinęs nebijoti melstis ir savais žodžiais, kunigas pasidalijo savo paties asmeniškais ir kitų žmonių liudijimais, ką jie patyrė melsdami Šiluvos Dievo Motinos užtarimo.

Pokalbiui vykstant tiesioginės transliacijos būdu, įsijungė nemažai žiūrovų, tad temą išplėtė įvairūs gyvai jų užduodami klausimai.

Transliacijas rengia Katalikų medijų centras, šiuos nuotolinius pokalbius taip pat transliuoja Diena Media News savo kanalais: kaunodiena.ltdiena.lt ir klaipeda.diena.ltAntrąjį šeštadienį (gegužės 9 d.) 20 val. susitiksime su ses. Agniete Ivaškevičiūte OSB tema  „Žemiškasis Motinos Marijos gyvenimas“. Tiesioginės transliacijos nuoroda >>.

Visa gegužės šeštadienių programa >>.

Nuotraukos: Linos Urbonienės