Antrąją Velykų dieną iš Šiluvos – vilties šviesa Lietuvai

Video autorius: Juozas Kamenskas

Iki 3 tūkst. jau artėja šviesos liepsnelės, Rožinio malda įžiebiamos ŠVIESOS ŽEMĖLAPYJE, kuris vienija  visą Lietuvą, bandančią stabdyti pavojingo viruso proveržį. Ir daugiau kaip 10 tūkst. paaukotų eurų Lietuvos Caritas jau galės paremti nuo pandemijos nukentėjusius – tokia yra šviesioji maldos ir paramos akcijos „Šviesos žemėlapis“, vykstančios nuo balandžio 2 d., statistika šiandien.

Akcijai toliau tęsiantis iki karantino pabaigos, antrąją šv. Velykų ir Marijos dieną Šiluvoje vyko jos kulminacija. Čia nuo ankstyvos popietės iki pat vėlyvo vakaro tęsėsi malda už minėtos akcijos dalyvius, už pandemijos paliestuosius mūsų šalyje ir pasaulyje šios negandos akivaizdoje, ypač už medicinos darbuotojus, taip ir už visus, kurie šiuose išbandymuose pasiaukojamai tarnauja pagelbėdami kitiems. Rožinio ir šv. Mišių maldas su vyskupais užbaigė trispalvės šviesomis nušviesta Apsireiškimo koplyčia – vilties šviesa visai Lietuvai.

Pamaldų transliacijas iš Šiluvos šią dieną rengė „Marijos radijas“, Katalikų medijų centras, jos buvo prieinamos ir „Diena media news“ portaluose, Kauno arkivyskupijos svetainėje, Šiluvos šventovės feisbuko paskyroje.

Tai leido velykiniams ganytojų sveikinimams ir žiniai apie „Šviesos žemėlapį“ plačiai pasklisti Lietuvoje, pripildyti žmonių širdis vilties, padėkoti tiems, kurie yra ypač arti pandemijos aukų ir jos keliamų sunkumų.

Po Rožinio maldos su Šiluvos parapijos klebonu kun. Erastu Murausku vidudienį iš Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos visus, sulaukusius Kristaus Prisikėlimo švenčių, džiugiai pasveikino arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius.

12 val. šv. Mišiose ganytojas pasidalijo džiaugsmu, jog Prisikėlimą, kaip nuolat istorijoje besitęsiančią tikrovę, švenčiame ir Šiluvoje, kur Mergelė Marija, apsireiškusi prieš daugiau kaip 400 metų, parodė mums Kristų ir grąžino prie tikėjimo versmių.

„Šviesos žemėlapio“ dalyviai bei visi geros valios žmonės buvo pakviesti prašyti Ligonių Sveikatos užtarimo sergantiems ir medicinos darbuotojams, patikėti Dievo gailestingumui mirusiuosius.

„Marija stovėjo kartu su kitomis moterimis po Jėzaus Kryžiumi. Kartu buvo ir vienas iš Viešpaties mokinių, tačiaus jos buvimas po Kryžiumi buvo visai kitoks, negu kitų. Ji kentėjo kaip MOTINA, netekusi sūnaus“, – vėliau savo homilijoje sakė vyskupas Algirdas, kalbėdamas ir apie Bažnyčios pašaukimą kaip Marija, būti prie nūdienos laikų kryžių – su vargstančiais, kenčiančiais, pažemintais, sužeistais žmonėmis.

Tačiau Marija, homilijos žodžiais tariant, buvo ir Prisikėlimo liudytoja. Ir mes prasiveržusio pandemijos protrūkio akivaizdoje vis dėlto džiugiai švenčiame Kristaus Prisikėlimą! Tad tik eidami su Prisikėlusiu Jėzumi galėsime tapti nugalėtojais – plg. apaštalą Paulių, „man gyvenimas – tai Kristus, o mirtis – tik laimėjimas“ (Fil 1, 21).

Pasak vyskupo Algirdo, mums Šiluva gali tapti Galilėja, kaip anuomet žmonėms ji buvo vieta pažinti ir pamilti Jėzų. Šiluvos Dievo Motina lydi į susitikimą su Prisikėlusiuoju. Iš Jo kyla tikrasis gyvenimo džiaugsmas, nuvejantis visas mūsų baimes.

Iki vakaro šv. Mišių dar du Rožinio slėpinius šią dieną galėjome apmąstyti maldoje drauge su parapijos vikaru kun. Robertu Urbonavičiumi bei vyskupu Algirdu Jurevičiumi.

„Velykos – tai neįtikėtinas Dievo meilės apsireiškimas, o Kristaus Prisikėlimas – vaizduotę sprogdinantis įvykis!“ – sakė svarbiausios krikščionims šventės proga iš Apsireiškimo koplyčios sveikindamas paskirtasis Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, kuris atvykęs į Šiluvą drauge su su Telšių vyskupijos generalvikaru kun. Viliumi Viktoravičiumi vadovavo vakaro šv. Mišioms.

Ir šioje neiprastai tuščioje šventovėje, tik su pagrindiniais liturgijos dalyviais, nuskambėjo padrąsinantis Dievo žodis, paskelbtas diakono Dariaus Chmieliausko, ir kupina vilties homilija su užduotimi, kad ir šiomis pandemijos sąlygomis turime liudyti Dievo veikimą ir džiaugsmą! Tokia Dievo rūpestį dėl žmogaus liudijanti vieta yra ir pati Šiluva.

Homiliją pasakęs vyskupas Kęstutis pakvietė semtis Velykų džiaugsmo iš džiaugsmingų Kristaus prisikėlimo liudytojų. Apaštalas Petras už jo skelbimą paguldė galvą. Ištikimosios, prie kapo skubėjusios moterys gavo už tai meilės užmokestį. Tačiau sargybiniai atmetė prisikėlimą kaip neįtikėtiną.

Ganytojo žodžiais, šis sargybinių atmetimo reakcija yra tebesitęsianti šiuolaikinio pasaulio drama. Tačiau mes, krikščionys, turime įjungti „antivirusines programas“, būti atsparūs nuodėmei, melui, nes toks yra mūsų tikėjimas, tokia yra Velykų žinia – tikėti ir pasitikėti, dalytis ir džiaugtis.

„Dievą mylintiems visa išeina į gera“, – priminė vyskupas Kęstutis Evangelijos pažadą. Ši viltis padės išgyventi viruso sąlygomis, šią viltį norime dovanoti ir Lietuvai!

Po šv. Mišių vyskupas Kęstutis meldėsi Rožinį ne taip seniai įrengtoje Šviesos koplytėlėje (anapus Apsireiškimo koplyčios). Kai ji buvo šventinama per praeitų metų Šilines, nei minties neturėta, kad čia taip karštai melsime Dievo pagalbos mus ištikusioje bėdoje su pasitikėjimu, kad Kristaus Veido šviesa grąžina viltį ir ramybę.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba
Nuotraukos: Šiluvos šventovės


„Šviesos žemėlapio“ akcija tęsiasi toliau. Su didžiu dėkingumu jau prisijungusiems, kviečiame ir toliau skleisti šviesą: