Ligonių diena Šiluvoje: pasveikimui reikia ne išorinio stebuklo, o vidinio sielos atsivertimo

Paskutinis vasario penktadienis Šiluvoje. Diena, kurią tradiciškai meldžiamasi Mergelės Marijos – Ligonių Sveikatos užtarimo kenčiantiems fizines bei dvasines negales.

Dažnai išgijimai būna tikri, mediciniškai sunkiai paaiškinami ir vadinami stebuklais. Tačiau kaip homilijoje kalbėjo Šiluvos parapijos klebonas, pasveikimui reikia ne išorinio stebuklo, o vidinio sielos atsivertimo, atsigręžimo į Jėzų išsižadant neatleidimo, nuoskaudų, pykčio, pagiežos, apkalbų, pavydo. Dievas trokšta kiekvieną išvaduoti iš kančios, bet to pradžia – mūsų apsisprendimas ir nusisukimas nuo piktojo parodyto kelio.

Šios dienos šv. Mišių įrašas >> Marijos radijo archyve.

Po šv. Mišių, palydint pamaldose dalyvavusius tikinčiuosius į šių dvasių atsižadėjimą, buvo bendruomeniškai kalbama Išlaisvinimo malda, o kiekvienas norintis kunigo rankų uždėjimu galėjo gauti asmeninį palaiminimą.

Kryžiaus kelias per pavasarėjantį šilą, nors Šiluvoje einamas nepertraukiamai visus metus, šįsyk juntamai įvedė į gavėnios laiką. Sekant Jėzaus kančios pėdomis esame kviečiami išgyventi ir savo kentėjimus tikėdami, kad jų pabaigoje visuomet laukia prisikėlimas.

Nuotraukos: Šiluvos šventovės