Pirmoji šiemet Ligonių diena ir šventojo Jono Bosko minėjimas: stebuklus dovanoja pasitikėjimas iki galo

Ligonių Sveikata – Šiluvos Švč. Mergelės titulas, įkvėptas išgijimo stebuklų ir kiekvieną paskutinį mėnesio penktadienį šventovėje minimas tradicinėse Ligonių dienose. Jose meldžiamasi ne tik fizinės, bet ir dvasinės sveikatos sau ir savo artimiesiems.

Taigi sausio 31-ąją vyko jau per daugelį metų nusistovėjusi ir kupina maldos programa, prasidėjusi rožinio malda ir pasibaigusi Kryžiaus kelio apmąstymu per Šiluvos šilą.

Šią dieną atvykę piligrimai po vidudienio šv. Mišių meldžiasi kunigo vadovaujamą išlaisvinimo maldą, o visi norintys gali gauti asmeninį palaiminimą. Ligonių Sveikatos koplytėlėje ypatingą laiką iki pat Gailestingumo vainikėlio padovanoti kviečia pats Jėzus – nebyliai žvelgdamas iš Eucharistinės Duonos Jis trokšta kiekvienos širdies atsivertimo ir išgydymo.

Šiluvos Šventovės nuotraukos