Piligrimų kiemelyje Šilinių atlaiduose – nepailstanti Carito tarnystė

Rugsėjo 14 d. Šiluvos atlaiduose esančiame piligrimų kiemelyje vėl buvo daug smagaus veiksmo ir susitikimų. Šios dienos tema: Caritas – 20 metų su vaikais dienos centrų veiklose. Temą pristatė Kauno Senamiesčio vaikų dienos centras, kurie atvyko ne tik su pasidalinimu, bet ir su pačių vaikų rankomis gamintais gražiais rankdarbiais. Džiugu, kad žmonės domėjosi dienos centro veikla. Prie pasidalinimo jungėsi ir Kauno Karmelitų parapijos dienos centras.

Kava, arbata bei sausainiais ir rankų darbo žagarėliais vaišino Raseinių dekanato Caritas savanoriai, kurie su šypsena pasitiko atvykstančius piligrimus. Džiaugiamės, kad aplanko Caritas savanoriai iš kitų miestų ir miestelių, kas leidžia suprasti, kad gailestingumo darbų tarnystė gyva ir dovanojanti yra aplink mus. 

Rugsėjo 13 d. Šiluvos atlaiduose piligrimų kiemelyje Caritas kvietė susipažinti su dvejomis itin svarbiomis temomis, tai visų pirma apie tai, kad Caritas yra 30 metų su sergančiais ir kenčiančiais. Liga gali ištikti kiekvieną ir ją lydintis skausmas bei kančia . Temą pristatė Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos Caritas komanda, taip pat šioje parapijoje veikia Pagalbos namuose tarnyba, kuri ilgus metus gelbėja sergantiems ir vienišiems asmenims, kurie savimi nebegali pasirūpinti.

Antroji tema: Caritas – daugiau nei 20 metų su nukentėjusiais nuo prekybos žmonėmis. Temą pristatė Lietuvos Caritas kolegės, kurios atsakingos už Šv. Mortos iniciatyvos plėtotę ir įgyvendinimą. Prekyba žmonėmis tai šių laikų vergovė ir išnaudojimas, kuris paliečia daugelį ir griauna žmonių gyvenimus. Dažnu atveju galvojame, kad man taip niekada nenutiks, tačiau tai yra arčiau nei mes galime pagalvoti, tad niekada nebus per daug žinių apie vykstančius procesus ir esamą situaciją, kad apsaugotume save, savo artimą bei kitus.

Prie arbatos ir kavos tarnystės atvyko itin gausus būrys Kauno II dekanato savanorių (net 14!), kurie susibūrę iš skirtingų parapijų Caritas dalinosi savo dėmesiu ir laiku su piligrimais. Uoliai vaišino tik pagamintais karštais gėrimais bei sausainiais. Tuo pačiu nuostabu žiūrėti, kaip šioje tarnystėje susitinka tiek jaunimas, tiek jau patirtį sukaupę savanoriai. Šioje dienoje savo parapijų savanorius lankė ir Šiluvoje tarnaujantys klebonai  bei dekanas, tai liudija bendrystę ir rūpestį vieni kitais. 

Rugsėjo 12 d. Šiluvos atlaiduose esančiame piligrimų kiemelyje buvo pristatoma tema Caritas 21 metai su prieglobsčio ieškančiais užsieniečiais. Norisi dalintis informacija ir patirtimi apie tai, kad  šie žmonės atvyksta ieškodami ramybės ir turėdami viltį įsikurti ir kurti savo gyvenimus taikoje ir civilizuotame pasaulyje. Sunkumų šiame procese yra iš ties nemažai, tiek iš čia esančiųjų, tiek iš atvykstančių. Nėra paprasta priimti vieni kitus, tačiau esame kviečiami nuolankumui, priėmimui ir dalinimuisi.

Apie tai, kad dalintis yra gera ir prasminga liudijo savo tarnyste Ukmergės dekanato Caritas savanorės, kurios visą dieną laukė atvykstančių piligrimų ir vaišino juos arbata bei kava. Šie susitikimai leidžia pajausti, kad net mažais patarnavimais ir dalykais, galime vieni kitus pradžiuginti. 

Rugsėjo 11 d. Šiluvos atlaiduose buvo minima kunigų ir vienuolių diena. Buvo gausus būrys piligrimų, kurie meldėsi už savo kunigus ir pašvęstojo gyvenimo asmenis.

Piligrimų kiemelyje budėjo Kauno arkivyskupijos Caritas programos „Benamystę išgyvenančiųjų ir nuteistųjų integracijos“ darbuotojos, kurios buvo pasirengusios dalintis apie tai, kaip Caritas yra 18 metų su nuteistaisiais. Nuteistieji dažnu atveju yra smerkiami ir dažnas žmogus net nenori girdėti apie juos, kas tikriausiai nėra keista, nes žinome, kad už to slypi daugel skausmo situacijų dėl netinkamų sprendimų. Caritas organizacija veikdama šioje srityje laikosi nuostatos, kad yra smerktinas žmogaus elgesys ir klaidingi sprendimai, tačiau vis tik žmoguje mato viltį ir atsitiesimą, tačiau tam reikia pagalbos.

Tame pačiame piligrimų kiemelyje nuo ryto iki pat vakaro budėjo Jurbarko dekanato Caritas savanoriai, kurie vaišino kava ir arbata atvykusius piligrimus. Ši tarnystė tai siekis parodyti, kad atvykęs žmogus čia yra laukiamas ir su juo norima dalintis. Caritas savanoriai uoliai dalinosi ne tik karštu gėrimu, bet ir savo šypsenomis, pokalbiais bei šiltu žvilgsniu. 

Rugsėjo 10 d. Šiluvos atlaiduose buvo minima Lietuvos kariuomenės diena. Piligrimų kiemelyje Kauno arkivyskupijos Caritas programa „Benamystę išgyvenančiųjų ir nuteistųjų integracija“ dalinosi apie tai, kad Caritas jau daugiau nei 20 metų kartu keliauja atsitiesimo kelionę su benamystę išgyvenančiais žmonėmis.

Tai ilgas ir dažnai sudėtingas procesas, kai žmogui reikia ne tik stogo virš galvos, pavalgyti, tačiau ir padrąsinimo, palaikymo ir pagalbos, atstatant sugriautus dalykus. Kaune veikiančio dienos centro lankytojai dalinosi su Šiluvos piligrimais savo laiku ir kūrybos vaisiais – paveikslais bei rankų darbo magnetukais. Nors kartais ir stinga materialinių dalykų ir daug kas einasi ne pagal planą, tačiau svarbu, jog žmonės geba dalintis tuo, ką turi.

Atvykstančius piligrimus kava, arbata ir sausainiais vaišino Kėdainių dekanato Caritas savanorės, kurios su jaunatviška energija pasitiko atvykstančius bei kiek atvėsus orui rūpinosi ir tarnaujančių Šiluvoje šiluma, nešdamos į tarnystės vietas karštą arbatą. 

Rugsėjo 9 d. Šiluvos atlaiduose buvo minima visuomenės ir valstybės apsaugos darbuotojų diena, miestelis prisipildė pareigūnų, kurie atvyko maldoje melsti jog būtų tiesos ir gėrio liudytojai.

Piligrimų kiemelyje Kauno arkivyskupijos Caritas programa Epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centras dalinosi su piligrimais apie tai jog Caritas – 6 metai su epilepsija sergančiais ir jų artimaisiais.Liga iš mūsų gali labai daug atimti, bet tai nereiškia, kad gyvenimas ties tuo sustoja, labai svarbu išmokti priimti ligą ir sugebėti nepaisant fizinių negalavimų mylėti kiekvieną dieną, kuri mums yra dovanota. Programoje veikiantys savanoriai ir darbuotojai, kas dieną stengiasi nešti vilties žinią ir keliauti bendrą atradimų kelionę.

Kava, arbata, blynais ir koše vaišino Jonavos dekanato Caritas savanoriai, kurie jau eilę metų Šiluvos piligrimus pasitinka su rūpesčiu ir noru pasidalinti. Ypatingai džiugu matyti, kad piligrimai šypsosi ir nuoširdžiai dėkoja už tai, kad atrodo per paprastus dalykus pajaučia brolišką ir seserišką artumą, kas palieka gražius prisiminimus širdyje.

Rugsėjo 8 d. Šiluvos atlaiduose buvo minima šeimų diena. Šiluvos miestelyje netrūko vaikiško krykštavimo, maldos ir bendrystės.

Šios dienos tema: Caritas – 3 metai su įtėviais, globėjais ir vaikais, kurie surado šeimas. Čia piligrimų kiemelyje jaukiai įsikūrė šeimos su mažaisiais, buvo piešiami šeimos piešiniai, daromi judantys žaisliukai. Tėveliai turėjo galimybę veiklų metu pasikalbėti su specialistais apie kylančius klausimus ugdant mažuosius. Tuo pačiu buvo plačiau pristatytos ir įvaikinimo bei globos galimybės, kas šių dienų kontekste ypatingai svarbu, kaip mus ir ragina popiežius Pranciškus atverti savo namų duris, jog kiekvienas vaikas galėtų augti šeimoje. Šioje tarnystėje budėjo Kauno arkivyskupijos Caritas komanda iš Vaiko gerovės instituto programos.

Kauno I dekanato Caritas komanda, susidedanti iš Kauno miesto parapijų Caritas savanorių,  nuo ankstyvo ryto iki pat vakaro vaišino arbata bei kava. Ši tarnystė leidžia išgyventi trumpus bet prasmingus susitikimus pasitarnaujant kitiems. Tarsi įprasta ranka ištiesia įprastą kavos puodelį ir atsiranda visai neįprastos ir nepaprastos šypsenos bei švytinčios akys. Tai tik leidžia suprasti, kaip mums svarbu dalintis ir augti bendrystėje. 

2019 m. rugsėjo 7 d. Šiluvoje prasidėjo atlaidai, kurie sutraukia iš ties ne mažą būrį piligrimų iš pačių įvairiausių Lietuvos ir ne tik vietų. Ši diena buvo skirta Jonui Pauliui II, bendruomenėms ir Caritas 30-mečio minėjimui. Maldoje dėkojome už ilgus tarnystės metus ir meldėme, kad Dievo malonė veiktų per visus prisijungiančius prie gailestingumo darbų.

Caritas bendradarbiai ir kolegos piligrimų kiemelyje laukė atvykstančių atlaidų dalyvių, kur buvo dalinamasi mintimis apie tai, kad Caritas – 30 metų su vargstančiais ir viltimi. Tai svarbu suprasti, kad skurdas ir vargas neišnyks, tačiau tose situacijose kartu mes galime įžiebti vilties kibirkštis.

Džiugu, kad po šv. Mišių piligrimų kiemelis gausiai prisipildė ir buvo galimybė agapės metu dalintis turimomis gėrybėmis. Į bendrą agapę jungėsi Caritas savanoriai ir bendradarbiai iš įvairių Lietuvos vyskupijų.Arbatos, kavos ir agapės tarnystėje budėjo ir tarnavo gausi Raseinių dekanato Caritas komanda, kuri nenuilstamai sukosi nuo ryto iki vakaro ir savo vaišingumu bei atvirumu džiugino susirinkusius.

Informacija ir nuotraukos Militos Žičkutės-Lindžienės