Ligonių diena minint Jėzaus senelius ir ypatingai meldžiantis už šeimą

Paskutinis liepos penktadienis (07 26) Šiluvoje buvo vėl gausus malonių. Visą dieną, kur bepažvelgsi, galėjai sutikti pas Dievo Motiną – Ligonių Sveikatą – atvykusių piligrimų.

Maldos diena pradėta pasiaukojimu Mergelei Marijai per rožinio maldą. Jai patikėti visi šią dieną atvyksiančių piligrimų prašymai.

Vidudienio pamaldas aukojęs parapijos klebonas kun. Erastas Murasukas kreipė ypatingą dėmesį į pirmajame skaitinyje Dievo duotus įsakymus. Tai ne Dievo įnoriai ar kaprizai, bet dėl paties žmogaus, dėl jo sveikatos ir laimės duoti nurodymai. Dabar, rodos, gyvenam sočiai, be karo, o žmonės patys nelaimingiausi. Nes nėra Dievo. Visais būdais bandoma linksmintis ir užpildyti atsivėrusią tuštumą bei alkį netikromis linksmybėmis, priklausomybėmis. Bet visa tai žmogų tempia dar gilyn į dugną. Iš to išeiti padeda Dievo Gailestingumas – išpažinties, Komunijos sakramentai. Jie sugrąžina prie Jo paties – tikrosios Būties, Gyvybės, Laimės, Sveikatos, – kalbėjo kunigas Erastas.

Visa šios dienos 12 val. šv. Mišių homilija:
http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/146860-2019-07-26-12-00-sv-misios.html

Dienos metu į Šiluvą atvykę tikintieji galėjo dalyvauti Švč. Sakramento adoracijoje, Dievo Gailestingumo vainikėlio, Kryžiaus kelio maldoje, Rožinio procesijoje per aikštę.

Labiausiai laukta buvo vakaro programos dalis – 18 val. šv. Mišios ir vidinio išgydymo pamaldos. Mišias aukojęs egzorcistas kun. Kęstutis Rugevičius ypatingai dėmesį kreipė į dienos liturginę šventę – šv. Oną ir Joakimą, Mergelės Marijos gimdytojus, taigi – Jėzaus senelius. Tad tiek homilijoje, tiek pamaldų metu priešais Švenčiausiąjį Sakramentą buvo ypatingai meldžiamasi už šeimas, sutuoktinius, santykius, šeimose kylančius sužeidimus. Į šv. Mišių auką taip pat jungėsi misionierius kun. Wojciech Nowacki, atsakingasis už Atsinaujinimą Šventojoje Dvasioje Lenkijoje.

Visą vakarą užtarimo maldoje tarnavo sielovados bendruomenės „Gailestingumo versmė“ nariai, taip pat beveik visą savaitę Šiluvoje praleidę ugdymo rekolekcijų „Teateinie Tavo Karalystė“ dalyviai drauge su „Mocni w Duchu“ bendruomenės nariais iš Lenkijos.