Didieji Šiluvos atlaidai 2019 startavo!

Pasiruošimo šurmulys

Kaip kiekvienais metais, pirmosios rugsėjo dienos Šiluvoje pilnos šurmulio: kad atvykę piligrimai išgyventų tikrą šventę, dešimtys savanorių visą savaitę plušo prie įvairiausių pasiruošimo darbų.

Ypatingai pasipuošė pagrindinės atlaidų erdvės – Apsireiškimo koplyčia, bazilika bei lauko altorius. Už tai šventovė dėkoja Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centro floristėms bei jų mokytojoms Evelinai ir Giedrei.

Gėlių, javų varpų ir merginų kruopštaus rankų darbo rezultatas atima žadą. Idėja šiais metais atspindi Šiluvoje apsireiškusios Mergelės Marijos skundą: „Čia kitados buvo garbinamas Dievo Sūnus, o dabar ariama ir sėjama…“ Tarp rugių įpintos įvairiaspalvės rudens gėlės ir simbolizuoja visų mūsų troškimą, be paliovos ir per amžius čia būtų garbinamas Dievas.

Išvakarėse atvyko ir virš 30 savanorių. Tai jaunimas iš įvairių Kauno mokyklų, kuriems tarnystė Šilinių atlaiduose reiškia ne dešimties dienų nuovargį, o džiaugsmą dovanojant save. Savanorių komandą, kaip ir kasmet, organizuoja Jono Pauliaus II piligrimų centras.

Penktadienio popietę pagrindinė Šiluvos aikštė staiga persikeitė ir jau tapo akivaizdžiai aišku – viskas, atlaidai čia pat! Savanoriai su Šiluvos gimnazijos moksleivių pagalba ją visą užpildė kėdėmis, paruošdami 1618 sėdimų vietų.

Tuo pačiu keitėsi ir kitos erdvės – aikštės gale iškilo dvi palapinės „Turiu tau laiko“, kuriose atlaidų dienomis norinčių pasikalbėti ar susitaikyti su Dievu lauks kunigai bei seminarijos studentai.

Taip pat iškilo pavėsinės „Piligrimų kiemelyje“ priešais Apsireiškimo koplyčią. Čia visomis dienomis „Caritas“ savanoriai vaišins piligrimus kava ir arbata, bus galima prisėsti poilsiui ir suvalgyti pietus iš savo krepšių. Taip pat karitiečiai kvies į teminius dienos susitikimus.

Atlaidų atidarymo iškilmės

Na ir štai – vakaras, 18 val. Apsireiškimo koplyčia pilna. Atidarymo šv. Mišioms susirinko visi atlaidų metu tarnausiantys savanoriai, seminaristai, diakonai, parapijos darbuotojai ir šventovės talkininkai, taip pat šventės išvakarėse atvykę piligrimai.

Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupijos apaštališkasis administratorius vysk. Algirdas Jurevičius ir naujai kardinolu nominuotas vysk. Sigitas Tamkevičius, kartu jungėsi apie dvi dešimtis kunigų, diakonų ir klierikų.

„Šiluva mums yra kaip šaltinis, o prie šaltinio atkeliaujama, pasistiprinama, atsigaivinama, atgaunamos jėgos, papildomos kelionės atsargos ir keliaujama toliau. Tad melskime, kad kuo daugiau ištroškusių žmonių atrastų šį šaltinį“, homilijos pabaigoje kalbėjo vysk. Algirdas.

Po šv. Mišių ypatingu garbinimo būdu – tikinčiųjų procesija – Švč. Sakramentas buvo palydėtas iš Apsireiškimo vietos į baziliką, kur atidarymo iškilmės buvo baigtos.

Rytoj, rugsėjo 7 d., pirmąją atlaidų dieną minėsime ŠV. JONO PAULIAUS II, CARITO IR KATALIKIŠKŲ BENDRUOMENIŲ DIENĄ.

Rugsėjo 7 d. dienos programa >>

Visų atlaidų programa >>

Fotografijos: Marijos Stanulytės