Paskutinį mėnesio ir metų penktadienį malda už ligonius ir jų artimuosius

Šiandien, gruodžio 27-ąją, Šiluva, palydėdama ir apmąstydama besibaigiančius metus, minėjo Ligonių dieną.

Malda už sergančiuosius, visus fizinio, dvasinio ir psichinio išgijimo reikalingus brolius ir seseris buvo kaip įprastai pradėta rožinio malda bazilikoje ir šv. Mišiomis, kurias transliavo Marijos radijas.

Šv. Mišių Žodžio liturgija: http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/158600-2019-12-27-12-00-sv-misios.html

Po asmeninio palaiminimo tikintieji meldėsi prie Viešpaties užgimimą primenančios prakartėlės. Dieną užbaigėme kryžiaus kelio apmąstymu per šilą.

Šiluvos šventovės nuotraukos