Lapkričio paskutinis penktadienis Šiluvoje – Ligonių diena

Kaip ir kiekvienas paskutinis mėnesio penktadienis, taip ir lapkričio 29-oji Šiluvos šventovėje buvo skirta maldai už sielos ir kūno ligonius.

Jau nusistovėjusią pamaldų tvarką – rožinio maldą, vidudienio šv. Mišias su asmeniniu palaiminimu, Švenčiausiojo Sakramento adoraciją su Gailestingumo vainikėliu ir Kryžiaus kelią per šilą pamilę piligrimai nuoširdžiai jungėsi atnešdami Jėzui savo ir artimųjų skausmus, melsdami Mergelės Marijos – Ligonių Sveikatos užtarimo.

Nuotraukos – Šiluvos šventovės